Articles

Långsiktiga partnerskap – mot en riktig förändring

Kommunala partnerskap syftar till att stärka demokratin på lokal nivå genom att ge medborgarna insyn och inflytande i beslutsprocesser. Varje förbättring mot en ökad lokal demokrati är en liten seger till att uppnå målet. Desto längre tid och engagemang som läggs ner, ju större chans är att verkligen göra skillnad. Visdom kommer med åldern. Det är …

Toolbox för mer inkluderande städer

Denna korta film ska fungera som en hjälp för att undersöka om allmänna platser och byggnader är tillgängliga även för personer med funktionsvariation. Film är ett resultat av en del i programmet “Rysk-Svensk intensifierad samverkan” som syftar till att stärka den lokala nivån i Ryssland och i Sverige genom att etablera nya former för dynamisk …

ICLD stärker kommunala politiker och tjänstepersoner i Zimbabwe

Sedan 2014 driver ICLD det internationella utbildningsprogrammet “Capacitating local leaders in Zimbabwe”.

Champion of Local democracy: Ayan Ubhale

"- The more resistance I met, the more engaged I have become. It’s strengthened me in my fight for women’s rights and other democratic issues!" These are the words of Ayan Ubhale. We are honered to present her in our series of personal portraits of people who are playing a significant role in the development of local democracy where they live. We call them Champions of Democracy!

Kommuner – bidra till demokratin i världen!

- Vi uppmanar svenska kommuner och regioner att engagera er i internationella demokratisamarbeten. Med ert kunnande kan ni göra skillnad! Det skriver Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD och Carin Jämtin, Sidas generaldirektör, i ett gemensamt debattinlägg.

Att få jobba på ICLD är ett privilegium!

Karin Melin är nytillträdd enhetschef för de Internationella utbildningsprogrammen. Hon efterträder Lars Lööf som gått i pension. Karin kommer närmast från Rädda Barnen där hon ansvarat för ett 100-tal humanitära och långsiktiga utvecklingsprojekt världen över. Hon hoppas kunna bidra med nya perspektiv och ser det som ett privilegium att nu få arbeta på ICLD.

Aktiva svenska kommuner och regioner

Klicka på länkarna nedan för att öppna kartorna som listar alla svenska kommuner respektive regioner aktiva i ett ICLD-finansierat kommunalt partnerskap.

Möt oss i Almedalen!

Under året Almedalsvecka, mellan den 2-3 juli kommer ICLD att finnas på den globala mötesplatsen Sverige i Världen, mittemot Almedalsscenen. Välkommen att lyssna på vårt panelsamtal om demokrati och klimat eller kom och prata kommunala partnerskap med oss. Det finns även möjlighet att boka vår generalsekreterare för deltagande i seminarier och paneldebatter.

18 nya internationella samarbeten utvecklar demokrati på lokal nivå

- Uppgiften att verka för en stark och institutionaliserad lokal demokrati kanske aldrig varit så viktigt som nu! Jag vill därför gratulera alla de kommuner och regioner som beviljats kommunala partnerskap. Ni kommer med ert arbete att göra skillnad! säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

ICLD i Almedalen

Under Almedalsveckan 2019 deltog ICLD med panelsamtal på temat demokrati, klimat och kommunala partnerskap. Lyssna och se vårt samtal i efterhand! Det är även teckentolkat.