ICLD

Forskningsprojekt

Sedan starten har ICLD:s Kunskapscentrum finansierat en lång rad forskningsprojekt, både på svenska och på utländska universitet. Stödet har gått till forskning om lokal demokrati, lokalt självstyre och decentralisering. 

Genom stödet vill ICLD bidra till ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna som finns i att arbeta med demokrati på lokal nivå. ICLD prioriterar projekt som stärker lokala aktörer i deras arbete för att främja en demokratisk utveckling.

För närvarande finansierar ICLD följande forskningsprojekt:

Climate or Economic Migration? Local Democracy and Vulnerability Reduction in Africa: Political Representation under a Changing Sky.

Localizing the Sustainable Goal of Gender Equality - The role of local government in translating SDG # 5 Gender Equality into policies and practices

Political and Social Inclusion in Asian Cities: Cases of Indonesia, India and Vietnam

Transforming the city from below: Localizing Grassroots initiatives, institutional entrepreneurship and inclusive urban governance

Legitimacy, urban planning and sustainability in Russia and Sweden

Projektdatabas

Alla forskningsprojekt mynnar ut i minst en forskningsrapport. Alla forskningsrapporter som tagits fram inom de projekt vi finansierat finns samlade i vår projektdatabas. 

Advisory Group Forskningsprojekt Publikationer För studenter Evenemang

Projekt

Ansökningen till KP 2018 är öppen!

Mellan 15 februari och 15 mars är vårens ansökningsomgång till KP öppen. Du kan logga in här nedan. Kommunala Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige.

14 Februari

IQA 2016 - Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati

2016 års IQA-rapport med tema transparens är nu färdig och finns i elektronisk format på svenska och engelska.

22 Februari

Aktuellt

Kuala Lumpur / Nyhet

ICLD i event på World Urban Forum

Läs mer
Visby / Evenemang

Unga i Visby engagerade för demokrati

Läs mer
Visby / Nyhet

ICLD söker Generalsekreterare

Läs mer
Falun / Nyhet

Nya perspektiv för ung demokrati efter besök i Falun

Läs mer

24 nya internationella samarbeten vill utveckla lokal demokrati

Visby / Nyhet

Publikation

KC – Manor, J (2013) When Local Government Strikes it Rich