Lund and Francistown, Botswana

Tillsammans med kommunen Francistown i Botswana kommer Lund att utforma ett projekt som ska utveckla nya sätt att arbeta med mänskliga rättigheter på lokal nivå. Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med varsin partnerkommun från Södra Afrika på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter.

Den här satsningen bygger vidare på Lunds roll som ledande kunskapskommun. Vi vill lära mera av andra sätt att samverka med engagerade medborgare, lokala organisationer och företag. Vi står ju alla mitt uppe i omställningen till ett mera hållbart samhälle.

Kommunalrådet Jan Annerstedt från det lokala partiet FörNyaLund

Jan Annerstedt har tidigare under flera år varit regeringsrådgivare i Botswana för högre utbildning, forskning och nya innovationsmiljöer samt för digitalisering av skolbiblioteken i Botswana. Satsningen på Lunds projekt uppgår till närmare 3 mnkr över fyra år. Alla kostnader finansieras av Sida genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Lund kommer även att få stöd av experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket och baserade i Lund. Projektet med Francistown kommer också att inkludera forskare från University of Botswana och Lunds universitet.

Vår partnerkommun Francistown ligger visserligen på andra sidan jordklotet, men vi vet att de arbetar aktivt med klimatomställning, social hållbarhet och för att förhindra smittspridning av HIV och Corona. Från Lund bidrar vi gärna med det som vi är bra på. Tillsammans hoppas vi kunna genomföra projekt som samtidigt främjar lokal demokrati och mänskliga rättigheter, eftersom Lund är en MR-kommun och sedan länge har stöd av Lunds universitet i dessa frågor.

Jan Annerstedt

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt ska utformas och planeras. I projektnätverket drivs åtta parallella projekt mellan svenska kommuner och partnerkommuner i Botswana, Sydafrika och Zambia.