ICLD

Riktlinjer och Utbildning

Partnerskapskonferens i Västerås 13 - 14 maj 2019


Under denna, KP:s tredje kommunkonferens, kommer vi att diskutera Upphandling, Tillit, Ansvarsutkrävande och Demokrati och hoppas att denna röda tråd ska realiseras i några av era partnerskap de närmaste åren. Till vår hjälp har vi expertis från Upphandlingsmyndigheten, SKL och Transparency International Sverige. Här erbjuds naturligtvis också goda möjligheter att nätverka och knyta nya kontakter!

Huvudteman:

Dag 1: Upphandling, Tillit och Ansvarsutkrävande

Dag 2: Dialogplattformen Consul, Demokratiprojekt i icke-demokratiska stater, Barn/ungdomsinflytande samt Miljö/demokratiprojekt

Ladda ned preliminärt program

Konferensen hålls på Aros Congress Center i Västerås, från kl 10 måndag 13 maj till kl 16:00 tisdag 14 maj. ICLD står för konferenskostnad, mat och logi för max 2 deltagare per partnerskap. Deltagare bokar och bekostar själva sina resor. Anmälan sker via länken nedan.


KP-teamet tillsammans med Västerås stad hoppas träffa alla er i svenska kommuner och regioner, som gör ett så suveränt arbete i era kommunala partnerskap!

Mer information och länk till anmälan 

Introduktion till KP Västerås 14 maj 2019
I samband med kommunkonferensen kommer en introduktion för de kommuner och regioner som inte har varit med tidigare hållas. Här delar vi med oss av exempel från andra partnerskap, ger en överblick av kontexten som partnerskapen? verkar inom och går ner på detaljer om precis hur programmet fungerar.

- Är ni en kommun eller region som vill veta mer om KP? Kontakta oss via mejl till partnership@icld.se eller ring Rikard Eduards på 070 324 54 03 så skickar vi en inbjudan till Introduktionsdagen!

Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap

Grunden för de kommunala partnerskapen är FN:s Agenda 2030 och de globala målen samt Sveriges Politik för global utveckling (PGU), från 2002. I PGU framhålls den svenska traditionen av lokalt självstyre, som kan bidra till utvecklingen av lokal demokrati i andra länder. Man lyfter också fram vikten av nya, internationella samarbeten i partnerskapsform. Effektiv global utveckling förutsätter förankring på lokal nivå.


Det medför inga kostnader att delta i ett kommunalt partnerskap, men ersättningen som betalas ut är strikt reglerad och måste vara knuten till kostnader i projektet.

Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap

Budgetriktlinjer för Kommunalt Partnerskap

Projektledningsguide – så jobbar du enligt LFA

Så här mäter vi utveckling av lokal demokrati  – nytt resultatramverk 1 januari 2016


Utbildningar

Kommunala partnerskapsprogrammet genomför varje år olika utbildningsinsatser som vänder sig till den svenska partnern, partnern i samarbetslandet eller båda två. En del insatser är återkommande varje år, som introduktionsdagen som vänder sig till svenska kommuner ej aktiva inom programmet och KP-utbildningen som är avsedd för bägge parterna i ett redan existerande partnerskap.

Inspiration Så här ansöker ni Redovisning Riktlinjer och Utbildning FAQ och Kontakt