ICLD

Inclusive Political Leadership

Deltagarna i utbildningsprogrammet ska undersöka möjligheterna att utveckla styrningen i sin kommun och göra den mer inkluderande, genom att tillsammans arbeta med ett projekt och genomföra en strategi för att göra kommunen mer inkluderande.

Utbildningen riktar sig till team som består av folkvalda politiker i lokala eller regionala församlingar och företrädare för gräsrotsorganisationer som arbetar med att upprätta kritisk service på lokal nivå (till exempel avlopp i informella bosättningar). Teamen bör bestå av 2-5 personer varav minst en ska vara kvinna.

Följande länder är berättigade att söka till programmet: Kenya, Zambia, Botswana, Namibia och Sydafrika. Slutdatum för ansökningar har förlängts och är nu den 15 augusti. Läs mer om programmet i det bifogade dokumentet.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Uppföljning Ansök