Artiklar

Dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap

Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av de 19 möjliga samarbetsländerna inom programmets riktlinjer. Partnerskapet ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige. Fram till den 15 mars är ansökningsomgången öppen.

Praktik

Är du intresserad av lokal demokrati, internationell utveckling eller mänskliga rättigheter? Då är du välkommen att söka praktikplats på vårt huvudkontor i Visby. Sök genom FUF:s Praktikantprogram innan 23 februari och få chansen att jobba med oss.

Sex miljoner till forskning för att stärka lokal demokrati

ICLD har nyligen delat ut sex stipendier på en miljon kronor var till forskningsprojekt med syfte att stärka lokal demokrati. Projekten startar våren 2020 och pågår i 18 månader.

Hjältar inom lokal demokrati

I en serie av personporträtt lyfter vi fram personer som spelar en betydande roll för utvecklingen av lokal demokrati där de bor.

Tjugo år av partnerskap – Göteborg & Nelson Mandela Bay

I år firar Göteborg stad och Nelson Mandela Bay 20 år av partnerskap. Det är ett av de längsta partnerskapen inom ICLD och inom ramen för samarbetet har parterna genomfört ett dussintals projekt. Att ha ett partnerskap under så lång tid innebär en rad fördelar och ICLD uppmuntrar till långsiktiga partnerskap. De fördelar som kommer …

Tio miljoner till demokrati-samarbeten

Från Piteå i norr till Ronneby i söder har 11 svenska kommuner beviljats totalt 10 641 000 kronor för att bedriva sina kommunala partnerskap med inriktning på ett eller fler av ICLD’s fyra kärnområden – jämlikhet, deltagande, transparens och ansvarsutkrävande. Två gånger per år kan svenska kommuner tillsammans med en internationell samarbetspart ansöka om medel …

ICLD delar ut resestipendier till studenter för att genomföra fältstudier

Tio internationella mastersstudenter vid svenska universitet har nyligen tilldelats 20 000 kr av ICLD för att genomföra fältstudier för sina examensprojekt. Fältstudierna kommer äga rum under vårterminen 2020. Den 9-10 december samlades alla 10 studenter för en inledande workshop i Uppsala. Där presenterade de sina projekt och fick feedback av ICLD’s forskningsledare Marcus Carson och …

ICLD Resestipendium

ICLD delar ut resestipendium för internationella mastersstudenter registrerade på svenska universitet. Syftet med stipendiet är att möjliggöra för mastersstudenter att genomföra fältstudier utomlands. Varje uppsats ska bidra till att förstå hur lokal demokrati och gott ledarskap kan bidra till att uppnå hållbar utveckling och fattigdomsminskning. Vem kan ansöka? Studenter (svenska och internationella) registrerade på ett …

Lokal demokratihjälte: Syster Margaret Atieno Osogo

“Jag inspireras av hur andra genom historien har arbetat hårt för att göra världen till en bättre plats för mig. Nu är det min tur att göra gott för andra!” Syster Margaret Atieno Osogo har varit engagerad i Kommunala Partnerskap under en längre tid och är väl insatt i hur det fungerar. Samordnare för partnerskapet Härryda-Homa …

Ungdomar i Falun och Tsumeb får sina röster hörda

”Ungdomar är så stor del av befolkningen och kommer därför att vara den kraft som skapar det framtida samhället,” säger projektets samordnare från Falun, Karin Perérs. Våren 2019 avslutades det fjärde projektet inom partnerskapet mellan Falu kommun i Sverige och Tsumeb kommun i Namibia. Partnerskapet börjades tio år sedan och sedan dess har många fina …