ICLD

Municipal Financing Supporting Local Development and Local Democracy

Detta utbildningsprogram fokuserar på lokal ekonomisk utveckling och bygger på principer om jämställdhet, deltagande och transparens.

Programmet ger tjänstepersoner på lokal nivå stöd i att identifiera och använda finansiering för kommunala och regionala utvecklingsprojekt. Utbildningsprogrammet ges i samarbete med UN Capital Development Fund, UNCDFs globala program.

Tjänstepersoner på lokal och regional nivå i Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe är välkomna att söka till programmet.

Utbildningsprogrammet är nu öppet för ansökningar. Genom länken nedan kan du läsa en utförligare presentation av programmet på engelska.
Ansökningsperioden löper den 1 juni-17 augusti 2018.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna