Public Financial Management and Local Economic Development

Detta utbildningsprogram fokuserar på kommunal ekonomi och lokal ekonomisk utveckling. Utbildningen bygger på principer om jämställdhet, deltagande och transparens. Programmet ger tjänstepersoner på lokal nivå stöd i att identifiera och använda finansiering för kommunala och regionala utvecklingsprojekt. Utbildningsprogrammet ges i samarbete med UN Capital Development Fund, UNCDFs globala program.

Tjänstepersoner på lokal och regional nivå i Botswana, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia är välkomna att söka till programmet. Se Invitation