ICLD

Kommunbesök för deltagarna

Vill din kommun prova på internationellt utbyte på kommunal nivå och få inspiration från människor från andra delar av världen?

Varje år kommer fyra utbildningsgrupper på Sverigebesök. Varje grupp består av 25 personer. I team om två till fyra personer besöker de kollegor i svenska kommuner. Det senaste året tog 27 svenska kommuner emot deltagare i grupper om två till fyra personer på två dagars studiebesök.

Under ett studiebesök visar er kommun upp sitt dagliga arbete, några kommunala verksamheter som relaterar till deltagarnas arbetsområde samt diskuterar hur man arbetar med olika typer av utmaningar i kommunen. För svenska kommuner är studiebesöket en möjlighet att lära sig från kollegor med liknande uppdrag i andra länder.

ICLD står för samtliga kostnader i samband med besöket. För mer information och för att anmäla intresse för att ta emot några av våra deltagare, kontakta erika.berglin@icld.se

Här kan du läsa mer om hur ni kan ta emot studiebesök.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna

Projekt

KC-publikationer

KC - Cheema, S (2018) Access to Urban Services for Inclusive Development in Asia

ITP-program

ITP – Gender Mainstreaming Local Democracy

KP-projekt

KP - Capacity and Social Capital for Local Government, -education development

KP-projekt

KP - Local democracy, Youth Council

KP-projekt

KP - Youth Access Project

Agenda 2030 självklart i Malmös många partnerskap

Malmö har en mångkulturell palett att arbeta med. 181 nationaliteter finns representerade på en koncentrerad yta och det präglar staden, placerad på tröskeln till Europa.
– Det går nästan inte att skilja globalt från lokalt här. Det som sker globalt påverkar även oss, det blir väldigt påtagligt, inte minst när det gäller arbetet med Agenda 2030, säger Monika Månsson, projektledare på miljöförvaltningen i Malmö stad.

11 Juni

ICLD har verktyg för att arbeta med Agenda 2030

För svenska kommuner finns många sätt att arbeta med Agenda 2030. En bra metod är att engagera sig i ett partnerskap.
Både för att lära sig mer och för att adressera någon av de gemensamma utmaningar vi står inför. ICLD ger i en kartläggning en bild över vad organisationen gör relaterat till Agenda 2030.

14 Juni

Aktuellt

Stockholm / News

Samtal om lokal demokrati med fokus på kvinnors delaktighet

Läs mer
Kapstaden och Harare / Nyhet

ICLD arrangerar events i Kapstaden och Harare om kommunal finansiering

Läs mer
Visby / Nyhet

ICLD har verktyg för att arbeta med Agenda 2030

Läs mer
Växjö / Nyhet

Avgörande erfarenheter för fyra personer från JB Marks

Läs mer
Užice, Serbien / Nyhet

Mänskliga rättigheter fokus för åtgärdsplan för Užice

Läs mer

Fler nyheter

11 kommuner vill utveckla lokal demokrati i internationellt samarbete

Visby / Nyhet

Publikation

KC - Cheema, S (2018) Access to Urban Services for Inclusive Development in Asia