ICLD
		
ICLD Reports Master Thesis Policy Briefs Related Research Research Reports Working Papers
ICLD Reports Master Thesis Policy Briefs Related Research Research Reports Working Papers

Relaterade artiklar

Demokratier behöver starka kvinnor

Fjärde omgången av det populära och uppmärksammade utbildningsprogrammet i ICLD:s regi för toppolitiker som är kvinnor i Afrika, Asien och östra Europa möttes i Visby.

13 Oktober

På besök i en politisk vardag i Sverige

Nu startar den andra veckan i Sverige för de 23 toppolitikerna från 12 olika länder i Afrika, Asien och Östeuropa som deltar i ICLD:s program ”Local Political Leders – Capacitating Women in Politics”.

24 Oktober

Deltagande - Västerbotten och Yogyakarta räddar liv med medborgardialog

Genom medborgardialog har Västerbotten tillsammans med Yogakarta i Indonesien hittat sätt att förutse utbrott av denguefeber.

15 December

Snabb urbanisering leder till ojämlikhet i asiatiska städer

East-West Center och ICLD har beställt monografiska studier om tillgång till urbana tjänster för inkluderande utveckling i sex länder. I december kommer man att titta närmare på studiernas viktigaste slutsatser och rekommendationer under en workshop i Yogyakarta. – Jag hoppas att det blir ett forum där de samarbetande institutionerna kan diskutera brister i urbana tjänster och hur lokala demokratiprocesser kan påverka fattiga och marginaliserade gruppers tillgång till grundläggande service som

19 December

254 KP-projekt

9 ITP-program

43 KC-publikationer