Leadership in Local Governance

Deltagarna i utbildningsprogrammet ska undersöka möjligheterna att utveckla styrningen i sin kommun och göra den mer inkluderande, genom att tillsammans arbeta med ett projekt och genomföra en strategi för att göra kommunen mer inkluderande. 

Utbildningen riktar sig till team som består av folkvalda politiker i lokala eller regionala församlingar, företrädare för gräsrotsorganisationer som arbetar med att upprätta kritisk service på lokal nivå och lokala tjänstepersoner. Teamen ska vara balanserade avseende kön och erfarenhet. 

Följande länder är berättigade att söka till programmet:
Botswana, Kenya, Namibia, Sydafrika, Zambia.

Programperioden: 2020-2021.