Styrdokument och utvärderingar

Stadgar och strategi

ICLD:s strategi 2016 – 2021

ICLD:s stadgar

ICLD:s uppförandekod

Nationella skrivelser och riktlinjer

Regeringen – Sveriges politik för global utveckling

Sida – Detta är svenskt bistånd

Utvärderingar av ICLD

Evaluation 2009-2010

Evaluation 2015

Evaluation 2018