ICLD

Internationella utbildningsprogram

Det övergripande målet med ICLD:s utbildningsprogram är att bekämpa fattigdom i alla dess former. 

Programmen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner i utvecklingsländer. De kan vara verksamma i såväl offentlig förvaltning som i näringsliv och frivilligorganisationer. Kärnan i utbildningarna är att deltagarna får ta del av svenska spetskompetenser, erfarenheter och arbetsmodeller inom lokal demokratiutveckling. Men målet är också skapa långsiktiga nätverk och partnerskap mellan utvecklingsländerna och mellan deltagarna och svenska aktörer.

Det finns sju olika utbildningsprogram. Utbildningarna kostar inget, och deltagarnas resor och traktamenten finansieras av ICLD.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna

Projekt

KC-publikationer

KC – Hochleithner S & Exner A (2018) - Local Government and Migration: A Review of Literature and Media Narratives with focus on West African Sahel

KC-publikationer

Political and Social Inclusion in Asian Cities - Indonesia Case Study

KC-publikationer

Political and Social Inclusion in Asian Cities - Vietnam Case Study

KC-publikationer

Political and Social Inclusion in Asian Cities - India Case Study

KC-publikationer

KC - Cheema, S (2018) Access to Urban Services for Inclusive Development in Asia

Ansökningsomgången till KP 2018 är öppen!


Från och med nu, till och med den 15 oktober är höstens ansökningsomgång till KP öppen. Kommunala Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige.


15 Augusti

Olikheter i Borlänge skapar partnerskap med globala mål


I Borlänge kommuns värdegrund står: ”vi gillar utmaningar”. Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) vänder blicken mot Kenya för att hitta ett partnerskap som stöttar arbetet med att integrera ortens stora grupp somaliska flyktingar.
– Det är kontroversiellt i den integrationsdebatt som råder just nu i Sverige men vi måste tänka större. Jag tror olikheter berikar och leder till kreativitet. Jag hoppas vi kan berika Borlänge med kunskap på det här sättet, säger han.


31 Augusti

Aktuellt

Karelen / Nyhet

Social isolering bryts med ICLD-projektet i Karelen

Läs mer
Stockholm / Nyhet

Kommunernas starka roll en internationell styrka

Läs mer
Kapstaden/Harare / Nyhet

Kommunal finansiering bygger varumärket

Läs mer
Alingsås / Nyhet

Introduktion till Kommunalt Partnerskap 5 september

Läs mer
Karlskrona / Nyhet

Bättre livskvalitet för personer med funktionsvariation

Läs mer

Fler nyheter

11 kommuner vill utveckla lokal demokrati i internationellt samarbete

Visby / Nyhet

Publikation

KC – Manor, J (2013) When Local Government Strikes it Rich