Skicka Redovisning

Skicka Redovisning

Här nedan kan ni skicka in redovisningar för era projekt.

För att kunna skicka in redovisningar digitalt här på Mina sidor kan ni behöva kontakta KP-teamet för aktivering av era redovisningar i Mina sidor – mejla partnership@icld.se. 

Blankett för godkännande av redovisning laddar du ned här

Stöddokument för redovisningar hittar du här.

Steg {{ CurrentAccountingKey + 1 }} av {{ accountingSteps.length }}

{{ key + 1 }}. {{ Step.name }}

Redovisning

Här väljer du det ärende som du önskar att redovisa. Kom ihåg att välja rätt redovisningsår.

Det finns inga frågor kopplade

Budget

Här visas er digitala budget – om ni har sökt budgeten digitalt. Gäller samtliga ansökningar godkända efter juli 2018.
Budgetbeloppen redovisas i heltal utan decimaler.
Om ni har en ifylld budgetrad som ni inte har utnyttjat, så behöver ni att fylla i ”0” på varje rad.
Glöm inte att klicka spara längst ned på sidan om ni vill återuppta arbetet.

Det finns ingen budget
Budget {{budget.BudgetYear}} ( {{budget.BudgetYearOrdinal}})

Totalt ansökt:

{{budget.RequestedBudget }} kr

Beviljat totalt:

{{budget.ApprovedBudget}} kr

Totalt redovisat:

{{budget.AccountedBudget}} kr

Totalt utbetalt:

{{budget.PayedBudget}} kr

Kommentar
{{budget.BudgetCommentApplicant}}

Rubrik Avser Redovisat personer Redovisat antal Redovisat á pris Ansökt totalt Beviljat totalt Redovisat totalt Utbetalt personer Utbetalt antal Utbetalt á pris Utbetalt
{{content.RequestedBudget}} {{content.ApprovedTotal}} {{content.AccountedTotal}} {{content.PayedPeople}} {{content.PayedTimes}} {{content.PayedUnitPrice}} {{content.PayedTotal}}

Ekonomisk avstämning

Fyll i nedanstående fält med det belopp som ni tror kommer att rekvireras för nästa rekvisition.

Exempel: Om ni har en budget på 500 000 för kommande projektår, men ni ser efter er första aktivitet att ni inte haft kostnader som motsvarar de budgeterade, gör då ett estimat och fyll i detta. Det kan se ut som detta nedan. Denna information använder ICLD för att kunna göra en bättre prognos kring framtida utbetalningar.

Aktivitet 1
Budget 200 000
Utfall 150 000

Aktivitet 2
Budget 300 000
Utfall (ännu ej genomfört)

Estimat/Prognos blir då 150 000 + 300 000 = 450 000

För frågor kontakta: conny.broen@icld.se

Det finns ingen budget

{{data.webApplication.ApplicationName}}

{{budget.BudgetYearOrdinal}}

{{Prognoses.Prognosis}} kr

Bilagor

Här kan ni ladda upp bilagor som ni vill lägga till ert ärende. Det kan exempel vara bilder eller diagram som förtydligar er redovisning.
Samtliga obligatoriska bilagor laddas upp under 2. Frågor.

Redovisningen har skickats in och fler bilagor kan inte laddas upp för tillfället.

  • {{uploadedFile.name}}

Skicka redovisning

När ni är klara med er redovisning kan ni klicka på knappen ”Skicka in”.
När ni har skickat in kan ni inte längre göra några ändringar.
Önskar ni att få en kopia på er redovisning klickar ni på ”Ladda ner redovisning”. Systemet genererar då er redovisning i PDF format.

{{budgetAdditionRequestText}}


{{ addition.AccountingAdditionFile.AdditionAttachmentFilename }}