ICLD

Internationella utbildningsprogram

Det övergripande målet med ICLD:s utbildningsprogram är att bekämpa fattigdom i alla dess former. 

Programmen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner i svenska samarbetsländer. De kan vara verksamma inom offentlig förvaltning såväl lokal som regional, liksom frivilligorganisationer. Kärnan i utbildningarna är att deltagarna får ta del av svenska spetskompetenser, erfarenheter och arbetsmodeller inom lokal demokratiutveckling. Men målet är också skapa långsiktiga nätverk och partnerskap mellan samarbetsländerna och mellan deltagarna och svenska aktörer.

Det finns sex olika utbildningsprogram. Utbildningarna är kostnadsfria för deltagarna och deltagarnas resor finansieras av ICLD.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna