ICLD

Medborgardialog

Allt färre svenskar deltar i det traditionella demokratiska arbetet via partier och politiska församlingar.

Sverige har därför mycket att lära av utvecklingsländer. Många av dem har länge, i avsaknad av starka institutioner, hanterat samhällets utmaningar genom dialoger och nätverk. Och eftersom globalisering, migration och urbanisering är världsomspännande megatrender är många av samhällsutmaningarna i Sverige desamma som på helt andra platser på jorden. 

Forskare, experter och kommunala aktörer som ICLD samlat på dessa sidor är överens:

Alla svenska kommuner som vill fördjupa den lokala demokratin har mycket att vinna på att engagera sig i ett Kommunalt partnerskap för att utveckla medborgardialog.

Medborgardialog Så här ansöker ni Redovisning Riktlinjer Utbildning