ICLD

Gender Mainstreaming Local Democracy

Utbildningen bygger på Agenda 2030 och de globala målen. Ett speciellt fokus ligger på Mål nummer 5 – Jämställdhet. Varje deltagare och dess lokala förvaltning förväntas därför genomföra en intern förändringsprocess på den lokala nivån genom att använda sig av metoder för jämställdhetsintegrering.

Många svenska kommuner använder sig av jämställdhetsintegrering som en strategi för att genomföra den svenska regeringens politiska jämställdhetsmål. Jämställdhetsintegrering innebär att en jämställdhetsbedömning måste genomföras av alla policies som påverkar hur människor lever, så att alla - kvinnor och män, tjejer och pojkar - kan leva jämställda liv.

Nästa ansökningsomgång för programmet är senvår/sommar 2019.

Nuvarande omgång har en Follow up workshop i Zambia i april.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna