ICLD

ICLD:s Kunskapscentrum

ICLD:s Kunskapscentrum dokumenterar, analyserar och sprider kunskap som finns kring lokal demokratiutveckling och decentralisering.

Genom att knyta en rådgivande grupp, Advisory Group, av internationella och svenska forskare till kunskapscentrum får ICLD ta del av aktuella forskningsresultat. Kunskapscentrum fungerar som ett nav där forskning och erfarenhetsbaserad kunskap möts och kan spridas vidare.

Kunskapscentrum tar tillvara, utvecklar och kanaliserar den kunskap och kompetens kring lokal demokrati, lokalt självstyre och decentralisering som finns och utvecklas inom ICLD:s olika verksamhetsområden. Den kunskap och beprövade erfarenhet som finns inom kommunala partnerskap och internationella utbildningsprogram ska tas om hand och spridas av kunskapscentrum.

Inom ramen för kunskapscentrum anordnas också seminarier och konferenser.

Women and men in audience at Visby II conference
Advisory Group Forskningsprojekt Publikationer För studenter Evenemang

Projekt

Vad är viktigare än det som berör alla kvinnor och män?

Rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser för kvinnor och män är det femte målet för hållbar global utveckling.
Ett av de viktigaste enligt många. Och det mål som står i fokus i ett av ICLD:s utbildningsprogram.
– Jag vill se förmågan till jämställdhetsanalys utvecklas på den lokala nivån och faktiska verktyg för att integrera jämställdhet i kommunerna, säger Aggripina Mosha, jämställdhetsexpert från Tanzania och en av fyra mentorer i ICLD:s nyutvecklade Genderprogram.

25 Februari

Många beröringspunkter för Alingsås och Chililabombwe

Livingstone i Zambia var under några dagar i december 2017 mötesplats för en internationell ICLD-konferens för kommunalt partnerskap där politiker från Zambia och Sverige deltog.
Ett tillfälle för partnerskapens politiska styrgrupper att dela erfarenheter och motiveras i sina roller.
– Det är stimulerande att vi har samma önskan, men olika situationer att arbeta i, säger Ulf Carmesund.

25 Februari

Aktuellt

Visby / Nyhet

Vårens ansökningsomgång till Kommunalt partnerskap förlängs

Läs mer
Visby / Nyhet

Sök praktik på ICLD!

Läs mer
Livingstone / Konferens

Många beröringspunkter i Alingsås och Chillabombwe

Läs mer
Göteborg / Nyhet

Utveckling av medborgardialog – ett samarbete mellan Ale kommun och Ghanzi District i Botswana

Läs mer

Fler nyheter

Varje dag stärker vi kvinnor i beslutsfattande positioner

Visby / Nyhet

Publikation

KC - Kain, J, Oloko, M, Zapata, P, Zapata, M - (2017) Co-production of Services in Informal Settlements