ICLD

Kommunala Partnerskap

Kommunala Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform. Den ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige. 

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: 

  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling 
  • Deltagande och delaktighet
  • Transparens och insynsmöjligheter
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande

Kommuner, Landsting, Regioner och regionala Kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de samarbetsländer som finns utpekade.

De länder som finns tillgängliga för samarbete är: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Belarus, Indien, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Varje år har vi två ansökningsperioder för programmet Kommunala Partnerskap: 15 februari till 15 mars och 15 september till 15 oktober.

Inspiration Så här ansöker ni Redovisning Riktlinjer och Utbildning FAQ och Kontakt

Projekt

Vad är viktigare än det som berör alla kvinnor och män?

Rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser för kvinnor och män är det femte målet för hållbar global utveckling.
Ett av de viktigaste enligt många. Och det mål som står i fokus i ett av ICLD:s utbildningsprogram.
– Jag vill se förmågan till jämställdhetsanalys utvecklas på den lokala nivån och faktiska verktyg för att integrera jämställdhet i kommunerna, säger Aggripina Mosha, jämställdhetsexpert från Tanzania och en av fyra mentorer i ICLD:s nyutvecklade Genderprogram.

25 Februari

Många beröringspunkter för Alingsås och Chililabombwe

Livingstone i Zambia var under några dagar i december 2017 mötesplats för en internationell ICLD-konferens för kommunalt partnerskap där politiker från Zambia och Sverige deltog.
Ett tillfälle för partnerskapens politiska styrgrupper att dela erfarenheter och motiveras i sina roller.
– Det är stimulerande att vi har samma önskan, men olika situationer att arbeta i, säger Ulf Carmesund.

25 Februari

Aktuellt

Visby / Nyhet

Vårens ansökningsomgång till Kommunalt partnerskap förlängs

Läs mer
Visby / Nyhet

Sök praktik på ICLD!

Läs mer
Livingstone / Konferens

Många beröringspunkter i Alingsås och Chillabombwe

Läs mer
Göteborg / Nyhet

Utveckling av medborgardialog – ett samarbete mellan Ale kommun och Ghanzi District i Botswana

Läs mer

Fler nyheter

Varje dag stärker vi kvinnor i beslutsfattande positioner

Visby / Nyhet

Publikation

KC – Koelble, T & Siddle, A (2016) Local government in South Africa: Can the objectives of the developmental state be achieved through the current model of decentralized governance?