ICLD

Internationella utbildningsprogram

Det övergripande målet med ICLD:s utbildningsprogram är att bekämpa fattigdom i alla dess former. 

Programmen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner i utvecklingsländer. De kan vara verksamma i såväl offentlig förvaltning som i näringsliv och frivilligorganisationer. Kärnan i utbildningarna är att deltagarna får ta del av svenska spetskompetenser, erfarenheter och arbetsmodeller inom lokal demokratiutveckling. Men målet är också skapa långsiktiga nätverk och partnerskap mellan utvecklingsländerna och mellan deltagarna och svenska aktörer.

Det finns sju olika utbildningsprogram. Utbildningarna kostar inget, och deltagarnas resor och traktamenten finansieras av ICLD.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Uppföljning Ansök

Projekt

Vad är viktigare än det som berör alla kvinnor och män?

Rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser för kvinnor och män är det femte målet för hållbar global utveckling.
Ett av de viktigaste enligt många. Och det mål som står i fokus i ett av ICLD:s utbildningsprogram.
– Jag vill se förmågan till jämställdhetsanalys utvecklas på den lokala nivån och faktiska verktyg för att integrera jämställdhet i kommunerna, säger Aggripina Mosha, jämställdhetsexpert från Tanzania och en av fyra mentorer i ICLD:s nyutvecklade Genderprogram.

25 Februari

Många beröringspunkter för Alingsås och Chililabombwe

Livingstone i Zambia var under några dagar i december 2017 mötesplats för en internationell ICLD-konferens för kommunalt partnerskap där politiker från Zambia och Sverige deltog.
Ett tillfälle för partnerskapens politiska styrgrupper att dela erfarenheter och motiveras i sina roller.
– Det är stimulerande att vi har samma önskan, men olika situationer att arbeta i, säger Ulf Carmesund.

25 Februari

Aktuellt

Visby / Nyhet

Vårens ansökningsomgång till Kommunalt partnerskap förlängs

Läs mer
Visby / Nyhet

Sök praktik på ICLD!

Läs mer
Livingstone / Konferens

Många beröringspunkter i Alingsås och Chillabombwe

Läs mer
Göteborg / Nyhet

Utveckling av medborgardialog – ett samarbete mellan Ale kommun och Ghanzi District i Botswana

Läs mer

Fler nyheter

Varje dag stärker vi kvinnor i beslutsfattande positioner

Visby / Nyhet

Publikation

KC – Manor, J (2011) Perspectives on Decentralisation