ICLD

Inspiration

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer en uppsättning mål för att bekämpa fattigdom, skydda planeten och säkra välstånd för alla, som en del av en ny agenda för hållbar utveckling, de globala målen. Varje mål har särskilda delmål att uppnå de närmaste 15 åren.

För att målen ska nås måste alla bidra: regeringar, den privata sektorn, det civila samhället och människor som du.

För en hållbar utveckling krävs partnerskap mellan regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. Dessa inkluderande partnerskap bygger på en gemensam vision och gemensamma mål som sätter människor och planeten i centrum. Dessa partnerskap behövs på alla nivåer lokal, nationell som global.

Globalisering, migration och urbanisering är globala megatrender, detta är samhällsutmaningar som Sverige och länder över hela världen står inför.

Forskarna, experterna och de personer som redan är involverade i kommunala partnerskap genom ICLD är alla övertygade:

Varje kommun som är intresserad av att stärka den lokala demokratin har mycket att vinna på att bli involverad i ett kommunalt partnerskap.

Nedan hittar ni inspiration om hur ni kan arbeta med ett kommunalt partnerskap!

Inspiration Så här ansöker ni Redovisning Riktlinjer och Utbildning FAQ och Kontakt