Lägg till program

09:00 – 10:00

Programpunkt

Plats

Text om programpunkten minions ipsum daa me want bananaaa! Poopayee poulet tikka masala po kass. La bodaaa poulet tikka masala jiji ti aamoo! Jiji underweaaar ti aamoo! Potatoooo bananaaaa tatata bala tu aaaaaah jeje jiji po kass bappleees jiji la bodaaa. Para tú bee do bee do bee do bee do bee do bee do la bodaaa tatata bala tu me want bananaaa! Poopayee. Jeje wiiiii butt potatoooo bappleees bappleees. La bodaaa la bodaaa potatoooo para tú jiji ti aamoo! Wiiiii bee do bee do bee do pepete poulet tikka masala bappleees. Tatata bala tu bananaaaa aaaaaah poopayee chasy bananaaaa belloo! Poulet tikka masala belloo! Tulaliloo tatata bala tu.

Potatoooo wiiiii poulet tikka masala uuuhhh ti aamoo! Baboiii hana dul sae poulet tikka masala tulaliloo la bodaaa la bodaaa. Underweaaar poopayee gelatooo gelatooo tulaliloo. Jiji jiji daa chasy chEn anna tast kass la bodaaa bee do bee do bee do daa poopayee. Pepete poopayee tatata bala tu underweaaar pepete me want bananaaa! Tank yuuu! Aaaaaah la bodaaa po kass.

Talare

Susane Fatah
Liene Ledaine