ICLD

Kommunbesök för deltagarna

Vill din kommun prova på internationellt utbyte på kommunal nivå och få inspiration från människor från andra delar av världen?

Varje år kommer fyra utbildningsgrupper på Sverigebesök. Varje grupp består av 25 personer. I team om två till fyra personer besöker de kollegor i svenska kommuner. Det senaste året tog 27 svenska kommuner emot deltagare i grupper om två till fyra personer på två dagars studiebesök.

Under ett studiebesök visar er kommun upp sitt dagliga arbete, några kommunala verksamheter som relaterar till deltagarnas arbetsområde samt diskuterar hur man arbetar med olika typer av utmaningar i kommunen. För svenska kommuner är studiebesöket en möjlighet att lära sig från kollegor med liknande uppdrag i andra länder.

ICLD står för samtliga kostnader i samband med besöket. För mer information och för att anmäla intresse för att ta emot några av våra deltagare, kontakta erika.berglin@icld.se

Här kan du läsa mer om hur ni kan ta emot studiebesök.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna

Projekt

KP-projekt

KP - Equal value in the Democratic process -Project

KP-projekt

KP - Collaboration Between Borlänge and Chisinau to increase the competence of the teachers in the areas of Autism & ADHD

KP-projekt

KP - Education project

KP-projekt

Kp - To strengthen the inclusion of young mothers in the local community

KC-publikationer

Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati, IQA-rapport 2016

Ryska och svenska städer med liknande utmaningar


Hur kan svensk stadsplanering i Kiruna ha bäring på ryska Kostumuksja, åttio mil österut?
– Vi såg fler likheter än skillnader, säger arkitekt Anne Faurskov, AFARkitektur i Köpenhamn.
Lägg in Gällivare i ekvationen och resultatet blir det samma.


12 December

Forskning pekar på hinder för jämställdhet


Under de senaste sjutton åren har Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Serbien strävat efter att institutionalisera jämställdhet.
Det har skett genom att utveckla juridiska ramverk och policyer, etablera offentliga mekanismer för jämställdhetsintegrering och att införa ett jämställdhetsperspektiv i den offentliga statistiken.
– Trots att institutionaliseringen av genderfrågor går framåt har kvinnors liv inte blivit signifikant bättre under den här perioden, säger professor Annika Björkdahl och den oberoende forskaren Lejla Somun-Krupalija i en nyligen publicerad studie.


05 December

Aktuellt

Kapstaden/Harare / Nyhet

Kommunal finansiering bygger varumärket

Läs mer
Visby / Nyhet

Praktisera på ICLD

Läs mer
Visby / Nyhet

ICLD Fieldwork Grant

Läs mer
Karelen / Nyhet

Social isolering bryts med ICLD-projektet i Karelen

Läs mer
Stockholm / Nyhet

Kommunernas starka roll en internationell styrka

Läs mer

Fler nyheter

11 kommuner vill utveckla lokal demokrati i internationellt samarbete

Visby / Nyhet

Publikation

KC – Öjendal, J & Sedara, K (2014) Gendering Decentralization in Cambodia