SymbioCity – Inclusive Urban Development

Programmets huvudmål är att stärka kommuners och regioners kapacitet inom hållbar stadsutveckling – att planera, utveckla och förvalta stadsområden hållbart och inkluderande genom användningen av metoden SymbioCity. Programmet syftar till att öka individernas och organisationernas kapacitet. Det syftar till att ge inspiration, tillvägagångssätt och verktyg som är effektiva och användbara i det lokala sammanhanget och som i slutändan kommer att leda till förbättrad hälsa, säkerhet, komfort och livskvalitet för människor som bor i stadsområden.

Följande länder är berättigade att söka till programmet: Indonesien och Vietnam.

Programperiod: Januari 2021 – mars 2022.

Ansökan till programmet görs via inbjudan.