Mina sidor

ICLD är för närvarande i processen att byta digitalt ansökningssystem.

Detta innebär att ”Mina Sidor” fungerar som vanligt för redovisning av öppna ärenden t.o.m. 1 mars 2023, men att det inte går att påbörja några nya ansökningar innan det nya systemet är på plats, preliminärt i början av april 2023. 

Redovisningar kan lämnas till den 9 mars sedan stängs systemet.

Fullständig information om de planerade förändringarna går ut till aktiva partnerskap samt publiceras på hemsidan så snart som möjligt, preliminärt datum är satt till början av april. 

Ny ansökan våren 2023?

Om du tillhör en kommun som inte redan är aktiv i ett partnerskap, men intresserad av deltagande, eller om du representerar ett aktivt partnerskap som har för avsikt att lämna in någon form av ansökan våren 2023 (projekt, styrgrupp, förberedelse, utveckling/breddning eller spridning), vänligen kontakta KP-teamet på partnership@icld.se innan ni börjar skriva så hjälper vi er! 


Om du uppmärksammar fel här på Mina sidor, vänligen mejla till partnership@icld.se