ICLD

Kommunala Partnerskap

Kommunala Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform. Den ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige. 

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: 

  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling 
  • Deltagande och delaktighet
  • Transparens och insynsmöjligheter
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande

Kommuner, Landsting, Regioner och regionala Kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de samarbetsländer som finns utpekade.

De länder som finns tillgängliga för samarbete är: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Indien, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Varje år har vi två ansökningsperioder för programmet Kommunala Partnerskap: 15 februari till 15 mars och 15 september till 15 oktober.

Inspiration Så här ansöker ni Redovisning Riktlinjer Utbildning

Projekt

Ungdomar tycker till om lokal demokrati

Frihet, jämställdhet, rättvisa och yttrandefrihet hamnade högst på listan över viktiga demokratiska grundplåtar när gymnasieelever i Visby fick tycka till. Lokal demokrati stod på schemat när ICLD bjöd på en lärande föreläsning som inbjöd till debatt och utbyte av åsikter och idéer.
– Det är viktigt för mej att delta i demokratiarbetet och inte tro att de äldre fixar det. Våra åsikter som unga är också viktiga, säger Malva Thaning.

18 Januari

24 nya samarbeten vill utveckla lokal demokrati

Borlänge och Lodwar i Kenya, Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika och Växjö och JB Marks i Sydafrika är några kommuner som just fått klartecken för att samarbeta inom ICLD:s Kommunala Partnerskapsprogram. Totalt får 24 nya projekt finansiellt stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

18 December

Aktuellt

Visby / Nyhet

ICLD söker Generalsekreterare

Läs mer
Visby / Evenemang

ICLD uppmärksammat i Gotlands Tidningar

Läs mer
Falun / Nyhet

Nya perspektiv för ung demokrati efter besök i Falun

Läs mer
/ Nyhet

Mångfald viktigt för att lösa gemensamma frågor

Läs mer

24 nya internationella samarbeten vill utveckla lokal demokrati

Visby / Nyhet

Publikation

KC – Romeo, L (2012) Decentralizing for Development: The developmental potential of local autonomy and the limits of politics driven decentralization reforms