Lär av de som lyckats

Inspirerande exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete.

De vill bygga något bestående

Redan innan ett formellt samarbete mellan Vushtrri i Kosovo och Växjö inleddes fanns det band mellan städerna. Det bor runt 1 000 kosovoalbaner i Växjö och 2012 var borgmästaren från Vushtrri på besök i staden. Det var då planerna på ett gemensamt projekt föddes.

Komuna Vushtrri, Kosovo

De hjälper övergivna barn

Över hela världen flyttar människor från landsbygden in i städerna för att bygga sig en framtid. I Kina har den eskalerande urbaniseringen lett till att barn lämnas på landet, när föräldrarna åker till städerna för att jobba och tjäna pengar. De här barnen är fokus i ett projekt där Vara kommun och Huangshan i östra Kina arbetat fram metoder för att hjälpa de kvarlämnade barnen i deras situation.

Huganshan City, China

Deras verktygslåda har gjort succé

1999 skapades det första samarbetet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika. Sedan dess har det blivit många lärorika projekt. 2012 beslutade de båda städerna sig för att ta samarbetet längre än tidigare.

Nelson Mandela Bay Municipality, South Africa

Jämställd behandling av alla invånare i Vracar

Som en del av sitt deltagande i utbildningsprogrammet: Local Government with a Rights Based Approach, genomförde Irena Lakobrija Delic ett projekt för att synliggöra diskriminerande behandling av personer med funktionsvariation. Irena presenterade sina erfarenheter vid Sidas dag för ITP-arrangörer den 26 januari 2017

Mentor och elev hjälper ledarskapet att växa

De träffades för fem år sedan i ICLD-programmet “Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics”. Mentorn och studenten som blev samarbetspartner och vänner för livet. – Att stärka kvinnors ställning har alltid varit ett stort mål för mig. Genom programmet kunde jag hjälpa kvinnor i andra länder som ville bli politiker och ledare. Jag gillar tanken att vi kan dela med oss och stärka varandra, säger Gunilla Hjelm.

Lodwar och Borlänge står inför liknande utmaningar

Lodwar i Kenya och Borlänge i Sverige, två kommuner geografiskt placerade ungefär 6000 kilometer från varandra står inför liknande utmaningar: hur man framgångsrikt integrerar flyktingar i sina samhällen och skapar möjligheter för dem att hitta en väg till framgångsrika och produktiva liv.