ICLD

Redovisning

Projektmedlen betalas alltid ut i efterskott, när projektet har del- eller slutredovisats. Rapporterna ska innehålla en ekonomisk redovisning som även skickas på mejl i excelformat till partnership@icld.se. Det är viktigt att budgetposterna följer den budget ni fick som bilaga till beslutet. Datumet för redovisning finns i beslutet som skickats ut i samband med beviljande av förberedelsefas, projekt eller ledning och samordning.

Här hittar ni all information som behövs för att redovisa ett projekt på korrekt sätt.

Nyhet 2018-07-13: Ni kan välja att redovisa enligt tidigare metod, det vill säga genom att fylla i redovisningsmallar nedan och posta till ICLD, eller att redovisa helt digitalt här på hemsidan i Mina Sidor.  Ni använder samma inloggningsuppgifter som i den tidigare ansökningsportalen. Tills vidare behöver ni kontakta KP-teamet för aktivering av era redovisningar i Mina sidor - mejla partnership@icld.se.

Redovisningsmallar (Vänligen notera: nya blanketter fr.o.m. januari 2018)

Förberedelse

Projekt

Styrgrupp

Utveckling/breddning

Spridning

Blanketter på engelska finner ni HÄR!

Anvisningar för revisorer

Blankett för budget och redovisning av löner

ICLD kommer att granska revisionsintyget utifrån följande mall:

Checklista KP-Revision


Dokument för godkännande av redovisning som görs i Mina sidor

Inspiration Så här ansöker ni Redovisning Riktlinjer och Utbildning FAQ och Kontakt