ICLD

Rysk-Svensk intensifierad samverkan

ICLD har fått medel av Sida för att stärka kontakterna mellan svenska och ryska kommuner och regioner.
Syftet med programmet är att stärka den lokala nivån i Ryssland och i Sverige genom etablerande av nya former för dynamisk samverkan i projektform mellan ryska och svenska kommuner och landsting/regioner. De intensiva samverkansprojekten fokuserar på ett av områdena miljö/hållbarhet eller inkludering av personer med funktionsvariation.

Målgrupp är ryska och svenska lokala tjänstepersoner vilka genom konkreta samverkansprojekt med kommuner och regioner i grannlandet får utökad kompetens och kapacitet att skapa och vidmakthålla en jämställd och transparent lokal verksamhet med ett utökat medborgardeltagande.

Svenska och ryska kommuner och regioner vilka etablerar samverkansprojekt inom programmet erbjuds också att delta i en 12-månaders seminarieserie under vilken gemensamma utmaningar inom områdena miljö/hållbarhet och inkludering av personer med funktionsvariation kommer att behandlas. Seminarierna och projekten har löpt delvis parallellt men är tänkta att befrukta varandra.
Ytterligare information finns i broschyrerna nedan på svenska och på ryska.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna