Artiklar

Vi söker forskningskoordinator (vik)

ICLD söker en vikarierande forskningskoordinator. Det är en tidsbegränsad anställning (6 månader). Ansök senast den 26 oktober 2020. Placering är i Visby. Din bakgrund​ Vi söker Dig som har akademisk utbildning inom statsvetenskap och intresse och erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Det är bra om du har kunskap om eller erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete, gärna …

Vi söker handläggare kommunalt partnerskap (vik)

ICLD söker en vikarierande programhandläggare till programmet Kommunalt Partnerskap. Det är ett vikariat under ett år. Ansök senast den 30 oktober 2020. Din bakgrund​ Vi söker Dig som har akademisk utbildning inom statsvetenskap och intresse och erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Det är bra om du har kunskap om eller erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete, gärna …

Strängnäs och Dar es-Salaam fångar upp ungas engagemang

Strängnäs kommun och Dar es-Salaam har genom sitt partnerskap drivit ett projekt för ungas deltagande i politiken. Deras samarbete har lett till att nya metoder har kunnat prövas för barn och ungas möten med kommunens politiker och ansvariga. Deras partnerskap är ett tydligt exempel på hur barnkonventionen kan implementeras lokalt genom berikande internationella utbyten. Partnerskapet …

Bidra till att uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Hur kan kommuner och regioner bidra till att uppnå Agenda 2030 genom samarbetsformen kommunala partnerskap? Det diskuterades under konferensen ”Mötesplats Agenda 2030” som arrangerades av Svenska FN-förbundets utbildningsprojekt Glokala Sverige. Den 24 september arrangerades evenemanget Mötesplats Agenda 2030 av Svenska FN-förbundets utbildningsprojekt Glokala Sverige. Under en halvdag samlades kommuner, regioner, svenska FN-förbundet, Sida och andra relaterade aktörer på en digital mötesplats för lokalt engagemang kring Agenda 2030. Arrangemanget är en del av en större satsning för att få svenska kommuner och regioner att stärka sitt …

Öppet för ansökningar om Kommunalt Partnerskap

Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av de 19 möjliga samarbetsländerna inom programmets riktlinjer. Partnerskapet ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige. Fram till den 15 mars är ansökningsomgången öppen.

Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

För att möjliggöra för kommuner att lyfta sitt arbete med mänskliga rättigheter (MR) på lokal nivå lanserar ICLD en ny metod för kommunala partnerskap. Utvalda svenska kommuner kommer ihop med varsin partnerkommun i södra Afrika att driva ett treårigt projekt inom ett valfritt område relaterat till mänskliga rättigheter. De svenska kommunerna får stödresurser från ICLD och utbyte med varandra under projekttiden för att nå både individuella och gemensamma målsättningar. Mänskliga rättigheter på lokal nivå De senaste åren har de mänskliga rättigheterna och demokratin ställts inför nya utmaningar runtom i världen. Många lokala myndigheter har samtidigt blivit mer medvetna om den viktiga roll de spelar i att främja och säkra respekten för medborgares mänskliga rättigheter inom sina lokala kompetensområden. Bland annat har ett viktigt steg …

Personporträtt: Lena Langlet

Den 24 april blev det klart att Lena Langlet blir ICLD:s nya ordförande. Vi träffade henne för att prata bland annat om hennes väg till demokratiarbete och drivkrafter bakom hennes engagemang.

Praktik

Är du intresserad av lokal demokrati, internationell utveckling eller mänskliga rättigheter? Då är du välkommen att söka praktikplats på vårt huvudkontor i Visby. Sök genom FUF:s Praktikantprogram innan 26 september och få chansen att jobba med oss. Vi erbjuder heltid terminspraktik för dig som studerar på masternivå inom globala studier, statsvetenskap, hållbarhet, internationell utveckling, mänskliga rättigheter, sociologi eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. Annonsen med information om kvalifikationer och hur du ansöker hittar du här på vår engelska sida. Målet med praktiken är att praktikanterna får en ökad förståelse för det svenska internationella utvecklingssamarbetet …

Från ord till handling – uppnå Agenda 2030 genom kommunala partnerskap

”Sverige behöver gå från ord till handling”, säger regeringens Agenda 2030 samordnare Gabriel Wikström och menar att Sverige behöver öka takten i arbetet med att uppnå de globala målen och Agenda 2030. Samarbetsformen Kommunala partnerskap, som finansieras genom ICLD, är ett bra sätt för kommuner och regioner att medverka till detta. Nära hälften av Sveriges kommuner och regioner deltar idag i Glokala Sverige, ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i svenska kommuner och regioner. Genom utbildningsinsatser och nätverk får deltagarna här grundläggande kunskap om Agenda 2030 och de globala målen. Projektet är ett samarbete mellan …

Ansök om nya kommunala partnerskap när ni vill

Det har blivit enklare att inleda ett nytt kommunalt partnerskap. Ansökan om nytt partnerskap, som oftast föregås av en Förberedelse, kan nu sökas när som helst under året. Det finns många sätt att bilda partnerskap. Dessa kan vara representanter från kommuner som möts vid internationella konferenser och upprättar kontakter, befintliga historiska band mellan vissa kommuner eller lokala organisationer som har relationer med internationell kontakt som kommunerna skulle kunna dra nytta av och bygga på. Nytt för i år är att ni som önskar …