Artiklar

Vi söker vikarierande handläggare, Kommunalt Partnerskap

En av våra medarbetare ska vara tjänstledig för studier varför vi nu söker en vikarierande handläggare till programmet Kommunalt Partnerskap under ett år. Tjänsten är placerad i Visby.

Varför arbeta med lokal demokrati i Kina?

Det var temat på den konferensdag till vilken ICLD hade bjudit in svenska kommuner och regioner med aktiva kommunala partnerskap med en stad eller kommun i Kina. Syftet var att ge kommuner/regioner möjlighet att nätverka med varandra för en större plattform för kunskapsutbyte.

Ju fler desto bättre! Botswana, Moldavien och Sverige i spännande partnerskap

Kommunala partnerskap är en global samarbetsform som syftar till att lösa lokala utmaningar, vanligtvis bestående av två parter (varav en svensk ) som samarbetar kring en gemensam fråga. Att vara fler parter kan ha fördelar. Det visar projektet "No Dropouts" i partnerskapet mellan kommunerna i Ale, Ghanzi och Budesti.

Välkomna på Partnerskapskonferens 13-14 maj

Kommunala partnerskaps tredje kommunkonferens hålls i Västerås mellan den 13-14 maj. Där kommer vi att diskutera upphandling, tillit, ansvarsutkrävande och demokrati. Denna röda tråd hoppas vi ska realiseras i några av era partnerskap de närmaste åren. ICLD står för konferenskostnad, mat och logi för max 2 deltagare per partnerskap.

Hjältar inom lokal demokrati

I en serie av personporträtt lyfter vi fram personer som spelar en betydande roll för utvecklingen av lokal demokrati där de bor.

Vad innebär inkludering egentligen?

- För att alla ska få plats i ett samhälle måste man hitta ett sätt där alla blir synliga och där alla får möjlighet att få sin röst hörd, säger Sophia Alexandersson, konstnärlig chef på ShareMusic & Performing Arts och deltagare i projektet "Kliuchi 2.0." som på svenska betyder "Nycklar".

Praktik

Är du intresserad av lokal demokrati, internationell utveckling eller mänskliga rättigheter? Då är du välkommen att söka praktikplats till VT2020 på vår huvudkontor i Visby.

En jämställd fred är en hållbar fred

"Idag vill jag lyfta fram vikten av kvinnors deltagande för framgångsrika freds- och demokratiseringsprocesser. Det är just i konfliktdrabbade samhällen som behovet av ett jämställt utvecklingssamarbete och stärkta lokala demokratiseringsprocesser är som störst"

Rajka Vujovic – Jämställdhetskämpe

I en serie av personporträtt kommer vi under våren att lyfta fram personer som spelar en betydande roll för utvecklingen av lokal demokrati där de bor. ​Vi börjar med en "Gender champion" - Rajka Vujovic från Serbien.

Local Democracy Academy Umeå 10-14 Juni 2019

Akademin samlar en internationell grupp av ledande forskare, doktorander, juniora forskare, lokala beslutsfattare och statliga tjänstemän för en intensiv vecka av ömsesidigt lärande, kritiskt tänkande och gemensam utforskning av nya idéer och metoder för att uppnå de globala utvecklingsmålen från ett lokalt demokratiperspektiv.