Redovisning

Projektmedlen betalas alltid ut i efterskott, när projektet har del- eller slutredovisats. Rapporterna ska innehålla en ekonomisk redovisning som även skickas på mejl i excelformat till partnership@icld.se. Det är viktigt att budgetposterna följer den budget ni fick som bilaga till beslutet. Datumet för redovisning finns i beslutet som skickats ut i samband med beviljande av förberedelsefas, projekt eller ledning och samordning.

Här hittar ni all information som behövs för att redovisa ett projekt på korrekt sätt.

Nyhet 2019-06-24:

Sedan juli 2018 har det varit möjligt att redovisa digitalt på Mina Sidor. Vi har sedan dess utvecklat systemet och fasar nu ut det analoga redovisningssättet. Från 15 oktober kommer enbart digitala redovisningar handläggas. Ni väljer ärende och redovisningsår i Mina Sidor. Redovisningsår anger vilket av ärendets år som redovisningen avser – det vill säga första, andra eller tredje året.

Tills vidare behöver ni kontakta KP-teamet för aktivering av era redovisningar i Mina sidor – mejla partnership@icld.se.

Redovisningsmallar (Vänligen notera: nya blanketter fr.o.m. januari 2018)

Förberedelse

Projekt

Styrgrupp

Utveckling/breddning

Spridning

Blanketter på engelska finner ni HÄR!

Anvisningar för revisorer

Blankett för budget och redovisning av löner

ICLD kommer att granska revisionsintyget utifrån följande mall:

Checklista KP-Revision

Dokument för godkännande av redovisning som görs i Mina sidor