ICLD

Enabling Local Democracy and Holistic Urban Development through the SymbioCity Approach

Programmets huvudmål är att stärka kommuner och regioners kapacitet inom hållbar stadsutveckling - att planera, utveckla och förvalta stadsområden hållbart och inkluderande genom användningen av metoden SymbioCity.
Programmet syftar till att öka individernas och organisationernas kapacitet. Det syftar till att ge inspiration, tillvägagångssätt och verktyg som är effektiva och användbara i det lokala sammanhanget och som i slutändan kommer att leda till förbättrad hälsa, säkerhet, komfort och livskvalitet för människor som bor i stadsområden.

Ansökan till programmet är stängd.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna