ICLD
		
ICLD Reports Master Thesis Policy Briefs Related Research Research Reports Working Papers

Vargas & Valencia (2019) Beyond state regulation of informality: underst...

Political and Social Inclusion in Asian Cities - India Case Study

Political and Social Inclusion in Asian Cities - Vietnam Case Study

Political and Social Inclusion in Asian Cities - Indonesia Case Study

ICLD Reports Master Thesis Policy Briefs Related Research Research Reports Working Papers

Vargas & Valencia (2019) Beyond state regulation of informality: understanding access to public space by street vendors in Bogotá

– Colombia

Political and Social Inclusion in Asian Cities - India Case Study

– India

Political and Social Inclusion in Asian Cities - Vietnam Case Study

– Vietnam

Political and Social Inclusion in Asian Cities - Indonesia Case Study

– Indonesia

Relaterade artiklar

Demokratier behöver starka kvinnor

Fjärde omgången av det populära och uppmärksammade utbildningsprogrammet i ICLD:s regi för toppolitiker som är kvinnor i Afrika, Asien och östra Europa möttes i Visby.

13 Oktober

På besök i en politisk vardag i Sverige

Nu startar den andra veckan i Sverige för de 23 toppolitikerna från 12 olika länder i Afrika, Asien och Östeuropa som deltar i ICLD:s program ”Local Political Leders – Capacitating Women in Politics”.

24 Oktober

Deltagande - Västerbotten och Yogyakarta räddar liv med medborgardialog

Genom medborgardialog har Västerbotten tillsammans med Yogakarta i Indonesien hittat sätt att förutse utbrott av denguefeber.

15 December

Snabb urbanisering leder till ojämlikhet i asiatiska städer

East-West Center och ICLD har beställt monografiska studier om tillgång till urbana tjänster för inkluderande utveckling i sex länder. I december kommer man att titta närmare på studiernas viktigaste slutsatser och rekommendationer under en workshop i Yogyakarta. – Jag hoppas att det blir ett forum där de samarbetande institutionerna kan diskutera brister i urbana tjänster och hur lokala demokratiprocesser kan påverka fattiga och marginaliserade gruppers tillgång till grundläggande service som

19 December

259 KP-projekt

9 ITP-program

53 Publikationer