ICLD

240 KP-projekt

8 ITP-program

25 KC-publikationer

		

KC - Ribot, J (2017) Choosing Democracy: Natural Resource Management for...

KC - Chatiza, K & Makanza, V (2017) Impacting Local Democracy: Capacity ...

KC - Kumar, Y, Singh, S & Kumar, S (2017) Financing Small and Medium Towns

KC – Hydén, G (2016) Strengthening local governance in Africa: Beyond do...

KC – Cornell, A & D'Arcy, M (2016) Devolution, Democracy and Development...

KC – Spehar, A (2016) The Politics of Pseudoactions - Local Governance a...

KC – Koelble, T & Siddle, A (2016) Local government in South Africa: Can...

KC – Siddle, A (2016) The 2016 local government elections: The point whe...

KC – Cornell, A & D'Arcy, M (2014) Proceedings of the Workshop: Workshop...

KC – Ribot, J (2014) Farce of the Commons: Humor, Irony, and Subordinati...

KC – Avonius, L (2014) Mapping Spaces for democratic participation in So...

KC – Öjendal, J & Sedara, K (2014) Gendering Decentralization in Cambodia

KC – Manor, J (2013) When Local Government Strikes it Rich

KC – Blair, H (2012) Participatory Budgeting and Local Governance

KC – Romeo, L (2012) Decentralizing for Development: The developmental p...

KC – Manor, J (2011) Perspectives on Decentralisation

KC – Grindle, M (2011) Sanctions, Benefits, and Rights: Three Faces of A...

KC – Ribot, J (2011) Choice, Recognition and Democracy Effects of Decent...

KC – Nickson, A (2011) Where is Local Government Going in Latin America?...

KC – Cheema, G S (2011) Engaging Civil Society to Promote Democratic Loc...

KC – Antlov, H & Wetterberg, A (2011) Citizen Engagement, Deliberative S...

KC – Öjendal, J & Sedara, K (2011) Real Democratization in Cambodia? An ...

KC – Dellnäs, A, Jörgensen, B & Öjendal, J (2011) Proceedings of the Wor...

KC – Millstein, M (2010) Limits to Local Democracy: The Politics of Urba...

KC – Dellnäs, A & Öjendal, J (2010) Governance Dilemmas of Sustainable C...

KC - Ribot, J (2017) Choosing Democracy: Natural Resource Management for Environmental Policy Makers, Donors and Practitioners

– Burkina Faso Cameroon Ghana Kenya Mozambique Nigeria Senegal Tanzania

KC - Chatiza, K & Makanza, V (2017) Impacting Local Democracy: Capacity Building of Local Governments in Zimbabwe

– Zimbabwe

KC - Kumar, Y, Singh, S & Kumar, S (2017) Financing Small and Medium Towns

– India

KC – Hydén, G (2016) Strengthening local governance in Africa: Beyond donor-driven approaches

KC – Cornell, A & D'Arcy, M (2016) Devolution, Democracy and Development in Kenya

– Kenya

KC – Spehar, A (2016) The Politics of Pseudoactions - Local Governance and Gender Policy Implementation in the Western Balkans

– Bosnia and Herzegovina Macedonia Serbia

KC – Koelble, T & Siddle, A (2016) Local government in South Africa: Can the objectives of the developmental state be achieved through the current model of decentralized governance?

– South Africa

KC – Siddle, A (2016) The 2016 local government elections: The point where South Africa changed course?

– South Africa

KC – Cornell, A & D'Arcy, M (2014) Proceedings of the Workshop: Workshop on Devolution and Local Development in Kenya

– Kenya

KC – Ribot, J (2014) Farce of the Commons: Humor, Irony, and Subordination through a Camera’s Lens

– Senegal

KC – Avonius, L (2014) Mapping Spaces for democratic participation in South Aceh, Indonesia

– Indonesia

KC – Öjendal, J & Sedara, K (2014) Gendering Decentralization in Cambodia

– Cambodia

KC – Manor, J (2013) When Local Government Strikes it Rich

– India

KC – Blair, H (2012) Participatory Budgeting and Local Governance

KC – Romeo, L (2012) Decentralizing for Development: The developmental potential of local autonomy and the limits of politics driven decentralization reforms

KC – Manor, J (2011) Perspectives on Decentralisation

KC – Grindle, M (2011) Sanctions, Benefits, and Rights: Three Faces of Accountability

– Mexico

KC – Ribot, J (2011) Choice, Recognition and Democracy Effects of Decentralization

KC – Nickson, A (2011) Where is Local Government Going in Latin America? A Comparative Perspective

KC – Cheema, G S (2011) Engaging Civil Society to Promote Democratic Local Governance: Emerging Trends and Policy Implications in Asia

KC – Antlov, H & Wetterberg, A (2011) Citizen Engagement, Deliberative Spaces and the Consolidation of a Post-Authoritarian Democracy: The Case of Indonesia

– Indonesia

KC – Öjendal, J & Sedara, K (2011) Real Democratization in Cambodia? An Empirical Review of the Potential of a Decentralization Reform

– Cambodia

KC – Dellnäs, A, Jörgensen, B & Öjendal, J (2011) Proceedings of the Workshop: State of the Art of Local Governance – Challenges for the Next Decade

KC – Millstein, M (2010) Limits to Local Democracy: The Politics of Urban Governance Transformations in Cape Town

– South Africa

KC – Dellnäs, A & Öjendal, J (2010) Governance Dilemmas of Sustainable Cities

Relaterade artiklar

Demokratier behöver starka kvinnor

Fjärde omgången av det populära och uppmärksammade utbildningsprogrammet i ICLD:s regi för toppolitiker som är kvinnor i Afrika, Asien och östra Europa möttes i Visby.

13 Oktober

På besök i en politisk vardag i Sverige

Nu startar den andra veckan i Sverige för de 23 toppolitikerna från 12 olika länder i Afrika, Asien och Östeuropa som deltar i ICLD:s program ”Local Political Leders – Capacitating Women in Politics”.

24 Oktober

Valet i Sydafrika analyserat för ICLD av Dr Andrew Siddle

In this Research Report No 8, Dr Andrew Siddle makes an analasys of the 2016 local government elections, the most significant elections to be held in South Africa at any level since 1994.

21 Oktober

Deras verktygslåda har gjort succé

1999 skapades det första samarbetet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika. Sedan dess har det blivit många lärorika projekt. 2012 beslutade de båda städerna sig för att ta samarbetet längre än tidigare.

28 November

Fördjupad förståelse för historien skapar bättre framtid

Kalmar länsmuseum har utvecklat tidsresemetodiken. Regionförbundet Kalmar län och Cape Winelands District i Sydafrika har använt metoden i sitt kommunala partnerskap.

15 December

International Training Programme - Inclusive Political Leadership

ICLD lanserar nu ett nytt utbildningsprogram kallat Inclusive Political Leadership. Programmet riktar sig till politiker på lokal nivå samt representanter för gräsrotsorganisationer som verkar på lokal nivå. Varje grupp ska bestå av 2-5 personer där minst en ska vara kvinna. I den första omgången vänder vi oss till deltagare från utsatta områden i städer i första hand.

03 may