ICLD

Internationella utbildningsprogram

Det övergripande målet med ICLD:s utbildningsprogram är att bekämpa fattigdom i alla dess former. 

Programmen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner i svenska samarbetsländer. De kan vara verksamma inom offentlig förvaltning såväl lokal som regional, liksom frivilligorganisationer. Kärnan i utbildningarna är att deltagarna får ta del av svenska spetskompetenser, erfarenheter och arbetsmodeller inom lokal demokratiutveckling. Men målet är också skapa långsiktiga nätverk och partnerskap mellan samarbetsländerna och mellan deltagarna och svenska aktörer.

Det finns sju olika utbildningsprogram. Utbildningarna kostar inget, och deltagarnas resor och traktamenten finansieras av ICLD.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna

Projekt

KC-publikationer

Stoderegger (2018) Is there a win for conservation, livelihoods and governance?

KP-projekt

KP - Equal value in the Democratic process -Project

KP-projekt

KP - Collaboration Between Borlänge and Chisinau to increase the competence of the teachers in the areas of Autism & ADHD

KP-projekt

KP - Education project

KP-projekt

Kp - To strengthen the inclusion of young mothers in the local community

Nya riktlinjer för programmet Kommunalt Partnerskap


Efter dialog med aktiva kommuner har nu riktlinjer och budgetriktlinjer för programmet Kommunalt Partnerskap genomgått olika förbättringar.


04 Januari

ICLD ger masterstudenter möjlighet att genomföra fältstudier


Åtta internationella Masterstudenter vid svenska universitet har nyligen av ICLD tilldelats 20 000 kr för att genomföra fältstudier för sina examensprojekt.


07 Januari

Aktuellt

/ nyhet

Ansökan öppen för Inclusive Political Leadership

Läs mer
Visby / Nyhet

Vi söker ny chef för vårt Internationella utbildningsprogram, ITP

Läs mer
/ Nyhet

Nytt forskningsprojekt: The Role of Social Norms in Fighting Corruption in Local Governments

Läs mer
/ Nyhet

Lodwar och Borlänge står inför liknande utmaningar

Läs mer
/ Nyhet

Forskning pekar på hinder för jämställdhet

Läs mer

Fler nyheter

Lokal demokrati stärks: tolv kommuner i nya projekt

Visby / Nyhet

Publikation

KC-Björkdahl and Somun-Krupalija (2018) A toolbox for Local Governments to implement SDG#5 on Gender Equality