Agenda 2030

Agenda 2030 – så når vi målen

ICLD arbetar tillsammans med kommuner och regioner och erbjuder medel och resurser för att implementera Agenda 2030 i verksamheten och bidra till att uppnå de globala målen i praktiken.

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

ICLD blir från årsskiftet ny samarbetspart till Glokala Sverige, kommunikations- och utbildningsprojektet om Agenda 2030 för politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Genom detta samarbetet ges nu möjlighet till fortsatt implementering och metodutveckling av Agenda 2030 i verksamheten via ICLD:s internationella partnerskapsprogram. Samtidigt som demokratiutveckling på lokal nivå stärks. Läs mer om vårt samarbete.

Vad vet du om de globala målen?

Här finns en digital utbildning för att ge dig mer kunskap om Agenda 2030. Utbildningen finns på svenska och på engelska och är en introduktion till Agenda 2030. Utbildningen är framtagen i samarbete med SCB.


I filmerna nedan berättar Shannon Lövgren på ICLD mer om de globala målen och dess historia i fem olika avsnitt, samt en avslutande del – en ”energizer” med de globala målen! Filmerna är på engelska.Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

ICLD blir från årsskiftet ny samarbetspart till Glokala Sverige, kommunikations- och utbildningsprojektet om Agenda 2030 för politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Genom detta samarbetet ges nu möjlighet till fortsatt implementering och metodutveckling av Agenda 2030 i verksamheten via ICLD:s internationella partnerskapsprogram. Samtidigt som demokratiutveckling på lokal nivå stärks. Läs mer om vårt samarbete.


Goda exempel – Agenda 2030


Malmö och Swakopmunds arbete med Agenda 2030

Malmö och Swakopmunds arbete med Agenda 2030

Malmö stads engagemang i hållbarhetsfrågor började långt innan 2015, då de globala målen antogs av FN:s generalförsamling. Redan 2008 etablerades partnerskapssamarbetet med Swakopmund i Namibia…

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

Från årsskiftet är ICLD ny samarbetspartner till Glokala Sverige. – Vi ger nu verktyg till svenska kommuner och regioner för att kunna gå från ord…

Så når vi målen i Agenda 2030

Så når vi målen i Agenda 2030

Med en tredjedel av Agenda 2030-resan redan avklarad, sätter ICLD kurs mot ett decennium av åtgärder.

Bidra till att uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Bidra till att uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Hur kan kommuner och regioner bidra till att uppnå Agenda 2030 genom samarbetsformen kommunala partnerskap? Det diskuterades under konferensen "Mötesplats Agenda 2030" som arrangerades av…

Från ord till handling – uppnå Agenda 2030 genom kommunala partnerskap

Från ord till handling – uppnå Agenda 2030 genom kommunala partnerskap

"Sverige behöver gå från ord till handling", säger regeringens Agenda 2030 samordnare Gabriel Wikström och menar att Sverige behöver öka takten i arbetet med att…

Hur kan forskningen hjälpa till att skapa bättre förståelse för de globala målen?

Hur kan forskningen hjälpa till att skapa bättre förståelse för de globala målen?

All forskning som finansieras av ICLD är kopplad till lokal demokrati och något av de 17 globala målen i Agenda 2030. Kunskapscentrum ska fungera som…

Hur kopplar Kommunala Partnerskap till de globala målen?

Hur kopplar Kommunala Partnerskap till de globala målen?

Kommuner, regioner och landsting har en avgörande roll för arbetet med Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling. United Cities and Local Governments,…

ICLD har verktyg för att arbeta med Agenda 2030

ICLD har verktyg för att arbeta med Agenda 2030

För svenska kommuner finns många sätt att arbeta med Agenda 2030. En bra metod är att engagera sig i ett partnerskap. Både för att lära…

Fokus på Agenda 2030 under KP:s seminarium i Jönköping

Fokus på Agenda 2030 under KP:s seminarium i Jönköping

Den 24 maj ordnades en introduktionsdag till ICLDs Kommunala Partnerskapsprogram för intresserade kommuner och regioner. Fokus låg på hur kommuner kan arbeta med Agenda 2030…

Agenda 2030 givet i Malmös partnerskap

Malmö har en mångkulturell palett att arbeta med. 181 nationaliteter finns representerade på en koncentrerad yta och det präglar staden, placerad på tröskeln till Europa.…

ICLD:s forskning har ett tydligt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling

ICLD:s forskning har ett tydligt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling

Fyra forskningsprojekt har fått finansiering och kommer genomföras mellan 2017 och 2018. De nya globala målen för hållbar utveckling diskuterades under konferensen “The Future of…