Artiklar

Jämställdhet i fokus på Local Democracy Talks

Arbetet för ökad jämställdhet måste genomsyra alla verksamheter i städer och regioner. Det var ett viktigt budskap under ICLD:s första direktsända panelsamtal under vinjetten ”Local Democracy Talks” den 2 mars. …

Är du vår nya Ekonomichef?

ICLD är en av biståndsbranschens mest intressanta organisationer. Vi arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela världen. Nu kan du bli en del av oss! Vi söker en duktig ekonomichef med placering i Visby. Ansök senast den 31 mars 2021.

Nu börjar Local Democracy Talks

Inspirerade av regeringens satsning ”Drive for Democracy” lanserar Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, samtalsformen ”Local Democracy Talks”. Det utgörs av direktsända panelsamtal öppna för alla med såväl svenska som internationella företrädare för kommuner och regioner på olika platser runt om i världen. Syftet är att stärka det demokratiska samtalet. Tisdagen den 2 mars klockan 12.00 hålls det första #LocalDemocracyTalks.

Malmö och Swakopmunds arbete med Agenda 2030

Malmö stads engagemang i hållbarhetsfrågor började långt innan 2015, då de globala målen antogs av FN:s generalförsamling. Redan 2008 etablerades partnerskapssamarbetet med Swakopmund i Namibia och det har genom åren …

En förutsättning för att uppnå våra mål

På ICLD är vi övertygade om vikten av lika representation av män och kvinnor. Därför har vår rådgivande grupp, ICLD Advisory Group bestående av ledande forskare från hela världen, sammansättningen 50% män och 50% kvinnor. En jämlik representation är viktigt eftersom även vetenskap och forskning bör återspegla hur världen ser ut. De kvinnor som ingår i vår Advisory Group är ledande sociala och politiska forskare …

Vi söker handläggare internationella utbildningsprogram

Vi söker en ITP-handläggare till våra Internationella Utbildningsprogrammen, ITP, med placering i Stockholm eller Visby.

Vi söker handläggare internationella utbildningsprogram

ICLD är en av biståndsbranschens mest intressanta organisationer. Vi arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela världen. Nu kan du bli en del av oss! Vi söker en handläggare till våra internationella utbildningsprogram, ITP, med särskild inriktning på vårt Zimbabwe-program. Ansök senast den 19 februari.

Är du vår nya kvalitetstrateg?

ICLD är en av biståndsbranschens mest intressanta organisationer. Vi arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela världen. Nu kan du bli en del av oss! Vi söker en kvalitetstrateg med placering i Visby.

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

Från årsskiftet är ICLD ny samarbetspartner till Glokala Sverige.
– Vi ger nu verktyg till svenska kommuner och regioner för att kunna gå från ord till handling avseende Agenda 2030, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Local Democracy Academy 2020

“Relevant kunskap kring lokal demokrati måste genereras och diskuteras mellan forskare, tjänstemän, politiker och medborgare. Bara då kan vi få fram solida policyrekommendationer”  säger Staffan Smedby, Sida, i sin inledning till ICLDs …