Artiklar

Program med hållbar stadsutveckling i fokus.

Stadsplanerare från Makedonien, Serbien, Turkiet och Ukraina deltar i nytt utbildningsprogram om holistisk och inkluderande stadsutveckling enligt SymbioCity Approach.

Flera svenska kommuner i nya internationella projekt

Växjö och Tlokwe i Sydafrika ska skapa bättre samordning av insatser för utsatta familjer. I ett samarbete mellan tre kommuner, Ale, Budesti i Moldavien och Ghanzi i Botswana ska man samarbeta för att ge unga människor bättre möjligheter till delaktighet inte bara inom skolan utan i hela samhället.
Totalt har 24 nya projekt i svenska kommuner fått klartecken för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Deltagande – Västerbotten och Yogyakarta räddar liv med medborgardialog

Genom medborgardialog har Västerbotten tillsammans med Yogakarta i Indonesien hittat sätt att förutse utbrott av denguefeber.

Deltagande – Därför satsar SKL på medborgardialog och Kommunala partnerskap

Lena Langlet är ansvarig för medborgardialog på Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Hon ser flera motiv till varför medborgardialog är angeläget i svenska kommuner och landsting.

Deltagande – Fördjupad förståelse för historien skapar bättre framtid

Kalmar länsmuseum har utvecklat tidsresemetodiken. Regionförbundet Kalmar län och Cape Winelands District i Sydafrika har använt metoden i sitt kommunala partnerskap.

Deltagande – Kritiska frågor öppnade för dialog

Hörby kommuns partnerprojekt med Peja kommun i Kosovo fick dem att inse värdet av medborgardialog.

Deltagande – Ale och Ghanzi vill involvera invånarna mer

Ale kommun har en tradition av medborgardialog. För att utveckla det arbetet har Ale ingått ett partnerskap med Ghanzi District Council i Botswana.

Teori möter praktik i vår Advisory Group

All ICLDs verksamhet är baserad på fakta och kunskap. Genom att knyta en rådgivande grupp, Advisory Group, bestående av internationella och svenska forskare till Kunskapscentrum ser vi till att den senaste forskningen inom lokal demokrati och decentralisering kommer oss till del.

Deltagande – Medborgardialog krävs för att klara vår tids komplexa samhällsproblem

Hans Abrahamsson om varför globalisering, migration och urbanisering kräver nya demokratiska strukturer.

De hjälper övergivna barn

Över hela världen flyttar människor från landsbygden in i städerna för att bygga sig en framtid. I Kina har den eskalerande urbaniseringen lett till att barn lämnas på landet, när föräldrarna åker till städerna för att jobba och tjäna pengar. De här barnen är fokus i ett projekt där Vara kommun och Huangshan i östra Kina arbetat fram metoder för att hjälpa de kvarlämnade barnen i deras situation.