ICLD
		
ICLD Reports Master Thesis Policy Briefs Related Research Research Reports Working Papers

Mwale (2019) The Elite Choice – ‘Unpacking the Elite’ in Mukungule Chief...

KC - Ylipää, J (2018) In the eye of the storm

KC- Dantaite, B (2018) Refugee women's economic empowerment through self...

KC - Tefera, F (2018) Governing through development narrative in the era...

KC - Chingumbe, K (2018) Exploring coordination in a multi-agency partn...

Stoderegger (2018) Is there a win for conservation, livelihoods and gove...

ICLD Reports Master Thesis Policy Briefs Related Research Research Reports Working Papers

Mwale (2019) The Elite Choice – ‘Unpacking the Elite’ in Mukungule Chiefdom, Zambia,

– Zambia

KC - Ylipää, J (2018) In the eye of the storm

– Vietnam

KC- Dantaite, B (2018) Refugee women's economic empowerment through self-reliance?

– Uganda

KC - Tefera, F (2018) Governing through development narrative in the era of 'Africa Rising'

– Kenya

KC - Chingumbe, K (2018) Exploring coordination in a multi-agency partnership approach to prevention of gender-based violence in Zambia

– Zambia

Stoderegger (2018) Is there a win for conservation, livelihoods and governance?

– Uganda

Relaterade artiklar

Demokratier behöver starka kvinnor

Fjärde omgången av det populära och uppmärksammade utbildningsprogrammet i ICLD:s regi för toppolitiker som är kvinnor i Afrika, Asien och östra Europa möttes i Visby.

13 Oktober

På besök i en politisk vardag i Sverige

Nu startar den andra veckan i Sverige för de 23 toppolitikerna från 12 olika länder i Afrika, Asien och Östeuropa som deltar i ICLD:s program ”Local Political Leders – Capacitating Women in Politics”.

24 Oktober

Nätverkande toppolitiker möttes i Uganda

I början av december 2016 träffades ett 40-tal politiker från 11 länder i Ugandas huvudstad Kampala. Majoriteten av dem för att avsluta ICLD-utbildningen Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics, ett ledarskapsprogram riktat till folkvalda politiker på lokal och regional nivå. Flera svenska politiker deltog också i rollen som mentorer.

15 Februari

Stöd till plantskola i Hoima i Uganda

Enligt Ugandas statistikbyrå (Uganda Statistical Abstract 2015) krympte landets skogar med 5,4 procent per år mellan 2005 och 2010. Det finns tecken som tyder på att skövlingstakten ökar. En grupp från kommunen Hoima som deltar i det internationella utbildningsprogrammet ”Municipal Financing Supporting Local Development and Local Democracy” försöker nu bygga upp plantskolor för återplantering av träd.

16 may

Workshop Inclusive Municipalities for Refugees

Under Almedalsveckan arrangerar ICLD workshopen "Inclusive Municipalities for Refugees - What can Swedish, Ugandan and Kenyan municipalities learn from each other to foster the democratic inclusion of refugees?" för politiker och tjänstepersoner från svenska kommuner.

08 Juni

Erfarenhetsutbyte kring inkludering av flyktingar på den lokala nivån

En portion av världen samlades i ICLD:s konferenslokal i Visby under Almedalsveckan. Frågan var: ”hur skapar vi en mer inkluderande stad för flyktingar”? – En av de viktigaste frågorna för oss är att integrera flyktingarna med lokalbefolkningen, så de förstår hur det fungerar hos oss, säger Mark Ewesit, Chief Officer Ministry of Lands & Urban Planning, Turkana County, Kenya

07 Juli

Borgmästare får toppjobb i globalt parlament

Grace Mary Mugasa, borgmästare i staden Hoima i västra Uganda, var med och grundade GPM (Global Parliament of Mayors). Nu sitter hon i den globala organisationens styrkommitté. ”Det var spännande att bli utnämnd, men samtidigt är jag ödmjuk inför utmaningen”, säger hon. Som medlem i styrkommittén är hon en viktig ambassadör för GPM över hela världen.

12 September

Vad är viktigare än det som berör alla kvinnor och män?

Rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser för kvinnor och män är det femte målet för hållbar global utveckling. Ett av de viktigaste enligt många. Och det mål som står i fokus i ett av ICLD:s utbildningsprogram. – Jag vill se förmågan till jämställdhetsanalys utvecklas på den lokala nivån och faktiska verktyg för att integrera jämställdhet i kommunerna, säger Aggripina Mosha, jämställdhetsexpert från Tanzania och en av fyra mentorer i ICLD:s nyutvecklade Genderprogram.

25 Februari

”Utveckling är möjlig om vi har fokus på jämställdhet”

Under en inledande workshop i det nya ICLD-programmet ”Gender Mainstreaming Local Democracy” i Kampala stod ett studiebesök i Nansana kommun på agendan. Borgmästare Regina Bakitte Nakazzi och Daniel Kawesi, kommunaldirektör i Nansana, är nöjda med resultatet: – Jag vill tacka ICLD-teamet för att de valde Nansana kommun som ett riktmärke för jämställdhet, säger Regina Bakitte Nakazzi.

23 april

ICLD arrangerar events i Kapstaden och Harare om kommunal finansiering

Är du kopplad till en kommun eller region i Sydafrika eller Zimbabwe?

15 Juni

259 KP-projekt

9 ITP-program

53 Publikationer