Inspiration

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer en uppsättning mål för att bekämpa fattigdom, skydda planeten och säkra välstånd för alla, som en del av en ny agenda för hållbar utveckling, de globala målen. Varje mål har särskilda delmål att uppnå de närmaste 15 åren.

För att målen ska nås måste alla bidra: regeringar, den privata sektorn, det civila samhället och människor som du.

För en hållbar utveckling krävs partnerskap mellan regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. Dessa inkluderande partnerskap bygger på en gemensam vision och gemensamma mål som sätter människor och planeten i centrum. Dessa partnerskap behövs på alla nivåer lokal, nationell som global.

Globalisering, migration och urbanisering är globala megatrender, detta är samhällsutmaningar som Sverige och länder över hela världen står inför.

Forskarna, experterna och de personer som redan är involverade i kommunala partnerskap genom ICLD är alla övertygade:

Varje kommun som är intresserad av att stärka den lokala demokratin har mycket att vinna på att bli involverad i ett kommunalt partnerskap.

Nedan hittar ni inspiration om hur ni kan arbeta med ett kommunalt partnerskap!

Ansvarsutkrävande – Fokus på möjligheter till ansvarsutkrävande och lokalpolitikerns roll

Ansvarsutkrävande – Fokus på möjligheter till ansvarsutkrävande och lokalpolitikerns roll

Hur arbetar man med komplexa områden som ansvarsutkrävande på lokal nivå? ICLD besökte två partnerskap och inspirerades av metoder som fördjupat arbete i politiska koalitioner…

Transparens – Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati

Transparens – Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati

I denna rapport beskrivs, sammanfattas och analyseras de resultat som följts upp genom Internal Quality Assessment, IQA, under 2016 inom programmet Kommunalt partnerskap på Internationellt…

Deltagande – Västerbotten och Yogyakarta räddar liv med medborgardialog

Deltagande – Västerbotten och Yogyakarta räddar liv med medborgardialog

Genom medborgardialog har Västerbotten tillsammans med Yogakarta i Indonesien hittat sätt att förutse utbrott av denguefeber.

Deltagande – Därför satsar SKL på medborgardialog och Kommunala partnerskap

Deltagande – Därför satsar SKL på medborgardialog och Kommunala partnerskap

Lena Langlet är ansvarig för medborgardialog på Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Hon ser flera motiv till varför medborgardialog är angeläget i svenska kommuner och…

Deltagande – Fördjupad förståelse för historien skapar bättre framtid

Deltagande – Fördjupad förståelse för historien skapar bättre framtid

Kalmar länsmuseum har utvecklat tidsresemetodiken. Regionförbundet Kalmar län och Cape Winelands District i Sydafrika har använt metoden i sitt kommunala partnerskap.

Deltagande – Kritiska frågor öppnade för dialog

Deltagande – Kritiska frågor öppnade för dialog

Hörby kommuns partnerprojekt med Peja kommun i Kosovo fick dem att inse värdet av medborgardialog.

Deltagande – Ale och Ghanzi vill involvera invånarna mer

Deltagande – Ale och Ghanzi vill involvera invånarna mer

Ale kommun har en tradition av medborgardialog. För att utveckla det arbetet har Ale ingått ett partnerskap med Ghanzi District Council i Botswana.

Deltagande – Medborgardialog krävs för att klara vår tids komplexa samhällsproblem

Deltagande – Medborgardialog krävs för att klara vår tids komplexa samhällsproblem

Hans Abrahamsson om varför globalisering, migration och urbanisering kräver nya demokratiska strukturer.