ICLD i världen

ICLD bedriver verksamhet i Afrika, Asien och Europa

De kommunala partnerskapen består av en svensk kommun och en internationell kommun i något av våra 19 samarbetsländer. De länder som just nu är tillgängliga för kommunala partnerskap är: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia. Här kan du söka bland alla kommunala partnerskap.

ICLD:s internationella utbildningsprogram har deltagare från olika länder. För mer information, se varje specifikt program.

ICLD finansierar också forskning på universitet i Sverige och i våra samarbetsländer. Resultat från forskningen sprids bland annat genom våra olika publikationer som du hittar här.