ICLD
		
ICLD Reports Master Thesis Policy Briefs Related Research Research Reports Working Papers

KC - Ylipää, J (2018) In the eye of the storm

KC- Dantaite, B (2018) Refugee women's economic empowerment through self...

KC - Tefera, F (2018) Governing through development narrative in the era...

KC - Chingumbe, K (2018) Exploring coordination in a multi-agency partn...

ICLD Reports Master Thesis Policy Briefs Related Research Research Reports Working Papers

KC - Ylipää, J (2018) In the eye of the storm

– Vietnam

KC- Dantaite, B (2018) Refugee women's economic empowerment through self-reliance?

– Uganda

KC - Tefera, F (2018) Governing through development narrative in the era of 'Africa Rising'

– Kenya

KC - Chingumbe, K (2018) Exploring coordination in a multi-agency partnership approach to prevention of gender-based violence in Zambia

– Zambia

Relaterade artiklar

Demokratier behöver starka kvinnor

Fjärde omgången av det populära och uppmärksammade utbildningsprogrammet i ICLD:s regi för toppolitiker som är kvinnor i Afrika, Asien och östra Europa möttes i Visby.

13 Oktober

Nya insikter när samarbetsparter går KP-utbildning tillsammans

Väl definierade problem är kritiska för framgång i projekten och det är avgörande att involvera alla intressenter i den processen. Det är några av de avgörande insikter som deltagarna i ICLD:s fördjupade utbildning för aktiva i partnerskapsprogrammet har gjort.

15 November

På besök i en politisk vardag i Sverige

Nu startar den andra veckan i Sverige för de 23 toppolitikerna från 12 olika länder i Afrika, Asien och Östeuropa som deltar i ICLD:s program ”Local Political Leders – Capacitating Women in Politics”.

24 Oktober

International Training Programme - Inclusive Political Leadership

ICLD lanserar nu ett nytt utbildningsprogram kallat Inclusive Political Leadership. Programmet riktar sig till politiker på lokal nivå samt representanter för gräsrotsorganisationer som verkar på lokal nivå. Varje grupp ska bestå av 2-5 personer där minst en ska vara kvinna. I den första omgången vänder vi oss till deltagare från utsatta områden i städer i första hand.

03 may

Partnerskap stärker kunskapen om lokal demokrati

I Alingsås vill kommunen hitta vägar att nå ut med information och skapa dialog med nyanlända flyktingar. Kommunen Chililabombwe i Zambia har samma informationsbehov – men målgruppen är människor på landsbygden. De två kommunerna har nu krokat arm för att lära av varandra och skapa en grund för hållbara demokratiska processer.

18 Juli

Många beröringspunkter för Alingsås och Chililabombwe

Livingstone i Zambia var under några dagar i december 2017 mötesplats för en internationell ICLD-konferens för kommunalt partnerskap där politiker från Zambia och Sverige deltog. Ett tillfälle för partnerskapens politiska styrgrupper att dela erfarenheter och motiveras i sina roller. – Det är stimulerande att vi har samma önskan, men olika situationer att arbeta i, säger Ulf Carmesund.

25 Februari

Vad är viktigare än det som berör alla kvinnor och män?

Rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser för kvinnor och män är det femte målet för hållbar global utveckling. Ett av de viktigaste enligt många. Och det mål som står i fokus i ett av ICLD:s utbildningsprogram. – Jag vill se förmågan till jämställdhetsanalys utvecklas på den lokala nivån och faktiska verktyg för att integrera jämställdhet i kommunerna, säger Aggripina Mosha, jämställdhetsexpert från Tanzania och en av fyra mentorer i ICLD:s nyutvecklade Genderprogram.

25 Februari

Projektet ”Know Your Neighbour” kan skapa en ren och säker miljö

Projektet ”Know Your Neighbour” uppmuntrar boende i distriktet Kapwepwe i Lusaka att lära känna varandra, att bjuda in en granne till möten och att aktivt engagera sig i kommunala frågor. – Varje morgon vaknar jag övertygad om att det här initiativet är rätt, och att det verkligen är på tiden, säger Charity Kalombo, en av deltagarna i ICLD:s internationella utbildningsprogram ”Inclusive political leadership”.

23 april

Agenda 2030 givet i Malmös partnerskap

Malmö har en mångkulturell palett att arbeta med. 181 nationaliteter finns representerade på en koncentrerad yta och det präglar staden, placerad på tröskeln till Europa.
– Det går nästan inte att skilja globalt från lokalt här. Det som sker globalt påverkar även oss, det blir väldigt påtagligt, inte minst när det gäller arbetet med Agenda 2030, säger Monika Månsson, projektledare på miljöförvaltningen i Malmö stad.

11 Juni

ICLD arrangerar events i Kapstaden och Harare om kommunal finansiering

Är du kopplad till en kommun eller region i Sydafrika eller Zimbabwe?

15 Juni

Exploring coordination in a multi-agency partnership approach to prevention of gender-based violence in Zambia

Lessons from the agencies' perception of the one-stop centre model of providing coordinated psycho-social and medical support to the victims.

11 Oktober

254 KP-projekt

9 ITP-program

43 KC-publikationer