ICLD
		
ICLD Reports Master Thesis Policy Briefs Related Research Research Reports Working Papers

Resultat inom kommunala partnerskap, IQA-rapport 2017

Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati, IQA-rapport 2016

Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati, IQA-rapport 2015

KC – Cornell, A & D'Arcy, M (2014) Proceedings of the Workshop: Workshop...

Partnerskap på väg till ökad lokal demokrati, IQA rapport 2014

KC – Dellnäs, A, Jörgensen, B & Öjendal, J (2011) Proceedings of the Wor...

ICLD Reports Master Thesis Policy Briefs Related Research Research Reports Working Papers

Resultat inom kommunala partnerskap, IQA-rapport 2017

Växjö Kommun –

Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati, IQA-rapport 2016

Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati, IQA-rapport 2015

KC – Cornell, A & D'Arcy, M (2014) Proceedings of the Workshop: Workshop on Devolution and Local Development in Kenya

– Kenya

Partnerskap på väg till ökad lokal demokrati, IQA rapport 2014

KC – Dellnäs, A, Jörgensen, B & Öjendal, J (2011) Proceedings of the Workshop: State of the Art of Local Governance – Challenges for the Next Decade

Relaterade artiklar

Demokratier behöver starka kvinnor

Fjärde omgången av det populära och uppmärksammade utbildningsprogrammet i ICLD:s regi för toppolitiker som är kvinnor i Afrika, Asien och östra Europa möttes i Visby.

13 Oktober

På besök i en politisk vardag i Sverige

Nu startar den andra veckan i Sverige för de 23 toppolitikerna från 12 olika länder i Afrika, Asien och Östeuropa som deltar i ICLD:s program ”Local Political Leders – Capacitating Women in Politics”.

24 Oktober

International Training Programme - Inclusive Political Leadership

ICLD lanserar nu ett nytt utbildningsprogram kallat Inclusive Political Leadership. Programmet riktar sig till politiker på lokal nivå samt representanter för gräsrotsorganisationer som verkar på lokal nivå. Varje grupp ska bestå av 2-5 personer där minst en ska vara kvinna. I den första omgången vänder vi oss till deltagare från utsatta områden i städer i första hand.

03 may

Workshop Inclusive Municipalities for Refugees

Under Almedalsveckan arrangerar ICLD workshopen "Inclusive Municipalities for Refugees - What can Swedish, Ugandan and Kenyan municipalities learn from each other to foster the democratic inclusion of refugees?" för politiker och tjänstepersoner från svenska kommuner.

08 Juni

Erfarenhetsutbyte kring inkludering av flyktingar på den lokala nivån

En portion av världen samlades i ICLD:s konferenslokal i Visby under Almedalsveckan. Frågan var: ”hur skapar vi en mer inkluderande stad för flyktingar”? – En av de viktigaste frågorna för oss är att integrera flyktingarna med lokalbefolkningen, så de förstår hur det fungerar hos oss, säger Mark Ewesit, Chief Officer Ministry of Lands & Urban Planning, Turkana County, Kenya

07 Juli

Hållbara och inkluderande städer i Kenya

Det som en gång var ett läger där bråk och oroligheter plötsligt kunde blossa upp är nu en bosättning där flyktingar och lokalbefolkningen kan leva i harmoni. – Vi försöker lära av vår historia och skapa en inkluderande stad för flyktingar på ett sätt där det lokala samhället blir integrerat istället för att ha en särskild platsför flyktingarna, säger Mark Ewesit, från departementet för landsbygdsplanering, Turkana, Kenya

25 Juli

Demokrati med förhinder - men hoppet lever i Kenya

De älskar sin demokrati och vill i legitima val välja sina ledare. Men korruption, maktkamp, våld och fusk sätter käppar i hjulet. För diplomaten Inga Björk-Klevby är utbildning en viktig byggsten för ett demokratiskt Kenya. – Utbildning för barnen är avgörande för en demokratisk utveckling. Att de lär sig ta ställning, att de lär av andra och inte tittar snävt inom sin familj. Det kommer ta tid men jag är hoppfull, säger hon.

30 Oktober

Vad är viktigare än det som berör alla kvinnor och män?

Rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser för kvinnor och män är det femte målet för hållbar global utveckling. Ett av de viktigaste enligt många. Och det mål som står i fokus i ett av ICLD:s utbildningsprogram. – Jag vill se förmågan till jämställdhetsanalys utvecklas på den lokala nivån och faktiska verktyg för att integrera jämställdhet i kommunerna, säger Aggripina Mosha, jämställdhetsexpert från Tanzania och en av fyra mentorer i ICLD:s nyutvecklade Genderprogram.

25 Februari

Med fokus på jämställdhet skapar de utveckling

Robertsfors, Västerbotten och Machakos, Kenya är något riktigt bra på spåret i sitt ICLD finansierade kommunala partnerskapsprojekt Actions for Gender Equality. Robertsfors har sedan 2007 arbetat i partnerskap med Machakos. Det var under ett tidigare projekt som frågor om jämställdhet och genus aktualiserades.

19 april

Projektet ”Know Your Neighbour” kan skapa en ren och säker miljö

Projektet ”Know Your Neighbour” uppmuntrar boende i distriktet Kapwepwe i Lusaka att lära känna varandra, att bjuda in en granne till möten och att aktivt engagera sig i kommunala frågor. – Varje morgon vaknar jag övertygad om att det här initiativet är rätt, och att det verkligen är på tiden, säger Charity Kalombo, en av deltagarna i ICLD:s internationella utbildningsprogram ”Inclusive political leadership”.

23 april

Mentor och elev hjälper ledarskapet att växa

De träffades för fem år sedan i ICLD-programmet “Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics”. Mentorn och studenten som blev samarbetspartner och vänner för livet. – Att stärka kvinnors ställning har alltid varit ett stort mål för mig. Genom programmet kunde jag hjälpa kvinnor i andra länder som ville bli politiker och ledare. Jag gillar tanken att vi kan dela med oss och stärka varandra, säger Gunilla Hjelm.

11 Juni

Forskare och praktiker når resultat i Action Research

Två passionerade forskarteam, engagerade invånare på två kontinenter och en telefonapplikation kan bidra till bättre avfallshantering. – De här forskarna är extremt engagerade och vill verkligen bidra till att förändra situationen för de här människorna, säger Erik Nilsson, programkoordinator på Kunskapscentrum.

18 Juni

Governing through development narrative in the era of 'Africa Rising'

Interrogating the county integrated development plan of Kisumu, Kenya.

The findings of the study indicate that ‘mosaic’ planning, public participation and narratives of devolution are the mechanisms by which power operates in the field of development in Kisumu county.

11 Oktober

Partnerskap för bättre sjukvård

I Homa Bay vid Victoriasjön, en av de fattigaste delarna av Kenya, har Roland Gustafsson hittat likheter med Västerbottens sjukvårdsutmaningar.
– Det handlar om att både ta emot och ge information så människor kan få makt över sin egen hälsa, säger han.
Ett kommunalt samarbete kan inspirera parterna att erbjuda en mer jämlik vård.

16 Oktober

Transparency-rapport om Kenya skapar engagemang

Transparency International Kenya presenterade under ICLD:s ”International Municipal Partnership Conference: Transparency in Local Government” sina resultat från en studie genomförd 2016.
Undersökningen visar att medvetenheten om politikernas roller är låg bland invånarna.
– Jag tror att samhällsutbildning före och efter val kan skapa en större medvetenhet om folkvalda ledares roller och ansvar, säger Yvonne Anyango.

23 Oktober

259 KP-projekt

9 ITP-program

53 Publikationer