ICLD

Presskontakt

Anne Scheffer Leander     070-1914601     anne.scheffer-leander@icld.se  

Nyheter

IQA – Att möta demokratiutveckling på plats

Genom att möta partnerskapen på plats, där den demokratiutveckling som ICLD finansierar faktiskt sker, kan ICLD få en djupare förståelse för de resultat som har rapporterats och även fånga upp resultat som inte rapporterats. Nu finns rapporterna IQA 2014 och IQA 2015 tillgängliga.

Att tänka utanför ramarna var en viktig lärdom

Vanliga människor kan göra skillnad och bidra stort till den lokala utvecklingen och politiken. Det är en av många slutsatser i en studie av lokalt demokratiarbete i Zimbabwe. Studien bekräftar att internationella utbildningsprogram kan täppa till ledarskapsluckor, bygga nätverk och förbättra deltagande ledarskap – tre viktiga faktorer för den lokala utvecklingen.

Fokus på jämställdhet och inkludering under ICLD:s-workshop i Belgrad

Nyligen besökte ICLD Belgrad i Serbien för att arrangera en internationell workshop inom ramen för sitt kommunala partnerskapsprogram. Ett av målen var att utbyta erfarenheter i Östeuropa inom jämställdhet och inkludering. – Det jag tyckte var mest intressant var hur hängivna och motiverade kommunerna var. Projekten och projektmålen är också mycket intressanta, säger Višnja Baćanović, ansvarig för Gender Knowledge Hub.

Utbildning ett vaccin mot hemmablindhet

Agnes Sandstedt lever sitt yrke. När hon besöker en ny stad ser hon den genom sina planarkitektögon. En grupp stadsplanerare från Makedonien och Serbien på besök i Borås fick henne att inspireras på hemmaplan. – Det är jättespännande och nyttigt att prata med människor i samma yrkesroll om vilka utmaningar vi har och vilka verktyg vi jobbar med – men i en helt annan miljö och ett helt annat sammanhang, säger hon

ICLD söker handläggare till de Internationella Utbildningsprogrammen

ICLD söker en programhandläggare till enheten som ansvarar för de internationella utbildningsprogrammen. Aktuellt vikariat är på 12 månader med start omgående och med möjlighet till förlängning. Tjänsteställe är Visby eller Stockholm.

Hållbara förändringar börjar med individen

Under en workshop arrangerad av ICLD:s kommunala partnerskapsprogram i Belgrad fick deltagarna reflektera över hur enkelt det är att bli könsblind och könsomedveten. – Vi måste börja på individnivå för att skapa en bestående förändring i deltagarnas projekt och deras städer, säger Ana Maria Vargas, forskningsledare på ICLD.

Demokrati med förhinder - men hoppet lever i Kenya

De älskar sin demokrati och vill i legitima val välja sina ledare. Men korruption, maktkamp, våld och fusk sätter käppar i hjulet. För diplomaten Inga Björk-Klevby är utbildning en viktig byggsten för ett demokratiskt Kenya. – Utbildning för barnen är avgörande för en demokratisk utveckling. Att de lär sig ta ställning, att de lär av andra och inte tittar snävt inom sin familj. Det kommer ta tid men jag är hoppfull, säger hon.

Gröna urbana fickor blir hållbara oaser i Vračar

Gatukonst, ombyggnad av offentliga rum och att invånarna var delaktiga i beslut var några av de intressanta insikter som Ana Zelenovic tog med sig till Vračar från Borås. – Att alla sociala grupper kan delta i beslutsfattandet i vardagsfrågor är oerhört viktigt, säger hon. Hon anser att offentliga rum måste bli bättre anpassade till invånarnas behov och vara hållbara – både vad gäller underhåll och energiförbrukning.

ICLD på SIDA:s utvecklingsforum

ICLD medverkade den 17/10 på årets utvecklingsforum i arrangemang av SIDA med fördjupningssessionen "Defending Diversity – How local governments can take the lead in fighting anti-democratic movements". Utvecklingsforum är Sidas årliga mötesplats för aktörer engagerade i utvecklingsfrågor och hålls i år på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Pressmeddelande: Internationella toppolitiker delar erfarenheter i Sverige

Det uppmärksammade utbildningsprogrammet i ICLD:s regi för toppolitiker som är kvinnor i Afrika, Asien och östra Europa ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics” möts i Sverige i slutet av oktober i den femte omgången. Under utbildningen stärker politikerna sitt ledarskap, får ökad kunskap om välfärd, byter erfarenheter mellan varandra och med sina svenska kollegor och skapar ett globalt nätverk som möjliggör fler kvinnor i folkvalda församlingar.

Studentuppsats kring Kommunala Partnerskap

Ett bra kommunalt partnerskap beror på flera faktorer. Engagemang brukar vara en bra byggsten. – Eldsjälar krävs för att det internationella arbetet ska ske, men ledningsprioritet krävs för att det internationella arbetet ska optimeras, säger en av kommunerna i en ny forskningsstudie. Lägg till extern finansiering, inarbetade rutiner och centraliserad omvärldsbevakning och förutsättningarna är riktigt goda

Holistisk förståelse av utvecklingsmålen i Härnösand

Med målet att lära sig om projektplanering, ICLDs kärnområden och Sidas tematiska prioriteringar samlades åtta olika kommunala partnerskap från sex länder i Härnösand den 18-20 september. Kursen uppskattades av deltagarna, som menade att kursen lyckades med att förmedla hur ett framgångsrikt projekt kan planeras och utföras.

Anordna en nätverksträff för Kommunala Partnerskap!

Är ni aktiva inom det Kommunala Partnerskapsprogrammet och vill få möjligheten till att utbyta idéer och erfarenheter med andra kommuner? Gör som Härryda kommun - anordna en nätverksträff.

ICLD Fieldwork Grant

ICLDs fieldwork grant is a program for Swedish and International Master students registered at a university in Sweden. The aim of the program is to provide the opportunity for students to conduct fieldwork in one of ICLDs partner countries.

Andra ansökningen till KP 2017 är öppen!

Mellan 15 september och 15 oktober är KP ansökningsomgången öppen. Du kan logga in här nedan. Kommunala Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige.

Gränsöverskridande nätverk för bättre vattenkvalitet

Global men även lokal vattenbrist och vattenkvalitet har lett till diskussioner om att sätta en högre prislapp på vatten. Ett annat sätt att hushålla med den ändliga resursen är samarbete. Regionförbundet Kalmar län, Västerviks kommun och den ryska kommunen Gurievsk samt Kaliningradregionen har startat ett samarbetsprojekt för att hitta vägar som garanterar bra vatten över gränserna.

Borgmästare får toppjobb i globalt parlament

Grace Mary Mugasa, borgmästare i staden Hoima i västra Uganda, var med och grundade GPM (Global Parliament of Mayors). Nu sitter hon i den globala organisationens styrkommitté. ”Det var spännande att bli utnämnd, men samtidigt är jag ödmjuk inför utmaningen”, säger hon. Som medlem i styrkommittén är hon en viktig ambassadör för GPM över hela världen.

Sök praktik på ICLD!

ICLD söker inför vårterminen en praktikant till organisationens huvudkontor i Visby.

Partnerskap bra sätt att bli mer inkluderande

Det finns i de svenska kommunerna en tydlig ambition att hitta lösningar på den flyktingsituation som råder. – Engagemanget är starkt men det saknas en del kunskap om vad ICLD kan bidra med, säger Karin Norlin Bogren, chef för ICLD:s program Kommunalt Partnerskap. För att inspirera och informera bjöd ICLD under sommaren in till paneldiskussion följd av en workshop.

Utsatthet och våld orsaker till migration

Vi bör försöka förstå orsakerna bakom problem innan vi försöker lösa dem. Jesse Ribot och hans team av forskare och vetenskapsmän hävdar att klimatförändringar inte är den främsta orsaken till att unga män och kvinnor flyr från Afrika. ”De personer vi arbetar med i Sahelområdet söder om Sahara är förtryckta och exploaterade. De är offer för en ekonomisk och politisk miljö som systematiskt lägger beslag på alla förtjänster, och därför är de ständigt utblottade”, säger han.

Välkommen på introduktionsdag om kommunala partnerskap den 24 oktober 2017

Ömsesidigt lärande genom kommunala partnerskap - ett bra sätt för kommuner att anta lokala utmaningar och delta i utvecklingssamarbete med fokus på Agenda 2030.

Hållbara och inkluderande städer i Kenya

Det som en gång var ett läger där bråk och oroligheter plötsligt kunde blossa upp är nu en bosättning där flyktingar och lokalbefolkningen kan leva i harmoni. – Vi försöker lära av vår historia och skapa en inkluderande stad för flyktingar på ett sätt där det lokala samhället blir integrerat istället för att ha en särskild platsför flyktingarna, säger Mark Ewesit, från departementet för landsbygdsplanering, Turkana, Kenya

Erfarenheter kring inkludering av flyktingar delade i Almedalen

Flyktingar skapar utmaningar för städerna de kommer till, men de erbjuder också möjligheter. Under ett seminarium i Almedalen fokuserade ICLD på städernas roll i processen att skapa demokratisk delaktighet för flyktingar. – Den viktigaste aspekten är att acceptera flyktingarna som en del av oss, en del av mänskligheten, som bröder och systrar, säger Joseph Ssenyonga kommunfullmäktige, Makindye Division, Kampala, Uganda.

Partnerskap stärker kunskapen om lokal demokrati

I Alingsås vill kommunen hitta vägar att nå ut med information och skapa dialog med nyanlända flyktingar. Kommunen Chililabombwe i Zambia har samma informationsbehov – men målgruppen är människor på landsbygden. De två kommunerna har nu krokat arm för att lära av varandra och skapa en grund för hållbara demokratiska processer.

En vår full av kommunbesök

Under våren 2017 har enheten Kommunalt partnerskap (KP) satsat extra på möten med svenska tjänstepersoner och politiker på lokal nivå. - Det handlar både om att stödja kommuner som redan har ett partnerskap och att berätta om programmet för de kommuner som inte är aktiva, säger programchef Karin Norlin Bogren. Läs vidare för några korta nedslag!

Erfarenhetsutbyte kring inkludering av flyktingar på den lokala nivån

En portion av världen samlades i ICLD:s konferenslokal i Visby under Almedalsveckan. Frågan var: ”hur skapar vi en mer inkluderande stad för flyktingar”? – En av de viktigaste frågorna för oss är att integrera flyktingarna med lokalbefolkningen, så de förstår hur det fungerar hos oss, säger Mark Ewesit, Chief Officer Ministry of Lands & Urban Planning, Turkana County, Kenya

Inkludering av flyktingar stärker den lokala demokratin

Idag publicerar Dagens Samhälle en debattartikel skriven av Ana Maria Vargas och Olov Berggren på ICLD om hur det globala perspektivet ofta missas i den svenska migrationsdebatten.

The Young Republic ger demokratiskt stöd till unga flyktingar

The Young Republic stöder unga flyktingars deltagande i demokratiska processer. – Det finns alltid ett akut perspektiv när det gäller flyktingar, men vi glömmer ofta att de flesta flyktingar har långsiktiga behov. Att bli inkluderad och delta är viktigt, säger Mohammed Al-Saud från The Young Republic. Han tror på organisationens lösning och ser icke-formell utbildning, påverkansarbete och forskning som viktiga pusselbitar.

Falun och Tsumeb i gemensamt KP-projekt för stadsplanering

Kommunalt partnerskap stärker internationellt demokratiarbete som ökar individens delaktighet och inflytande. Falu Kommun ska tillsammans med Tsumeb, Namibia arbeta för att lösa markbyggnadsfrågor och stadsplanering i de båda kommunerna. I grunden är det en demokratifråga: – Ja, det är viktigt att allas behov tillgodoses. Både Falun och Tsumeb växer fort, säger Linda Varga, internationell koordinator, Falu Kommun.

Almedalen: Basala behov innan demokratiskt arbete

En frågeställning under ICLD:s seminarium i Almedalen kommer vara: "Hur skapar vi inkluderande städer för alla?” En hyggligt stor fråga utan enkla svar, men Susanne Hedlund, flyktingsamordnare i Botkyrka Kommun, ser en viktig plats att börja på: – Boendet är jätteviktigt, man behöver något eget att komma hem till innan det går att ta tag i de andra delarna i sitt liv, säger hon.

Utbildning skapade respekt och en plattform för utveckling

De mångåriga ICLD-programmen i Zimbabwe sammanfattades i mars i Harare då 82 personer var inbjudna till en heldag av erfarenhetsutbyte. – De berättade för varandra vilka upplevelser de haft i programmet och vilken skillnad det inneburit för deras arbete, säger Shannon Lövgren, en av ICLD:s handläggare för internationella utbildningsprogram. Trygghet och stärkta personliga relationer har släppt spärrar och fått deltagarna att öppna sig. Grunden är nu lagd för att föra arbetet in i framtiden.

Nätverket av lokala toppolitiker växer och skapar avtryck

Allt från intensiv mediebevakning till antagandet av EU-fördrag för kvinnors och mäns lika möjligheter, följer i spåret av ledarskapsutbildningen för kvinnor som är toppolitiker, ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics”.

Demokratiska arenor för ömsesidigt lärande

Vill du förändra världen? Prata med ungdomarna. – Vi måste vänja oss med att lyssna och fråga, vårt västperspektiv är inte alltid den bästa lösningen. Vårt sätt att tänka begränsar oss men jag tycker ICLD:s fokus på ömsesidighet är viktigt, särskilt när man inkluderar ungdomar på demokratiska arenor, säger Ana Maria Vargas, forskningsledare på ICLD:s kunskapscentrum.

Workshop Inclusive Municipalities for Refugees

Under Almedalsveckan arrangerar ICLD workshopen "Inclusive Municipalities for Refugees - What can Swedish, Ugandan and Kenyan municipalities learn from each other to foster the democratic inclusion of refugees?" för politiker och tjänstepersoner från svenska kommuner.

Trender i internationellt samarbete på lokal nivå?

Ta tillfället och berätta varför och hur er kommun är engagerad i internationellt samarbete på lokal nivå, till exempel genom ett samarbete i partnerskapsprogrammet på ICLD.

22 new international local democracy development partnerships

A total of 22 new projects have been given the go-ahead to develop and strengthen local democracy within the framework of the development partnership. The overall goal of all the projects is to develop local democracy and reduce poverty, with health and medical care, and local governance the most common collaborative areas, followed by culture, education, and environmental and climate issues.

22 nya internationella samarbeten för lokal demokratiutveckling

Vara och Huangshan i Kina ska utveckla skolors inkluderande arbete med förebyggande arbete för att minimera psykisk ohälsa bland ungdomar, Malmö och Lusaka i Zambia ska arbeta för att ungas perspektiv och delaktighet ska genomsyra arbete med klimatfrågor medan Västerbottens Läns Landsting och Yogyakarta i Indonesien ska fortsätta utveckla metoder för ett hållbart och transparent hälsosystem.

Ömsesidigt lärande i Tanzania

Sammanlagt sextio personer med totalt 300 års samlad politisk erfarenhet har träffats i Moshi i Kilimanjaro Region, Tanzania för att stärka det lokala demokratiarbetet.

ICLD: s forskning har ett tydligt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling

Fyra forskningsprojekt har fått finansiering och kommer genomföras mellan 2017 och 2018. De nya globala målen för hållbar utveckling diskuterades under konferensen “The Future of Local Government in a New Development Agenda: Cutting Edge Research, Reality Changing Policies”, i Visby, 2016. Som ett resultat av konferensen godkände ICLD fyra forskningsprojekt inom teman migration, jämställdhet, inkluderande städer och stadsförändring underifrån.

Invigning av utbildningsprogram i Georgien

Nu har deltagarna i den tredje omgången av det internationella utbildningsprogrammet ”Local Governance with a Rights Based Approach” valts ut. Majoriteten är georgier, men gruppen innehåller även deltagare från Serbien.

Ökad inkludering genom sport

I Makedonien blir personer med funktionsnedsättningar ofta marginaliserade och stöter på hinder att få del av sina mänskliga rättigheter. De marginaliseras av samhället, av sina familjer och i många fall även av sig själva. – Det är viktigt att vi uttrycker våra rättigheter och visar att vi är en värdefull del av samhället för att känna oss respekterade som medborgare, säger Sefer Selimi, ordförande för den icke-statliga organisationen Shpresa.

Samarbete i Zimbabwe

Politiker och tjänstepersoner arbetar tillsammans i Zimbabwe för att nå hållbarhetsmål. ICLD stärker det lokala samarbetet genom att kombinera politisk vilja med administrativa befogenheter.

Varför vi inte lever i ett jämlikt samhälle

Mellan 85-95 procent svarar ja på frågan om de vill leva i ett jämlikt samhälle. Varför har det aldrig uppnåtts? Jo, för att vi lever i ett samhälle som styrs och upprätthålls av de normer som stöder det rådande maktsystemet.

Stöd till plantskola i Hoima i Uganda

Enligt Ugandas statistikbyrå (Uganda Statistical Abstract 2015) krympte landets skogar med 5,4 procent per år mellan 2005 och 2010. Det finns tecken som tyder på att skövlingstakten ökar. En grupp från kommunen Hoima som deltar i det internationella utbildningsprogrammet ”Municipal Financing Supporting Local Development and Local Democracy” försöker nu bygga upp plantskolor för återplantering av träd.

International Training Programme - Inclusive Political Leadership

ICLD lanserar nu ett nytt utbildningsprogram kallat Inclusive Political Leadership. Programmet riktar sig till politiker på lokal nivå samt representanter för gräsrotsorganisationer som verkar på lokal nivå. Varje grupp ska bestå av 2-5 personer där minst en ska vara kvinna. I den första omgången vänder vi oss till deltagare från utsatta områden i städer i första hand.

MPP training 2017 - Registration now open

The ICLD Municipal Partnership team and the Sida Partnership Forum, would like to invite you to a three day long MPP training course in Härnosand, Sweden on the 18-20 September 2017.

Kunskap och forskning blir starkare med ny forskningsledare

Med start under 2017 kommer ICLD:s Kunskapscentrum att förstärkas. Enheten har flera uppgifter, bland annat att ge finansiellt stöd till forskning om lokal demokrati, bidra till att ICLD:s partnerskap och utbildningsprogram byggs upp med aktuell forskning som grund, och att föra samman forskare och praktiker.

Utbildningsinsatser som förändrar världen

Årligen deltar över 1000 människor runt om i världen i något av de internationella utbildningsprogram som bedrivs av ett knappt 20-tal organisationer med Sida-medel. Cirka 50 program pågår just nu. Med sju program för både politiker och tjänstepersoner i över 20 länder, är ICLD en av Sveriges största arrangörer av utbildning för hållbar förändring och demokratiutveckling. Nyligen samlades Sveriges alla ITP-arrangörer på Sida för utbyte av erfarenheter och utveckling.

Nätverkande toppolitiker möttes i Uganda

I början av december 2016 träffades ett 40-tal politiker från 11 länder i Ugandas huvudstad Kampala. Majoriteten av dem för att avsluta ICLD-utbildningen Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics, ett ledarskapsprogram riktat till folkvalda politiker på lokal och regional nivå. Flera svenska politiker deltog också i rollen som mentorer.

Onlineansökan

Så fungerar onlineansökan

KP workshop med tema jämlikhet, rättvis och inkluderande behandling

ICLD kommer att genomföra en heldags workshop på temat Jämlikhet/rättvis och inkluderande behandling för tjänstepersoner från Sverige som är aktiva inom programmet Kommunalt Partnerskap i Stockholm den 3 april.

MPP training 2017 - Registration now open

The ICLD Municipal Partnership team and the Sida Partnership Forum, would like to invite you to a three day long MPP training course in Härnosand, Sweden on the 18-20 September 2017.

Kunskaps och erfarenhetsutbyte om lokal demokratiutveckling

Över 60 procent av de kommunala partnerskapen är samarbeten mellan svenska kommuner och deras motsvarigheter I afrikanska länder. Av dem är Tanzania ett av vanligaste. Det finns många anledningar för både praktiker och forskare att dela erfarenheter och utmaningar med varandra om hur utvecklingen av lokal demokrati fortskrider.

Jämställd behandling av alla invånare i Vracar

Som en del av sitt deltagande i utbildningsprogrammet: Local Government with a Rights Based Approach, genomförde Irena Lakobrija Delic ett projekt för att synliggöra diskriminerande behandling av personer med funktionsvariation. Irena presenterade sina erfarenheter vid Sidas dag för ITP-arrangörer den 26 januari 2017

Global Talk – Local Walk – ICLD på plats på Internationella dagen 2017

Ömsesidigt lärande genom globala partnerskap på lokal nivå, ett bra sätt för kommuner att anta lokala utmaningar och delta i utvecklingssamarbete med fokus på Agenda 2030.

Tbilisi - Planning of city centre using SymbioCity Approach

A team from Tbilisi City Hall - the department of urban planning, participated in the first round of International Training Programme: Enabling Local Democracy and Holistic Urban Development through the SymbioCity Approach. During the training the team developed a plan for the development of one central area in Tbilisi.

Applications for research support is now closed

Swedish and Russian researchers encouraged to apply for funding of research into Swedish and Russian local government.

Med mänskliga rättigheter för ögonen

Under tre veckor i november var 25 deltagare i ICLD:s internationella utbildningsprogram med inriktning mänskliga rättigheter på besök Sverige för att förkovra sig inom de fyra målområdena jämlikhet, deltagande, transparens och ansvarsutkrävande.

Program med hållbar stadsutveckling i fokus.

Stadsplanerare från Makedonien, Serbien, Turkiet och Ukraina deltar i nytt utbildningsprogram om holistisk och inkluderande stadsutveckling enligt SymbioCity Approach.

24 nya internationella samarbeten för svenska kommuner

Växjö och Tlokwe i Sydafrika ska skapa bättre samordning av insatser för utsatta familjer. I ett samarbete mellan tre kommuner, Ale, Budesti i Moldavien och Ghanzi i Botswana ska man samarbeta för att ge unga människor bättre möjligheter till delaktighet inte bara inom skolan utan i hela samhället. Totalt har 24 nya projekt i svenska kommuner fått klartecken för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Västerbotten och Yogyakarta räddar liv med medborgardialog

Genom medborgardialog har Västerbotten tillsammans med Yogakarta i Indonesien hittat sätt att förutse utbrott av denguefeber.

Därför satsar SKL på medborgardialog och Kommunala partnerskap

Lena Langlet är ansvarig för medborgardialog på Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Hon ser flera motiv till varför medborgardialog är angeläget i svenska kommuner och landsting.

Fördjupad förståelse för historien skapar bättre framtid

Kalmar länsmuseum har utvecklat tidsresemetodiken. Regionförbundet Kalmar län och Cape Winelands District i Sydafrika har använt metoden i sitt kommunala partnerskap.

Kritiska frågor öppnade för dialog

Hörby kommuns partnerprpjoket med Peja kommun i Kosovo fick dem att inse värdet av medborgardialog.

Ale och Ghanzi vill involvera invånarna mer

Ale kommun har en tradition av medborgardialog. För att utveckla det arbetet har Ale ingått ett partnerskap med Ghanzi District Council i Botswana.

Teori möter praktik i vår Advisory Group

All ICLDs verksamhet är baserad på fakta och kunskap. Genom att knyta en rådgivande grupp, Advisory Group, bestående av internationella och svenska forskare till Kunskapscentrum ser vi till att den senaste forskningen inom lokal demokrati och decentralisering kommer oss till del.

Medborgardialog krävs för att klara vår tids komplexa samhällsproblem

Hans Abrahamsson om varför globalisering, migration och urbanisering kräver nya demokratiska strukturer.

De hjälper övergivna barn

Över hela världen flyttar människor från landsbygden in i städerna för att bygga sig en framtid. I Kina har den eskalerande urbaniseringen lett till att barn lämnas på landet, när föräldrarna åker till städerna för att jobba och tjäna pengar. De här barnen är fokus i ett projekt där Vara kommun och Huangshan i östra Kina arbetat fram metoder för att hjälpa de kvarlämnade barnen i deras situation.

De vill bygga något bestående

Redan innan ett formellt samarbete mellan Vushtrri i Kosovo och Växjö inleddes fanns det band mellan städerna. Det bor runt 1 000 kosovoalbaner i Växjö och 2012 var borgmästaren från Vushtrri på besök i staden. Det var då planerna på ett gemensamt projekt föddes.

Deras verktygslåda har gjort succé

1999 skapades det första samarbetet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika. Sedan dess har det blivit många lärorika projekt. 2012 beslutade de båda städerna sig för att ta samarbetet längre än tidigare.

Nya insikter när samarbetsparter går KP-utbildning tillsammans

Väl definierade problem är kritiska för framgång i projekten och det är avgörande att involvera alla intressenter i den processen. Det är några av de avgörande insikter som deltagarna i ICLD:s fördjupade utbildning för aktiva i partnerskapsprogrammet har gjort.

17th N-AERUS Conference in Gothenburg

17th N-AERUS Conference: 2016 in Gothenburg. Governing, Planning and Managing the City in an Uncertain World. Cooperative Perspectives on Everyday Practices.

Förändringsagenter med sikte på mänskliga rättigheter

Just nu är 26 deltagare från 5 länder i Östeuropa hos oss på ICLD i Visby för en del i vårt internationella utbildningsprogram med fokus på samhällsstyrning med ett rättighetsbaserat perspektiv.

På besök i en politisk vardag i Sverige

Nu startar den andra veckan i Sverige för de 23 toppolitikerna från 12 olika länder i Afrika, Asien och Östeuropa som deltar i ICLD:s program ”Local Political Leders – Capacitating Women in Politics”.

Valet i Sydafrika analyserat för ICLD av Dr Andrew Siddle

In this Research Report No 8, Dr Andrew Siddle makes an analasys of the 2016 local government elections, the most significant elections to be held in South Africa at any level since 1994.

Round table meeting of researchers Malmö, Sweden 12 – 13 December 2016

The Swedish International Centre for Local Democracy, ICLD, is organising a roundtable meeting for Russian and Swedish researchers experienced in studying local governance.

Demokratier behöver starka kvinnor

Fjärde omgången av det populära och uppmärksammade utbildningsprogrammet i ICLD:s regi för toppolitiker som är kvinnor i Afrika, Asien och östra Europa möttes i Visby.

32 nya internationella samarbeten för kommuner och landsting

Hörby och Peja i Kosovo ska utveckla medborgardialog om renhållning. Västerås och Gabarone i Botswana ska arbeta med medborgardialog och näringslivssamverkan. Det är två av 32 nya partnerskapsprojekt.

Watch the film from the ICLD Visby II Conference

Late May there was an ICLD Conference held in Visby, Sweden on "The Future of Local Government in a new Development Agenda - Cutting Edge Research, Reality Changing Policies".