ICLD

 I vårt pressrum på mynewsdesk hittar du pressmeddelanden, vår blogg samt bilder och logotyp för nedladdning. Presskontakt

Maria Jansson     +46 (0)498-29 91 57     maria.jansson@icld.se  

Nyheter

Kommuner - bidra till demokratin i världen!

- Vi uppmanar svenska kommuner och regioner att engagera er i internationella demokratisamarbeten. Med ert kunnande kan ni göra skillnad! Det skriver Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD och Carin Jämtin, Sidas generaldirektör, i ett gemensamt debattinlägg.

Ansökningsomgången till Kommunalt Partnerskap hösten 2019 är öppen!

Det är dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap, KP. Kommunala partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige. Fram till den 15 oktober är ansökningsomgången öppen.

Att få jobba på ICLD är ett privilegium!

Karin Melin är nytillträdd enhetschef för de Internationella utbildningsprogrammen. Hon efterträder Lars Lööf som gått i pension. Karin kommer närmast från Rädda Barnen där hon ansvarat för ett 100-tal humanitära och långsiktiga utvecklingsprojekt världen över. Hon hoppas kunna bidra med nya perspektiv och ser det som ett privilegium att nu få arbeta på ICLD.

Lediga jobb

Vill du arbeta för en av biståndsbranschens intressantaste organisationer? Sök jobb hos oss! Vi arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela världen.

Intresseanmälan för partnerskap från internationella kommuner

Här finner du en förteckning över internationella kommuner, regioner, landsting eller kommunalförbund som söker en svensk partner för det Kommunala Parterskapsprogrammet:

Praktik

Är du intresserad av lokal demokrati, internationell utveckling eller mänskliga rättigheter? Då är du välkommen att söka praktikplats till VT2020 på vår huvudkontor i Visby.

ICLD i Almedalen

Under Almedalsveckan 2019 deltog ICLD med panelsamtal på temat demokrati, klimat och kommunala partnerskap. Lyssna och se vårt samtal i efterhand! Det är även teckentolkat.

Aktiva svenska kommuner och regioner

Klicka på länkarna nedan för att öppna kartorna som listar alla svenska kommuner respektive regioner aktiva i ett ICLD-finansierat kommunalt partnerskap.

18 nya internationella samarbeten utvecklar demokrati på lokal nivå

- Uppgiften att verka för en stark och institutionaliserad lokal demokrati kanske aldrig varit så viktigt som nu! Jag vill därför gratulera alla de kommuner och regioner som beviljats kommunala partnerskap. Ni kommer med ert arbete att göra skillnad! säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Vi söker vikarierande Forskningschef​

Vår forskningschef kommer att vara barnledig och därför söker vi nu en vikarierande forskningschef.

Vi söker vikarierande handläggare, Kommunalt Partnerskap

En av våra medarbetare ska vara tjänstledig för studier varför vi nu söker en vikarierande handläggare till programmet Kommunalt Partnerskap under ett år. Tjänsten är placerad i Visby.

Varför arbeta med lokal demokrati i Kina?

Det var temat på den konferensdag till vilken ICLD hade bjudit in svenska kommuner och regioner med aktiva kommunala partnerskap med en stad eller kommun i Kina. Syftet var att ge kommuner/regioner möjlighet att nätverka med varandra för en större plattform för kunskapsutbyte.

Ju fler desto bättre! Botswana, Moldavien och Sverige i spännande partnerskap

Kommunala partnerskap är en global samarbetsform som syftar till att lösa lokala utmaningar, vanligtvis bestående av två parter (varav en svensk ) som samarbetar kring en gemensam fråga. Att vara fler parter kan ha fördelar. Det visar projektet "No Dropouts" i partnerskapet mellan kommunerna i Ale, Ghanzi och Budesti.

Välkomna på Partnerskapskonferens 13-14 maj

Kommunala partnerskaps tredje kommunkonferens hålls i Västerås mellan den 13-14 maj. Där kommer vi att diskutera upphandling, tillit, ansvarsutkrävande och demokrati. Denna röda tråd hoppas vi ska realiseras i några av era partnerskap de närmaste åren. ICLD står för konferenskostnad, mat och logi för max 2 deltagare per partnerskap.

Hjältar inom lokal demokrati

I en serie av personporträtt lyfter vi fram personer som spelar en betydande roll för utvecklingen av lokal demokrati där de bor.

Vad innebär inkludering egentligen?

- För att alla ska få plats i ett samhälle måste man hitta ett sätt där alla blir synliga och där alla får möjlighet att få sin röst hörd, säger Sophia Alexandersson, konstnärlig chef på ShareMusic & Performing Arts och deltagare i projektet "Kliuchi 2.0." som på svenska betyder "Nycklar".

En jämställd fred är en hållbar fred

"Idag vill jag lyfta fram vikten av kvinnors deltagande för framgångsrika freds- och demokratiseringsprocesser. Det är just i konfliktdrabbade samhällen som behovet av ett jämställt utvecklingssamarbete och stärkta lokala demokratiseringsprocesser är som störst"

Rajka Vujovic - Jämställdhetskämpe

I en serie av personporträtt kommer vi under våren att lyfta fram personer som spelar en betydande roll för utvecklingen av lokal demokrati där de bor. ​Vi börjar med en "Gender champion" - Rajka Vujovic från Serbien.

Local Democracy Academy Umeå 10-14 Juni 2019

Akademin samlar en internationell grupp av ledande forskare, doktorander, juniora forskare, lokala beslutsfattare och statliga tjänstemän för en intensiv vecka av ömsesidigt lärande, kritiskt tänkande och gemensam utforskning av nya idéer och metoder för att uppnå de globala utvecklingsmålen från ett lokalt demokratiperspektiv.

En offensiv för demokratin

Demokratifrågorna har kanske aldrig varit så aktuella som nu. Ett ökat demokratiunderskott i flera länder är alarmerande och påverkar påtagligt människors vardag. Att inte få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda tvingar människor i ren självbevarelsedrift att söka sig till olika fristäder. Att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå är avgörande för att framgångsrikt bekämpa fattigdom.

Ansvarsutkrävande - Fokus på möjligheter till ansvarsutkrävande och lokalpolitikerns roll

Hur arbetar man med komplexa områden som ansvarsutkrävande på lokal nivå? ICLD besökte två partnerskap och inspirerades av metoder som fördjupat arbete i politiska koalitioner och tydliggörande för medborgarna av vilka ansvar som den lokala nivån har i förhållande till den regionala.


ICLD ger masterstudenter möjlighet att genomföra fältstudier

Åtta internationella Masterstudenter vid svenska universitet har nyligen av ICLD tilldelats 20 000 kr för att genomföra fältstudier för sina examensprojekt.

Lodwar och Borlänge står inför liknande utmaningar

Lodwar i Kenya och Borlänge i Sverige, två kommuner geografiskt placerade ungefär 6000 kilometer från varandra står inför liknande utmaningar: hur man framgångsrikt integrerar flyktingar i sina samhällen och skapar möjligheter för dem att hitta en väg till framgångsrika och produktiva liv.

Nya riktlinjer för programmet Kommunalt Partnerskap

Efter dialog med aktiva kommuner har nu riktlinjer och budgetriktlinjer för programmet Kommunalt Partnerskap genomgått olika förbättringar.

The Role of Social Norms in Fighting Corruption in Local Governments

Regional Focus: Vietnam
Sustainable Development Goals #16: Peace, Justice and Strong Institutions
Time: December 2018 – December 2020

Lokal demokrati stärks: tolv kommuner i nya projekt

Medborgardialog, stärkt roll för kvinnor i lokalpolitiken och en jämlik tillgång till sjukvård. Det är några av de teman som de nya kommunala partnerskapen ska arbeta med.
–Varje kommun som är intresserad av att stärka den lokala demokratin har mycket att vinna på att bli involverad i ett kommunalt partnerskap, säger Johan Lilja, generalsekreterare på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Ryska och svenska städer med liknande utmaningar

Hur kan svensk stadsplanering i Kiruna ha bäring på ryska Kostomuksja, åttio mil österut?
– Vi såg fler likheter än skillnader, säger arkitekt Anne Faurskov, AFARkitektur i Köpenhamn.
Lägg in Gällivare i ekvationen och resultatet blir det samma.

Forskning pekar på hinder för jämställdhet

Under de senaste sjutton åren har Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Serbien strävat efter att institutionalisera jämställdhet.
Det har skett genom att utveckla juridiska ramverk och policyer, etablera offentliga mekanismer för jämställdhetsintegrering och att införa ett jämställdhetsperspektiv i den offentliga statistiken.
– Trots att institutionaliseringen av genderfrågor går framåt har kvinnors liv inte blivit signifikant bättre under den här perioden, säger professor Annika Björkda

Hållbar upphandling bra tema för partnerskap

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, (ICLD), har ett samarbete med tyska German Development Institute (DIE), för att lära och inspireras av deras arbete med hållbar upphandling.
Efter ett dialogforum i Bremen arrangerat av DIE, säger ICLD:s programchef för kommunala partnerskap Karin Norlin Bogren:
– Jag är glad över att Ale kommun tog möjligheten att delta. Jag tror att det finns förutsättningar för ett starkt ömsesidigt partnerskap där båda parter kan lära sig mycket och skapa

Gender equality-rapport lanseras i samband med AG-möte

Den 6 november kommer ICLD:s rådgivande grupp att träffas för att diskutera ICLD: s senaste forskningsrapport, "Global Talk - Lokal promenad: Hållbar utveckling Mål # 5 om jämställdhet"

"Uppdraget är större än verksamheten vi bedriver"

Ny på jobbet tar han med sig ett livslångt engagemang för demokratifrågor och en vilja att hjälpa.
– Demokrati måste försvaras men också utvecklas. Att driva en verksamhet som utifrån forskning och evidens ger stöd till lokala demokratiprocesser känns som ett av de allra viktigaste bidragen till fattigdomsbekämpning och konfliktreducering, säger han.
Johan Lilja är ny generalsekreterare för Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Transparency-rapport om Kenya skapar engagemang

Transparency International Kenya presenterade under ICLD:s ”International Municipal Partnership Conference: Transparency in Local Government” sina resultat från en studie genomförd 2016.
Undersökningen visar att medvetenheten om politikernas roller är låg bland invånarna.
– Jag tror att samhällsutbildning före och efter val kan skapa en större medvetenhet om folkvalda ledares roller och ansvar, säger Yvonne Anyango.

Medborgarnas engagemang bakom samhällens utveckling

Tjugofyra deltagare från fem afrikanska länder besökte Sverige under två veckor i september. Besöket var en del i det arton månader långa utbildningsprogrammet ”Municipal Financing”.
Programmet innehöll utbildning och erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling, företagssamarbete och innovation men även ekonomisk utveckling utanför storstaden.

Hur påverkar lokal demokrati migration från Sahel?

Den 19 april 2015 sjönk en båt på väg från Libyen till Italien. Sjuhundra av de 729 personerna ombord – de flesta från Senegal – förlorade sina liv. Filmen beskriver några av de viktigaste orsakerna till emigrationen från lokalbefolkningens perspektiv - marknadsutslag, missväxt, brist på sociala tjänster och bristfällig politisk representation.

Partnerskap för bättre sjukvård

I Homa Bay vid Victoriasjön, en av de fattigaste delarna av Kenya, har Roland Gustafsson hittat likheter med Västerbottens sjukvårdsutmaningar.
– Det handlar om att både ta emot och ge information så människor kan få makt över sin egen hälsa, säger han.
Ett kommunalt samarbete kan inspirera parterna att erbjuda en mer jämlik vård.

Governing through development narrative in the era of 'Africa Rising'

Interrogating the county integrated development plan of Kisumu, Kenya.

The findings of the study indicate that ‘mosaic’ planning, public participation and narratives of devolution are the mechanisms by which power operates in the field of development in Kisumu county.

In the eye of the storm

A gendered study on climate change adaptation in small-scale farming in Thái Bình, Vietnam.

Vietnam is one of the countries in the world that is projected to be most impacted by climate change.

Exploring coordination in a multi-agency partnership approach to prevention of gender-based violence in Zambia

Lessons from the agencies' perception of the one-stop centre model of providing coordinated psycho-social and medical support to the victims.

Våra tankar går till Indonesien

Med anledning av naturkatastrofen i Indonesien följer ICLD hä

En kraftfull föreläsare inom HBTQI-frågor

Slobodanka Boba Dekic är inte bara HBTQI-aktivist. Hon är också en viktig och kraftfull föreläsare inom HBTQI-frågor.
– Hon talade om vilka rättigheter och skyldigheter kommuner har, och vad de kan göra för att bli mer inkluderande. Det var en fantastisk föreläsning och hon är väldigt kunnig på området, säger Anna Hedlund, programansvarig för internationella utbildningsprogram på ICDL.

Social isolering kan brytas med ICLD-projekt i Karelen

”Livet utan gränser” är ett ICLD-finansierat projekt i ryska Karelen som syftar till att bryta den sociala isolering som personer med funktionsvariation befinner sig i. Det sker genom att öka deras deltagande i kommunernas sociala och ekonomiska liv.

Kommunernas starka roll en internationell styrka

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 behöver inte anpassas till lokal nivå. Snarare bör utmaningar på lokal nivå anpassas till den globala nivån. En workshop arrangerad av ICLD belyste vikten av att låta lokala utvecklingsprojekt handla om kommunernas utmaningar. – Robertsfors kommun presenterade exempel på sina internationella samarbeten och lyfte bland annat vikten av att ha ett genusperspektiv i sina projekt, säger Björn Möller, Kvalitetsstrateg Kunskapscentrum, ICLD.

Kommunal finansiering kan bygga varumärket

Över 130 personer deltog när ICLD i juli arrangerade två workshops under temat ”Kommunal finansiering”.
Eventen ägde rum i Kapstaden, Sydafrika och Harare, Zimbabwe och vände sig till kommunala och regionala tjänstemän.

Olikheter i Borlänge skapar partnerskap med globala mål

I Borlänge kommuns värdegrund står: ”vi gillar utmaningar”. Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) vänder blicken mot Kenya för att hitta ett partnerskap som stöttar arbetet med att integrera ortens stora grupp somaliska flyktingar.
– Det är kontroversiellt i den integrationsdebatt som råder just nu i Sverige men vi måste tänka större. Jag tror olikheter berikar och leder till kreativitet. Jag hoppas vi kan berika Borlänge med kunskap på det här sättet, säger han.

Introduktionsdag till Kommunalt Partnerskap 5 september i Alingsås

ICLD erbjuder svenska kommuner, regioner och landsting möjligheten att ansöka om medel för utvecklingsprojekt tillsammans med en samarbetskommun i 21 länder runtom i världen. Kommunala Partnerskap är en SIDA-finansierad samarbetsform som ska bidra till väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter, både i samarbetsländerna och i Sverige.

Hur kan forskningen hjälpa till att skapa bättre förståelse för de globala målen?

All forskning som finansieras av ICLD är kopplad till lokal demokrati och något av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Kunskapscentrum ska fungera som ett nav där forskning och erfarenhetsbaserad kunskap möts och kan spridas vidare till praktiker på den lokala nivån. Det gäller också i hög grad forskningen kopplad utmaningarna för förverkligande av den globala agendan och ökad förståelse för den lokala nivåns ansvar för Agenda 2030.

På vilket sätt märks arbetet för de globala målen i de internationella utbildningsprogrammen?

ICLD har som ambition att integrera arbetet för de globala målen i alla utbildningsprogram. I dagsläget handlar det om att ha grundläggande utbildningspass om Agenda 203 till att vissa program utgår helt ifrån ett specifikt mål. Alla som deltar i programmen ska få stärkt kapacitet för att se hur de som förändringsagenter kan kan verka för att lokalisera målen .

Hur kopplar Kommunala Partnerskap till de globala målen?

Kommuner, regioner och landsting har en avgörande roll för arbetet med Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling. United Cities and Local Governments, UCLG, skriver att alla mål i Agenda 2030 direkt eller indirekt relaterar till kommuners, regioners och landstings dagliga arbete och att dessa därför utgör den politiska nivån bäst lämpad för att knyta den globala agendan till lokalsamhällens behov och förutsättningar.

Karlskrona och Baltijsk skapar bättre livskvalitet för personer med funktionsvariation - tillsammans

Sedan 2016 samarbetar Karlskrona kommun och Baltijsk municipality i Kaliningradregionen i ett projekt för att skapa bättre livskvalitet för personer med funktionsvariation. Hittills har samarbetet lett till konkreta resultat som skapande av en träffpunkt för personer med funktionsvariation i Baltijsk och ett forum för samverkan mellan Funktionsstödsförvaltningen och Gymnasiesärskolan i Karlskrona, samt tecknande av vänortsavtal mellan de två städerna.

ICLD söker vikarierande Kommunikationsstrateg

Vi söker nu en vikarierande kommunikationsstrateg med lång erfarenhet som kan arbeta såväl strategiskt som operativt på ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, med arbetsplats i Visby. Läs mer i annonsen som pdf nedan. Ansök senast 13 augusti.

ICLD söker Forskningskoordinator till Kunskapscentrum

Är du en kreativ och initiativrik person med god kunskap om aktuell utvecklingsforskning? Har du god förmåga att koppla samman forskning och praktik i en miljö som arbetar med globala utvecklingsfrågor? För dig kan vi erbjuda ett spännande arbete i en organisation som verkar i en internationell miljö.

Partnerships as Development Cooperation

The study explores the relation between policy and practice within a 12 years and counting SIDA funded municipal partnership between Växjö Municipality, Region Kronoberg in Sweden and JB Marks Municipality in South Africa. In investigating challenges and opportunities in the South African municipality – the study gains understanding on the processes of framing, anchoring and muddling through within the local government.

Valentine Vedasto Kagombora

Goal #5 Valentine Vedasto Kagombora is a participant in ICLD training programme "Gender mainstreaming Local Democracy"

Forskare och praktiker når resultat i Action Research

Två passionerade forskarteam, engagerade invånare på två kontinenter och en telefonapplikation kan bidra till bättre avfallshantering. – De här forskarna är extremt engagerade och vill verkligen bidra till att förändra situationen för de här människorna, säger Erik Nilsson, programkoordinator på Kunskapscentrum.

Samtal om lokal demokrati med fokus på kvinnors delaktighet

Tidigare i våras fick vi en fråga från Lottapodden som blivit nyfikna på vad ICLD gör för att engagera kvinnor i demokratiutveckling i världen.

ICLD arrangerar events i Kapstaden och Harare om kommunal finansiering

Är du kopplad till en kommun eller region i Sydafrika eller Zimbabwe?

ICLD har verktyg för att arbeta med Agenda 2030

För svenska kommuner finns många sätt att arbeta med Agenda 2030. En bra metod är att engagera sig i ett partnerskap.
Både för att lära sig mer och för att adressera någon av de gemensamma utmaningar vi står inför. ICLD ger i en kartläggning en bild över vad organisationen gör relaterat till Agenda 2030.

Avgörande erfarenheter för fyra personer från JB Marks

Ambitionen är hög, målen många och flera av utmaningarna gemensamma. När Växjö och JB Marks Local Municipality från Sydafrika pratar kommunalt partnerskap ryms hela Agenda 2030-kartan i målbilden. – Vi har ett skapat projektfokus som vi ser möjligheter att samarbeta kring. Det ska nu förankras och formuleras till en projektansökan, äger Annika Ström, Institutet för lokal och regional demokrati (ID).

Inspirerande upplevelse om kommuners skyldigheter

Slobodanka Boba Dekic är inte bara HBTQI-aktivist. Hon är också en viktig och kraftfull föreläsare inom HBTQI-frågor. – Hon talade om vilka rättigheter och skyldigheter kommuner har, och vad de kan göra för att bli mer inkluderande. Det var en fantastisk föreläsning och hon är väldigt kunnig på området, säger Anna Hedlund, programansvarig för internationella utbildningsprogram på ICLD.

Mänskliga rättigheter fokus för åtgärdsplan för Užice

Užice kommun i Serbien planerar att skapa arbetstillfällen och göra offentliga platser mer tillgängliga för personer med olika funktionsvariationer. Processen startades av deltagare i ett ICLD-utbildningsprogram med rättighetsbaserad inriktning. Nu har stadens kommunalfullmäktige och civila samhällsorganisationer inlett ett nära samarbete.

Fokus på Agenda 2030 under KPs seminarium i Jönköping

Den 24 maj ordnades en introduktionsdag till ICLDs Kommunala Partnerskapsprogram för intresserade kommuner och regioner. Fokus låg på hur kommuner kan arbeta med Agenda 2030 inom ett Kommunalt Partnerskap, det vill säga i samverkan med en internationell kommun, finansierat av ICLD.

Mentor och elev hjälper ledarskapet att växa

De träffades för fem år sedan i ICLD-programmet “Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics”. Mentorn och studenten som blev samarbetspartner och vänner för livet. – Att stärka kvinnors ställning har alltid varit ett stort mål för mig. Genom programmet kunde jag hjälpa kvinnor i andra länder som ville bli politiker och ledare. Jag gillar tanken att vi kan dela med oss och stärka varandra, säger Gunilla Hjelm.

Agenda 2030 givet i Malmös partnerskap

Malmö har en mångkulturell palett att arbeta med. 181 nationaliteter finns representerade på en koncentrerad yta och det präglar staden, placerad på tröskeln till Europa.
– Det går nästan inte att skilja globalt från lokalt här. Det som sker globalt påverkar även oss, det blir väldigt påtagligt, inte minst när det gäller arbetet med Agenda 2030, säger Monika Månsson, projektledare på miljöförvaltningen i Malmö stad.

11 kommuner vill utveckla lokal demokrati i internationellt samarbete

Samarbetena ska bidra till ökade möjligheter för jämlikhet, inkludering, transparens eller ansvarsutkrävande i kommunerna och göra det möjligt för människor att delta i att utveckla sina livsvillkor. – Samarbetena ger kommunerna möjlighet att utvecklar hållbarheten i den egna lokala demokratin samtidigt som de kan mötas kring erfarenheter och utmaningar i det globala arbetet för Agenda 2030, säger Karin Norlin Bogren, chef för det Kommunala Partnerskapsprogrammet.

Stärkt skydd av dina personuppgifter

Den 25 maj stärks skyddet av dina personuppgifter då den nya dataskyddslagen General Data Protection Regulation, GDPR, träder i kraft inom EU. Vi på ICLD välkomnar GDPR och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

ICLD har tagit fram en ny integritetspolicy med anledning av att GDPR träder i kraft den 25 maj 2018.

Medborgardialog för inkludering i Ale och Ghanzi i Botzwana

Ale kommun ingår sedan sommaren 2012 i ett kommunalt partnerskap med Ghanzi District Council i Botswana. Inom partnerskapet pågår flera projekt, bland annat att utveckla formerna för medborgardialog. – Ghanzi har lång tradition av dialogarbete med sina medborgare men behöver förbättra dialogen med minoriteterna. Ale arbetar med att införa medborgardialog för att ena kommunen i ett ”vi-i-Ale”, säger Kerstin Bartholdsson, universitetslektor Göteborgs Universitet.

Workshop i Belgrad för hållbar stadsplanering

En fyra dagars workshop i Belgrad blev startskottet för ICLD:s internationella kapacitetsutvecklingsprogram inom stadsplanering - Enabling Local Democracy and Inclusive Urban Planning through the SymbioCity Approach. Tjugo deltagare från Ukraina, Turkiet, Makedonien och Serbien deltog. – De var väldigt entusiastiska, vi fick till ett bra arbetsklimat runt de metoder vi lärde dem. Vi blandade föreläsningar, grupparbeten och gav oss ut på gatorna, det var uppskattat, säger Ana-Karin Municio.

”Utveckling är möjlig om vi har fokus på jämställdhet”

Under en inledande workshop i det nya ICLD-programmet ”Gender Mainstreaming Local Democracy” i Kampala stod ett studiebesök i Nansana kommun på agendan. Borgmästare Regina Bakitte Nakazzi och Daniel Kawesi, kommunaldirektör i Nansana, är nöjda med resultatet: – Jag vill tacka ICLD-teamet för att de valde Nansana kommun som ett riktmärke för jämställdhet, säger Regina Bakitte Nakazzi.

Projektet ”Know Your Neighbour” kan skapa en ren och säker miljö

Projektet ”Know Your Neighbour” uppmuntrar boende i distriktet Kapwepwe i Lusaka att lära känna varandra, att bjuda in en granne till möten och att aktivt engagera sig i kommunala frågor. – Varje morgon vaknar jag övertygad om att det här initiativet är rätt, och att det verkligen är på tiden, säger Charity Kalombo, en av deltagarna i ICLD:s internationella utbildningsprogram ”Inclusive political leadership”.

Många utmaningar för Zimbabwe efter Mugabe

Den sparkade vicepresidenten Emmerson Mnangagwa tog över som president när Robert Mugabe störtades efter 37 år vid makten i en militärkupp i november 2017. Men Virginia Makanza vid Midlands State University i Zimbabwe menar att tecknen på förbättring fortfarande är få. – Vi måste inse vad förändring innebär och vad den möjliggör. Det tog 37 år att förstöra ekonomin och den nuvarande presidenten kan inte förändra det över en natt, säger hon.

Med fokus på jämställdhet skapar de utveckling

Robertsfors, Västerbotten och Machakos, Kenya är något riktigt bra på spåret i sitt ICLD finansierade kommunala partnerskapsprojekt Actions for Gender Equality. Robertsfors har sedan 2007 arbetat i partnerskap med Machakos. Det var under ett tidigare projekt som frågor om jämställdhet och genus aktualiserades.

Med konkret kraft för allas delaktighet i Užice

Förändringsprojektet i ICLD:s utbildningsprogram med fokus på mänskliga rättigheter, kan komma att bli vägledande för personer med funktionsvariation i hela Serbien.

Hur är det att praktisera på ICLD?

De senaste åren har ICLD haft förmånen att handleda en eller två universitetspraktikanter varje termin. Detta är något som uppskattas av alla parter. Masterstudenter får möjlighet att få en ökad förståelse för det svenska internationella utvecklingssamarbetet och ökad kunskap kring lokal demokratiutveckling inom ramen för sin utbildning. Och ICLD får nya perspektiv, friska fläktar och praktisk hjälp.

Varje dag stärker vi kvinnor i beslutsfattande positioner

ICLD arbetar varje dag för att stärka kvinnor i beslutsfattande positioner. Sedan 2013 har 125 toppolitiker som är kvinnor och ledare på den lokala nivån, i kommuner och landsting runt om i världen, stärkt sitt ledarskap i våra utbildningsprogram.

Praktisera vid ICLD!

Studerar du en master och brinner för lokal demokrati? ICLD söker nu två praktikanter till organisationens huvudkontor i Visby till höstterminen 2018.

"Migrants don´t fall from the sky"

Den 19/2 anordnade ICLD:s enheter Kunskapscentrum och Kommunala partnerskap en gemensam workshop med temat migration. "Migrants don´t fall from the sky" var rubriken på workshopen som hölls i Lund.

Utveckling av medborgardialog – ett samarbete mellan Ale kommun och Ghanzi District i Botswana

En nyligen publicerad forskningsrapport från Förvaltningshögskolan i Göteborg, visar att Ale kommun och Ghanzi i Botswana har mycket att lära av varandra när det gäller att utveckla medborgardialog. Dialog medmedborgarna är viktigt för båda kommunerna för att skapa inkludering och bädda för bra beslutsunderlag.

Trygg miljö en demokratisk självklarhet i metoo-frågor

Metoo-vittnesmål har sköljt som en tankeväckande våg över världen och öppnat ögonen för en samhällsstruktur. Även för arbetsplatser. – Det här är en viktig fråga för oss, både internt och i alla de stora grupper av människor vi möter genom våra program och utbildningar. Det är naturliga frågor i vårt dagliga arbete och inget vi just nu klistrar på verksamheten, säger Olov Berggren, till alldeles nyligen, generalsekreterare för ICLD.

Vad är viktigare än det som berör alla kvinnor och män?

Rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser för kvinnor och män är det femte målet för hållbar global utveckling. Ett av de viktigaste enligt många. Och det mål som står i fokus i ett av ICLD:s utbildningsprogram. – Jag vill se förmågan till jämställdhetsanalys utvecklas på den lokala nivån och faktiska verktyg för att integrera jämställdhet i kommunerna, säger Aggripina Mosha, jämställdhetsexpert från Tanzania och en av fyra mentorer i ICLD:s nyutvecklade Genderprogram.

Många beröringspunkter för Alingsås och Chililabombwe

Livingstone i Zambia var under några dagar i december 2017 mötesplats för en internationell ICLD-konferens för kommunalt partnerskap där politiker från Zambia och Sverige deltog. Ett tillfälle för partnerskapens politiska styrgrupper att dela erfarenheter och motiveras i sina roller. – Det är stimulerande att vi har samma önskan, men olika situationer att arbeta i, säger Ulf Carmesund.

Ändrat upplägg i ICLD:s styrgrupper för politiker

En politisk styrgrupp är en viktig del av ett kommunalt partnerskap. Nu vill ICLD stärka styrgruppens roll och utveckla innehållet. – Ambitionen är att tydliggöra politikernas roll i styrgruppen och ge dem inspiration för hur de kan spela en viktig roll när det gäller demokratiutveckling i partnerskapen. Tanken är att göra mer som vi gjorde i Zambia, att vi arrangerar konferenser för politikerna som är med i styrgruppen, säger Myriam Chilvers,

Lång väg för hållbarhetsmål att nå lokal nivå i Bosnien

Attityder till genderfrågor har under de senaste tio åren fått en allt tydligare roll i bosnisk inrikespolitik. Det finns en nationell handlingsplan, institutionerna är på plats, lagar är skrivna, policyer och strategier är formulerade. – Nu handlar det om att utnyttja verktygen man har, den politiska viljan och finansieringen brister fortfarande en smula, säger Annika Björkdahl.

Möte mellan praktiker och forskare i Indonesien

I mitten av december reste medarbetare från ICLD:s Kunskapscentrum till Yogyakarta för årets andra Advisory Group-möte under 2017, det första genomfördes i Lund i maj. Advisory Group (AG) träffade i Indonesien representanter från ICLD:s Kommunala Partnerskap (KP) och Internationella utbildningsprogram (ITP) för att fördjupa sig i resultat från genomförda projekt i landet, samt blicka framåt mot kommande insatser i Asien.

IQA 2016 - Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati

2016 års IQA-rapport med tema transparens är nu färdig och finns i elektronisk format på svenska och engelska.

Transparens - Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati

I denna rapport beskrivs, sammanfattas och analyseras de resultat som följts upp genom Internal Quality Assessment, IQA, under 2016 inom programmet Kommunalt partnerskap på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

ICLD i event på World Urban Forum

ICLD delar med sig av erfarenheter av lokala demokratiutveckling kopplat till Agenda 2030 i ett seminarium i samarbete med Mistra Urban Future på Word Urban Forum, WUF9, i Kuala Lumpur.

Workshop 19 feb: Migrants don't fall from the sky

ICLD:s verksamhetsområden Kommunalt Partnerskap och Kunskapscentrum gör gemensam sak av att hitta lösningar på migrationsutmaningarna. KP utökar sina introduktionsdagar från två årliga träffar till tre, start 19 februari då professor Jesse Ribot och hans medforskare Papa Faye från Senegal, deltar i en workshop i Lund.

ICLD söker Generalsekreterare

ICLD söker Generalsekreterare med placering i Visby. Uppdraget som generalsekreterare innebär ansvar att på styrelsens uppdrag organisera, leda och fördela arbetet vid kansliet i Visby. Det finns också ett mindre kontor i Stockholm. Generalsekreteraren har arbetsgivaransvar för ca 20 medarbetare. I rekryteringen samarbetar ICLD med Source. Se nedan hur du anmäler ditt intresse för tjänsten.

ICLD uppmärksammat i Gotlands Tidningar

Gotlands Tidningar uppmärksammade ICLD:s besök vid Wisbygymnasiet den 17/2.

Ungdomar tycker till om lokal demokrati

Frihet, jämställdhet, rättvisa och yttrandefrihet hamnade högst på listan över viktiga demokratiska grundplåtar när gymnasieelever i Visby fick tycka till. Lokal demokrati stod på schemat när ICLD bjöd på en lärande föreläsning som inbjöd till debatt och utbyte av åsikter och idéer. – Det är viktigt för mej att delta i demokratiarbetet och inte tro att de äldre fixar det. Våra åsikter som unga är också viktiga, säger Malva Thaning.

Uppdaterade ansökningsfrågor KP

Dags att söka till partnerskapsprogrammet! De 15 februari är det dags för en ny ansökningsomgång. Till den här omgången har vi tagit fram nya ansökningsblanketter.

Snabb urbanisering leder till ojämlikhet i asiatiska städer

East-West Center och ICLD har beställt monografiska studier om tillgång till urbana tjänster för inkluderande utveckling i sex länder. I december kommer man att titta närmare på studiernas viktigaste slutsatser och rekommendationer under en workshop i Yogyakarta. – Jag hoppas att det blir ett forum där de samarbetande institutionerna kan diskutera brister i urbana tjänster och hur lokala demokratiprocesser kan påverka fattiga och marginaliserade gruppers tillgång till grundläggande service som

Ny forskningsrapport: Financing small and medium towns

Vid en regional workshop i Yogyakarta, Indonesien, den 6-7 december lanserade ICLD sin senaste publikation "Financing small and medium towns in India" av professor Yogesh Kumar. Forskningsrapporten använder action research för att undersöka tillgången till kommunala tjänster i staden Bemetra i Indien.

Nya perspektiv för ung demokrati efter besök i Falun

Ett studiebesök i Falun kan vidga perspektiven i Georgien. – Vi gör bra saker, men andra gör också bra saker som man kan lära sig av. Det är bra med perspektiv, lyssna på hur andra gör och tänker. Det blir brukar bli ringar på vattnet efter sådana här träffar, säger Jenny Antonsson, demokrativägledare i Falu kommun. De georgiska representanterna lämnade Falun med nyvunnen insikt och konkreta idéer.

Mångfald viktigt för att lösa gemensamma frågor

I ICLD:s internationella utbildningsprogram ”Inclusive political leadership” samarbetar lokala politiker, företrädare för NGO:er och kommunala tjänstepersoner i team. Målet med utbildningsprogrammet är att undersöka hur olika aktörer gemensamt kan lösa utmaningar med att tillhandahålla kritiska tjänster på lokal nivå.

Blandade team nyhet i internationellt program

Metoden är inte ny men för ICLD obruten mark. Sju team med deltagare från fem afrikanska länder ska arbeta tillsammans i ett internationellt utbildningsprogram. – Vi tror på idén och vi tror på teamen. Ska man ta sig an komplexa samhällsproblem är det bra att arbeta med blandade team, säger Astrid Nunez, handläggare för internationella utbildningsprogram på ICLD.

Mentor i politiskt ledarskap inspireras att utmana gränser

Beröringspunkterna mellan Ale, Bosnien, Serbien, Makedonien och Sydafrika är trots långa geografiska avstånd, både nära och tydliga. I sin roll som mentor har kvinnligt ledarskap och demokratiska utmaningar inspirerat Paula Örn att utmana nya gränser.

24 nya samarbeten vill utveckla lokal demokrati

Borlänge och Lodwar i Kenya, Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika och Växjö och JB Marks i Sydafrika är några kommuner som just fått klartecken för att samarbeta inom ICLD:s Kommunala Partnerskapsprogram. Totalt får 24 nya projekt finansiellt stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Nystartat studentprogram ska öka kunskapen om lokal demokrati

Fieldwork Grant Programme är ett nystartat program för mastersstudenter vid svenska universitet. Första omgången studenter är nu accepterade. – Vi fick många ansökningar av god kvalitet och med bra variation på både länder och ämnen. Många har tydliga kopplingar till våra globala mål som ingick i bedömningskriterierna, säger Erik Nilsson, programkoordinator på ICLD:s Kunskapscentrum. Av arton sökande kan tio studenter börja planera för sina fältstudier.

IQA – Att möta demokratiutveckling på plats

Genom att möta partnerskapen på plats, där den demokratiutveckling som ICLD finansierar faktiskt sker, kan ICLD få en djupare förståelse för de resultat som har rapporterats och även fånga upp resultat som inte rapporterats. Nu finns rapporterna IQA 2014 och IQA 2015 tillgängliga.

Att tänka utanför ramarna var en viktig lärdom

Vanliga människor kan göra skillnad och bidra stort till den lokala utvecklingen och politiken. Det är en av många slutsatser i en studie av lokalt demokratiarbete i Zimbabwe. Studien bekräftar att internationella utbildningsprogram kan täppa till ledarskapsluckor, bygga nätverk och förbättra deltagande ledarskap – tre viktiga faktorer för den lokala utvecklingen.

Fokus på jämställdhet och inkludering under ICLD:s-workshop i Belgrad

Nyligen besökte ICLD Belgrad i Serbien för att arrangera en internationell workshop inom ramen för sitt kommunala partnerskapsprogram. Ett av målen var att utbyta erfarenheter i Östeuropa inom jämställdhet och inkludering. – Det jag tyckte var mest intressant var hur hängivna och motiverade kommunerna var. Projekten och projektmålen är också mycket intressanta, säger Višnja Baćanović, ansvarig för Gender Knowledge Hub.

Utbildning ett vaccin mot hemmablindhet

Agnes Sandstedt lever sitt yrke. När hon besöker en ny stad ser hon den genom sina planarkitektögon. En grupp stadsplanerare från Makedonien och Serbien på besök i Borås fick henne att inspireras på hemmaplan. – Det är jättespännande och nyttigt att prata med människor i samma yrkesroll om vilka utmaningar vi har och vilka verktyg vi jobbar med – men i en helt annan miljö och ett helt annat sammanhang, säger hon

ICLD söker handläggare till de Internationella Utbildningsprogrammen

ICLD söker en programhandläggare till enheten som ansvarar för de internationella utbildningsprogrammen. Aktuellt vikariat är på 12 månader med start omgående och med möjlighet till förlängning. Tjänsteställe är Visby eller Stockholm.

Hållbara förändringar börjar med individen

Under en workshop arrangerad av ICLD:s kommunala partnerskapsprogram i Belgrad fick deltagarna reflektera över hur enkelt det är att bli könsblind och könsomedveten. – Vi måste börja på individnivå för att skapa en bestående förändring i deltagarnas projekt och deras städer, säger Ana Maria Vargas, forskningsledare på ICLD.

Demokrati med förhinder - men hoppet lever i Kenya

De älskar sin demokrati och vill i legitima val välja sina ledare. Men korruption, maktkamp, våld och fusk sätter käppar i hjulet. För diplomaten Inga Björk-Klevby är utbildning en viktig byggsten för ett demokratiskt Kenya. – Utbildning för barnen är avgörande för en demokratisk utveckling. Att de lär sig ta ställning, att de lär av andra och inte tittar snävt inom sin familj. Det kommer ta tid men jag är hoppfull, säger hon.

Gröna urbana fickor blir hållbara oaser i Vračar

Gatukonst, ombyggnad av offentliga rum och att invånarna var delaktiga i beslut var några av de intressanta insikter som Ana Zelenovic tog med sig till Vračar från Borås. – Att alla sociala grupper kan delta i beslutsfattandet i vardagsfrågor är oerhört viktigt, säger hon. Hon anser att offentliga rum måste bli bättre anpassade till invånarnas behov och vara hållbara – både vad gäller underhåll och energiförbrukning.

ICLD på SIDA:s utvecklingsforum

ICLD medverkade den 17/10 på årets utvecklingsforum i arrangemang av SIDA med fördjupningssessionen "Defending Diversity – How local governments can take the lead in fighting anti-democratic movements". Utvecklingsforum är Sidas årliga mötesplats för aktörer engagerade i utvecklingsfrågor och hålls i år på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Pressmeddelande: Internationella toppolitiker delar erfarenheter i Sverige

Det uppmärksammade utbildningsprogrammet i ICLD:s regi för toppolitiker som är kvinnor i Afrika, Asien och östra Europa ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics” möts i Sverige i slutet av oktober i den femte omgången. Under utbildningen stärker politikerna sitt ledarskap, får ökad kunskap om välfärd, byter erfarenheter mellan varandra och med sina svenska kollegor och skapar ett globalt nätverk som möjliggör fler kvinnor i folkvalda församlingar.

Kommun sökes för ömsesidigt partnerskap

Ett bra kommunalt partnerskap beror på flera faktorer. Engagemang brukar vara en bra byggsten. – Eldsjälar krävs för att det internationella arbetet ska ske, men ledningsprioritet krävs för att det internationella arbetet ska optimeras, säger en av kommunerna i en ny forskningsstudie. Lägg till extern finansiering, inarbetade rutiner och centraliserad omvärldsbevakning och förutsättningarna är riktigt goda

Holistisk förståelse av utvecklingsmålen i Härnösand

Med målet att lära sig om projektplanering, ICLDs kärnområden och Sidas tematiska prioriteringar samlades åtta olika kommunala partnerskap från sex länder i Härnösand den 18-20 september. Kursen uppskattades av deltagarna, som menade att kursen lyckades med att förmedla hur ett framgångsrikt projekt kan planeras och utföras.

Anordna en nätverksträff för Kommunala Partnerskap!

Är ni aktiva inom det Kommunala Partnerskapsprogrammet och vill få möjligheten till att utbyta idéer och erfarenheter med andra kommuner? Gör som Härryda kommun - anordna en nätverksträff.

Gränsöverskridande nätverk för bättre vattenkvalitet

Global men även lokal vattenbrist och vattenkvalitet har lett till diskussioner om att sätta en högre prislapp på vatten. Ett annat sätt att hushålla med den ändliga resursen är samarbete. Regionförbundet Kalmar län, Västerviks kommun och den ryska kommunen Gurievsk samt Kaliningradregionen har startat ett samarbetsprojekt för att hitta vägar som garanterar bra vatten över gränserna.

Borgmästare får toppjobb i globalt parlament

Grace Mary Mugasa, borgmästare i staden Hoima i västra Uganda, var med och grundade GPM (Global Parliament of Mayors). Nu sitter hon i den globala organisationens styrkommitté. ”Det var spännande att bli utnämnd, men samtidigt är jag ödmjuk inför utmaningen”, säger hon. Som medlem i styrkommittén är hon en viktig ambassadör för GPM över hela världen.

Partnerskap bra sätt att bli mer inkluderande

Det finns i de svenska kommunerna en tydlig ambition att hitta lösningar på den flyktingsituation som råder. – Engagemanget är starkt men det saknas en del kunskap om vad ICLD kan bidra med, säger Karin Norlin Bogren, chef för ICLD:s program Kommunalt Partnerskap. För att inspirera och informera bjöd ICLD under sommaren in till paneldiskussion följd av en workshop.

Utsatthet och våld orsaker till migration

Vi bör försöka förstå orsakerna bakom problem innan vi försöker lösa dem. Jesse Ribot och hans team av forskare och vetenskapsmän hävdar att klimatförändringar inte är den främsta orsaken till att unga män och kvinnor flyr från Afrika. ”De personer vi arbetar med i Sahelområdet söder om Sahara är förtryckta och exploaterade. De är offer för en ekonomisk och politisk miljö som systematiskt lägger beslag på alla förtjänster, och därför är de ständigt utblottade”, säger han.

Välkommen på introduktionsdag om kommunala partnerskap den 24 oktober 2017

Ömsesidigt lärande genom kommunala partnerskap - ett bra sätt för kommuner att anta lokala utmaningar och delta i utvecklingssamarbete med fokus på Agenda 2030.

Hållbara och inkluderande städer i Kenya

Det som en gång var ett läger där bråk och oroligheter plötsligt kunde blossa upp är nu en bosättning där flyktingar och lokalbefolkningen kan leva i harmoni. – Vi försöker lära av vår historia och skapa en inkluderande stad för flyktingar på ett sätt där det lokala samhället blir integrerat istället för att ha en särskild platsför flyktingarna, säger Mark Ewesit, från departementet för landsbygdsplanering, Turkana, Kenya

Partnerskap stärker kunskapen om lokal demokrati

I Alingsås vill kommunen hitta vägar att nå ut med information och skapa dialog med nyanlända flyktingar. Kommunen Chililabombwe i Zambia har samma informationsbehov – men målgruppen är människor på landsbygden. De två kommunerna har nu krokat arm för att lära av varandra och skapa en grund för hållbara demokratiska processer.

En vår full av kommunbesök

Under våren 2017 har enheten Kommunalt partnerskap (KP) satsat extra på möten med svenska tjänstepersoner och politiker på lokal nivå. - Det handlar både om att stödja kommuner som redan har ett partnerskap och att berätta om programmet för de kommuner som inte är aktiva, säger programchef Karin Norlin Bogren. Läs vidare för några korta nedslag!

Erfarenhetsutbyte kring inkludering av flyktingar på den lokala nivån

En portion av världen samlades i ICLD:s konferenslokal i Visby under Almedalsveckan. Frågan var: ”hur skapar vi en mer inkluderande stad för flyktingar”? – En av de viktigaste frågorna för oss är att integrera flyktingarna med lokalbefolkningen, så de förstår hur det fungerar hos oss, säger Mark Ewesit, Chief Officer Ministry of Lands & Urban Planning, Turkana County, Kenya

Inkludering av flyktingar stärker den lokala demokratin

Idag publicerar Dagens Samhälle en debattartikel skriven av Ana Maria Vargas och Olov Berggren på ICLD om hur det globala perspektivet ofta missas i den svenska migrationsdebatten.

Localizing the Sustainable Goal of Gender Equality - The role of local government in translating SDG # 5 Gender Equality into policies and practices

Regional Focus: Bosnia and Herzegovina
Sustainable Development Goals: #5
Time: January 2017 – June 2018

The Young Republic ger demokratiskt stöd till unga flyktingar

The Young Republic stöder unga flyktingars deltagande i demokratiska processer. – Det finns alltid ett akut perspektiv när det gäller flyktingar, men vi glömmer ofta att de flesta flyktingar har långsiktiga behov. Att bli inkluderad och delta är viktigt, säger Mohammed Al-Saud från The Young Republic. Han tror på organisationens lösning och ser icke-formell utbildning, påverkansarbete och forskning som viktiga pusselbitar.

Falun och Tsumeb i gemensamt KP-projekt för stadsplanering

Kommunalt partnerskap stärker internationellt demokratiarbete som ökar individens delaktighet och inflytande. Falu Kommun ska tillsammans med Tsumeb, Namibia arbeta för att lösa markbyggnadsfrågor och stadsplanering i de båda kommunerna. I grunden är det en demokratifråga: – Ja, det är viktigt att allas behov tillgodoses. Både Falun och Tsumeb växer fort, säger Linda Varga, internationell koordinator, Falu Kommun.

Utbildning skapade respekt och en plattform för utveckling

De mångåriga ICLD-programmen i Zimbabwe sammanfattades i mars i Harare då 82 personer var inbjudna till en heldag av erfarenhetsutbyte. – De berättade för varandra vilka upplevelser de haft i programmet och vilken skillnad det inneburit för deras arbete, säger Shannon Lövgren, en av ICLD:s handläggare för internationella utbildningsprogram. Trygghet och stärkta personliga relationer har släppt spärrar och fått deltagarna att öppna sig. Grunden är nu lagd för att föra arbetet in i framtiden.

Nätverket av lokala toppolitiker växer och skapar avtryck

Allt från intensiv mediebevakning till antagandet av EU-fördrag för kvinnors och mäns lika möjligheter, följer i spåret av ledarskapsutbildningen för kvinnor som är toppolitiker, ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics”.

Demokratiska arenor för ömsesidigt lärande

Vill du förändra världen? Prata med ungdomarna. – Vi måste vänja oss med att lyssna och fråga, vårt västperspektiv är inte alltid den bästa lösningen. Vårt sätt att tänka begränsar oss men jag tycker ICLD:s fokus på ömsesidighet är viktigt, särskilt när man inkluderar ungdomar på demokratiska arenor, säger Ana Maria Vargas, forskningsledare på ICLD:s kunskapscentrum.

Workshop Inclusive Municipalities for Refugees

Under Almedalsveckan arrangerar ICLD workshopen "Inclusive Municipalities for Refugees - What can Swedish, Ugandan and Kenyan municipalities learn from each other to foster the democratic inclusion of refugees?" för politiker och tjänstepersoner från svenska kommuner.

Trender i internationellt samarbete på lokal nivå?

Ta tillfället och berätta varför och hur er kommun är engagerad i internationellt samarbete på lokal nivå, till exempel genom ett samarbete i partnerskapsprogrammet på ICLD.

22 new international local democracy development partnerships

A total of 22 new projects have been given the go-ahead to develop and strengthen local democracy within the framework of the development partnership. The overall goal of all the projects is to develop local democracy and reduce poverty, with health and medical care, and local governance the most common collaborative areas, followed by culture, education, and environmental and climate issues.

22 nya internationella samarbeten för lokal demokratiutveckling

Vara och Huangshan i Kina ska utveckla skolors inkluderande arbete med förebyggande arbete för att minimera psykisk ohälsa bland ungdomar, Malmö och Lusaka i Zambia ska arbeta för att ungas perspektiv och delaktighet ska genomsyra arbete med klimatfrågor medan Västerbottens Läns Landsting och Yogyakarta i Indonesien ska fortsätta utveckla metoder för ett hållbart och transparent hälsosystem.

Ömsesidigt lärande i Tanzania

Sammanlagt sextio personer med totalt 300 års samlad politisk erfarenhet har träffats i Moshi i Kilimanjaro Region, Tanzania för att stärka det lokala demokratiarbetet.

ICLD: s forskning har ett tydligt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling

Fyra forskningsprojekt har fått finansiering och kommer genomföras mellan 2017 och 2018. De nya globala målen för hållbar utveckling diskuterades under konferensen “The Future of Local Government in a New Development Agenda: Cutting Edge Research, Reality Changing Policies”, i Visby, 2016. Som ett resultat av konferensen godkände ICLD fyra forskningsprojekt inom teman migration, jämställdhet, inkluderande städer och stadsförändring underifrån.

Invigning av utbildningsprogram i Georgien

Nu har deltagarna i den tredje omgången av det internationella utbildningsprogrammet ”Local Governance with a Rights Based Approach” valts ut. Majoriteten är georgier, men gruppen innehåller även deltagare från Serbien.

Ökad inkludering genom sport

I Makedonien blir personer med funktionsnedsättningar ofta marginaliserade och stöter på hinder att få del av sina mänskliga rättigheter. De marginaliseras av samhället, av sina familjer och i många fall även av sig själva. – Det är viktigt att vi uttrycker våra rättigheter och visar att vi är en värdefull del av samhället för att känna oss respekterade som medborgare, säger Sefer Selimi, ordförande för den icke-statliga organisationen Shpresa.

Samarbete i Zimbabwe

Politiker och tjänstepersoner arbetar tillsammans i Zimbabwe för att nå hållbarhetsmål. ICLD stärker det lokala samarbetet genom att kombinera politisk vilja med administrativa befogenheter.

Varför vi inte lever i ett jämlikt samhälle

Mellan 85-95 procent svarar ja på frågan om de vill leva i ett jämlikt samhälle. Varför har det aldrig uppnåtts? Jo, för att vi lever i ett samhälle som styrs och upprätthålls av de normer som stöder det rådande maktsystemet.

Stöd till plantskola i Hoima i Uganda

Enligt Ugandas statistikbyrå (Uganda Statistical Abstract 2015) krympte landets skogar med 5,4 procent per år mellan 2005 och 2010. Det finns tecken som tyder på att skövlingstakten ökar. En grupp från kommunen Hoima som deltar i det internationella utbildningsprogrammet ”Municipal Financing Supporting Local Development and Local Democracy” försöker nu bygga upp plantskolor för återplantering av träd.

International Training Programme - Inclusive Political Leadership

ICLD lanserar nu ett nytt utbildningsprogram kallat Inclusive Political Leadership. Programmet riktar sig till politiker på lokal nivå samt representanter för gräsrotsorganisationer som verkar på lokal nivå. Varje grupp ska bestå av 2-5 personer där minst en ska vara kvinna. I den första omgången vänder vi oss till deltagare från utsatta områden i städer i första hand.

MPP training 2017 - Registration now open

The ICLD Municipal Partnership team and the Sida Partnership Forum, would like to invite you to a three day long MPP training course in Härnosand, Sweden on the 18-20 September 2017.

Kunskap och forskning blir starkare med ny forskningsledare

Med start under 2017 kommer ICLD:s Kunskapscentrum att förstärkas. Enheten har flera uppgifter, bland annat att ge finansiellt stöd till forskning om lokal demokrati, bidra till att ICLD:s partnerskap och utbildningsprogram byggs upp med aktuell forskning som grund, och att föra samman forskare och praktiker.

Utbildningsinsatser som förändrar världen

Årligen deltar över 1000 människor runt om i världen i något av de internationella utbildningsprogram som bedrivs av ett knappt 20-tal organisationer med Sida-medel. Cirka 50 program pågår just nu. Med sju program för både politiker och tjänstepersoner i över 20 länder, är ICLD en av Sveriges största arrangörer av utbildning för hållbar förändring och demokratiutveckling. Nyligen samlades Sveriges alla ITP-arrangörer på Sida för utbyte av erfarenheter och utveckling.

Nätverkande toppolitiker möttes i Uganda

I början av december 2016 träffades ett 40-tal politiker från 11 länder i Ugandas huvudstad Kampala. Majoriteten av dem för att avsluta ICLD-utbildningen Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics, ett ledarskapsprogram riktat till folkvalda politiker på lokal och regional nivå. Flera svenska politiker deltog också i rollen som mentorer.

Onlineansökan

Så fungerar onlineansökan

KP workshop med tema jämlikhet, rättvis och inkluderande behandling

ICLD kommer att genomföra en heldags workshop på temat Jämlikhet/rättvis och inkluderande behandling för tjänstepersoner från Sverige som är aktiva inom programmet Kommunalt Partnerskap i Stockholm den 3 april.

Kunskaps och erfarenhetsutbyte om lokal demokratiutveckling

Över 60 procent av de kommunala partnerskapen är samarbeten mellan svenska kommuner och deras motsvarigheter I afrikanska länder. Av dem är Tanzania ett av vanligaste. Det finns många anledningar för både praktiker och forskare att dela erfarenheter och utmaningar med varandra om hur utvecklingen av lokal demokrati fortskrider.

Jämställd behandling av alla invånare i Vracar

Som en del av sitt deltagande i utbildningsprogrammet: Local Government with a Rights Based Approach, genomförde Irena Lakobrija Delic ett projekt för att synliggöra diskriminerande behandling av personer med funktionsvariation. Irena presenterade sina erfarenheter vid Sidas dag för ITP-arrangörer den 26 januari 2017

Global Talk – Local Walk – ICLD på plats på Internationella dagen 2017

Ömsesidigt lärande genom globala partnerskap på lokal nivå, ett bra sätt för kommuner att anta lokala utmaningar och delta i utvecklingssamarbete med fokus på Agenda 2030.

Tbilisi - Planning of city centre using SymbioCity Approach

A team from Tbilisi City Hall - the department of urban planning, participated in the first round of International Training Programme: Enabling Local Democracy and Holistic Urban Development through the SymbioCity Approach. During the training the team developed a plan for the development of one central area in Tbilisi.

Applications for research support is now closed

Swedish and Russian researchers encouraged to apply for funding of research into Swedish and Russian local government.

Med mänskliga rättigheter för ögonen

Under tre veckor i november var 25 deltagare i ICLD:s internationella utbildningsprogram med inriktning mänskliga rättigheter på besök Sverige för att förkovra sig inom de fyra målområdena jämlikhet, deltagande, transparens och ansvarsutkrävande.

Program med hållbar stadsutveckling i fokus.

Stadsplanerare från Makedonien, Serbien, Turkiet och Ukraina deltar i nytt utbildningsprogram om holistisk och inkluderande stadsutveckling enligt SymbioCity Approach.

Flera svenska kommuner i nya internationella projekt

Växjö och Tlokwe i Sydafrika ska skapa bättre samordning av insatser för utsatta familjer. I ett samarbete mellan tre kommuner, Ale, Budesti i Moldavien och Ghanzi i Botswana ska man samarbeta för att ge unga människor bättre möjligheter till delaktighet inte bara inom skolan utan i hela samhället.
Totalt har 24 nya projekt i svenska kommuner fått klartecken för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Deltagande - Västerbotten och Yogyakarta räddar liv med medborgardialog

Genom medborgardialog har Västerbotten tillsammans med Yogakarta i Indonesien hittat sätt att förutse utbrott av denguefeber.

Deltagande - Därför satsar SKL på medborgardialog och Kommunala partnerskap

Lena Langlet är ansvarig för medborgardialog på Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Hon ser flera motiv till varför medborgardialog är angeläget i svenska kommuner och landsting.

Deltagande - Fördjupad förståelse för historien skapar bättre framtid

Kalmar länsmuseum har utvecklat tidsresemetodiken. Regionförbundet Kalmar län och Cape Winelands District i Sydafrika har använt metoden i sitt kommunala partnerskap.

Deltagande - Kritiska frågor öppnade för dialog

Hörby kommuns partnerprojekt med Peja kommun i Kosovo fick dem att inse värdet av medborgardialog.

Deltagande - Ale och Ghanzi vill involvera invånarna mer

Ale kommun har en tradition av medborgardialog. För att utveckla det arbetet har Ale ingått ett partnerskap med Ghanzi District Council i Botswana.

Teori möter praktik i vår Advisory Group

All ICLDs verksamhet är baserad på fakta och kunskap. Genom att knyta en rådgivande grupp, Advisory Group, bestående av internationella och svenska forskare till Kunskapscentrum ser vi till att den senaste forskningen inom lokal demokrati och decentralisering kommer oss till del.

Deltagande - Medborgardialog krävs för att klara vår tids komplexa samhällsproblem

Hans Abrahamsson om varför globalisering, migration och urbanisering kräver nya demokratiska strukturer.

De hjälper övergivna barn

Över hela världen flyttar människor från landsbygden in i städerna för att bygga sig en framtid. I Kina har den eskalerande urbaniseringen lett till att barn lämnas på landet, när föräldrarna åker till städerna för att jobba och tjäna pengar. De här barnen är fokus i ett projekt där Vara kommun och Huangshan i östra Kina arbetat fram metoder för att hjälpa de kvarlämnade barnen i deras situation.

De vill bygga något bestående

Redan innan ett formellt samarbete mellan Vushtrri i Kosovo och Växjö inleddes fanns det band mellan städerna. Det bor runt 1 000 kosovoalbaner i Växjö och 2012 var borgmästaren från Vushtrri på besök i staden. Det var då planerna på ett gemensamt projekt föddes.

Deras verktygslåda har gjort succé

1999 skapades det första samarbetet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika. Sedan dess har det blivit många lärorika projekt. 2012 beslutade de båda städerna sig för att ta samarbetet längre än tidigare.

Nya insikter när samarbetsparter går KP-utbildning tillsammans

Väl definierade problem är kritiska för framgång i projekten och det är avgörande att involvera alla intressenter i den processen. Det är några av de avgörande insikter som deltagarna i ICLD:s fördjupade utbildning för aktiva i partnerskapsprogrammet har gjort.

17th N-AERUS Conference in Gothenburg

17th N-AERUS Conference: 2016 in Gothenburg. Governing, Planning and Managing the City in an Uncertain World. Cooperative Perspectives on Everyday Practices.

Förändringsagenter med sikte på mänskliga rättigheter

Just nu är 26 deltagare från 5 länder i Östeuropa hos oss på ICLD i Visby för en del i vårt internationella utbildningsprogram med fokus på samhällsstyrning med ett rättighetsbaserat perspektiv.

På besök i en politisk vardag i Sverige

Nu startar den andra veckan i Sverige för de 23 toppolitikerna från 12 olika länder i Afrika, Asien och Östeuropa som deltar i ICLD:s program ”Local Political Leders – Capacitating Women in Politics”.

Valet i Sydafrika analyserat för ICLD av Dr Andrew Siddle

In this Research Report No 8, Dr Andrew Siddle makes an analasys of the 2016 local government elections, the most significant elections to be held in South Africa at any level since 1994.

Round table meeting of researchers Malmö, Sweden 12 – 13 December 2016

The Swedish International Centre for Local Democracy, ICLD, is organising a roundtable meeting for Russian and Swedish researchers experienced in studying local governance.

Demokratier behöver starka kvinnor

Fjärde omgången av det populära och uppmärksammade utbildningsprogrammet i ICLD:s regi för toppolitiker som är kvinnor i Afrika, Asien och östra Europa möttes i Visby.

Legitimacy, urban planning and sustainability in Russia and Sweden

Regional Focus: Russia and Sweden Sustainable Development Goals: #11 and #16 Time: August 2017 – December 2018

Transforming the city from below: Localizing Grassroots initiatives, institutional entrepreneurship and inclusive urban governance

Regional Focus: Kenya Sustainable Development Goals: 11 Time: March 2017 – March 2019

Political and Social Inclusion in Asian Cities: Cases of Indonesia, India and Vietnam

Regional Focus: Indonesia, India, Vietnam
Sustainable Development Goals: #11
Time: November, 2016 to February, 2018

Climate or Economic Migration? Local Democracy and Vulnerability Reduction in Africa: Political Representation under a Changing Sky

Regional Focus: Senegal and Niger
Sustainable Development Goals: #13 and #16
Time: January 2017 – June 2018

32 nya internationella samarbeten för kommuner och landsting

Hörby och Peja i Kosovo ska utveckla medborgardialog om renhållning. Västerås och Gabarone i Botswana ska arbeta med medborgardialog och näringslivssamverkan. Det är två av 32 nya partnerskapsprojekt.