Goda exempel

Lär av de som lyckats


Uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Nära hälften av Sveriges kommuner och regioner deltar idag i Glokala Sverige, ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030…

Växjös tekniska förvaltning vässar demokratin genom vattenprojekt med An Giang

Växjös tekniska förvaltning vässar demokratin genom vattenprojekt med An Giang

Sedan 2010 har provinsen An Giang i Vietnam och Växjö kommun haft flera samarbeten inom miljöområdet. För några år sedan insåg parterna att de båda…

ICLD Mentors  Supporting experts in their field: Gender

ICLD Mentors Supporting experts in their field: Gender

One of the vital components of the international training programmes is the presence of experienced mentors who are familiar with the specific conditions in the…

Kunskap från kommunala partnerskap hjälper Sydafrika i Coronatider

Kunskap från kommunala partnerskap hjälper Sydafrika i Coronatider

Lärdomar och metoder från kommunala partnerskap är värdefulla i Coronakrisen. Det visar J.B Marks kommun i Sydafrika ett tydligt exempel på. Genom sitt partnerskap med…

Kommunala partnerskap gör skillnad i kampen mot Corona i Indonesien

Kommunala partnerskap gör skillnad i kampen mot Corona i Indonesien

Kunskaper och utvecklade arbetsmetoder från det kommunala partnerskapet mellan Region Västerbotten och Yogyakarta används idag för att kommunicera om Covid-19 i Indonesien. – Fantastisk att…

Härryda implementerar barnkonventionen med inspiration från Homa Bay

Härryda implementerar barnkonventionen med inspiration från Homa Bay

Härryda kommun och Homa Bay County i Kenya har implementerat barnkonventionen lokalt genom att främja barn och ungas rättigheter och möjliggöra delaktighet i den lokala…

ICLD skapar möjligheter för ungdomsinflytande

ICLD skapar möjligheter för ungdomsinflytande

– Det är en utmaning för oss att nå ut till ungdomarna men genom detta projekt har vi fått nya insikter att ta med i…

Hjältar inom lokal demokrati

Hjältar inom lokal demokrati

I en serie av personporträtt lyfter vi fram personer som spelar en betydande roll för utvecklingen av lokal demokrati där de bor.

Tjugo år av partnerskap – Göteborg & Nelson Mandela Bay

Tjugo år av partnerskap – Göteborg & Nelson Mandela Bay

I år firar Göteborg stad och Nelson Mandela Bay 20 år av partnerskap. Det är ett av de längsta partnerskapen inom ICLD och inom ramen…

Lokal demokratihjälte: Syster Margaret Atieno Osogo

Lokal demokratihjälte: Syster Margaret Atieno Osogo

”Jag inspireras av hur andra genom historien har arbetat hårt för att göra världen till en bättre plats för mig. Nu är det min tur…

Ungdomar i Falun och Tsumeb får sina röster hörda

Ungdomar i Falun och Tsumeb får sina röster hörda

”Ungdomar är så stor del av befolkningen och kommer därför att vara den kraft som skapar det framtida samhället,” säger projektets samordnare från Falun, Karin…

Långsiktiga partnerskap – mot en riktig förändring

Långsiktiga partnerskap – mot en riktig förändring

Kommunala partnerskap syftar till att stärka demokratin på lokal nivå genom att ge medborgarna insyn och inflytande i beslutsprocesser. Varje förbättring mot en ökad lokal demokrati…

Toolbox för mer inkluderande städer

Toolbox för mer inkluderande städer

Denna korta film ska fungera som en hjälp för att undersöka om allmänna platser och byggnader är tillgängliga även för personer med funktionsvariation. Film är…

ICLD stärker kommunala politiker och tjänstepersoner i Zimbabwe

ICLD stärker kommunala politiker och tjänstepersoner i Zimbabwe

Sedan 2014 driver ICLD det internationella utbildningsprogrammet “Capacitating local leaders in Zimbabwe”.

Champion of Local democracy: Ayan Ubhale

Champion of Local democracy: Ayan Ubhale

"- The more resistance I met, the more engaged I have become. It’s strengthened me in my fight for women’s rights and other democratic issues!"…

Ju fler desto bättre! Botswana, Moldavien och Sverige i spännande partnerskap

Ju fler desto bättre! Botswana, Moldavien och Sverige i spännande partnerskap

Kommunala partnerskap är en global samarbetsform som syftar till att lösa lokala utmaningar, vanligtvis bestående av två parter (varav en svensk ) som samarbetar kring…

Vad innebär inkludering egentligen?

Vad innebär inkludering egentligen?

– För att alla ska få plats i ett samhälle måste man hitta ett sätt där alla blir synliga och där alla får möjlighet att…

Rajka Vujovic – Jämställdhetskämpe

Rajka Vujovic – Jämställdhetskämpe

I en serie av personporträtt kommer vi under våren att lyfta fram personer som spelar en betydande roll för utvecklingen av lokal demokrati där de…

Lodwar och Borlänge står inför liknande utmaningar

Lodwar och Borlänge står inför liknande utmaningar

Lodwar i Kenya och Borlänge i Sverige, två kommuner geografiskt placerade ungefär 6000 kilometer från varandra står inför liknande utmaningar: hur man framgångsrikt integrerar flyktingar…

Ryska och svenska städer med liknande utmaningar

Ryska och svenska städer med liknande utmaningar

Hur kan svensk stadsplanering i Kiruna ha bäring på ryska Kostomuksja, åttio mil österut?– Vi såg fler likheter än skillnader, säger arkitekt Anne Faurskov, AFARkitektur…

Gender Mainstreaming Checklist

Gender Mainstreaming Checklist

This SALAR checklist can be used by municipal partnerships that want to implement gender mainstreaming in their projects. It also describes the roles that elected…

Partnerskap för bättre sjukvård

Partnerskap för bättre sjukvård

I Homa Bay vid Victoriasjön, en av de fattigaste delarna av Kenya, har Roland Gustafsson hittat likheter med Västerbottens sjukvårdsutmaningar.– Det handlar om att både…

Social isolering kan brytas med ICLD-projekt i Karelen

Social isolering kan brytas med ICLD-projekt i Karelen

”Livet utan gränser” är ett ICLD-finansierat projekt i ryska Karelen som syftar till att bryta den sociala isolering som personer med funktionsvariation befinner sig i.…

Olikheter i Borlänge skapar partnerskap med globala mål

Olikheter i Borlänge skapar partnerskap med globala mål

I Borlänge kommuns värdegrund står: ”vi gillar utmaningar”. Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) vänder blicken mot Kenya för att hitta ett partnerskap som stöttar arbetet…

Karlskrona och Baltijsk skapar bättre livskvalitet för personer med funktionsvariation – tillsammans

Karlskrona och Baltijsk skapar bättre livskvalitet för personer med funktionsvariation – tillsammans

Sedan 2016 samarbetar Karlskrona kommun och Baltijsk municipality i Kaliningradregionen i ett projekt för att skapa bättre livskvalitet för personer med funktionsvariation. Hittills har samarbetet…

Forskare och praktiker når resultat i Action Research

Forskare och praktiker når resultat i Action Research

Två passionerade forskarteam, engagerade invånare på två kontinenter och en telefonapplikation kan bidra till bättre avfallshantering. – De här forskarna är extremt engagerade och vill…

Mentor och elev hjälper ledarskapet att växa

Mentor och elev hjälper ledarskapet att växa

De träffades för fem år sedan i ICLD-programmet “Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics”. Mentorn och studenten som blev samarbetspartner och vänner för…

Projektet ”Know Your Neighbour” kan skapa en ren och säker miljö

Projektet ”Know Your Neighbour” kan skapa en ren och säker miljö

Projektet ”Know Your Neighbour” uppmuntrar boende i distriktet Kapwepwe i Lusaka att lära känna varandra, att bjuda in en granne till möten och att aktivt…

De hjälper övergivna barn

De hjälper övergivna barn

Över hela världen flyttar människor från landsbygden in i städerna för att bygga sig en framtid. I Kina har den eskalerande urbaniseringen lett till att…

Deras verktygslåda har gjort succé

Deras verktygslåda har gjort succé

1999 skapades det första samarbetet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika. Sedan dess har det blivit många lärorika projekt. 2012 beslutade de båda…

De vill bygga något bestående

De vill bygga något bestående

Redan innan ett formellt samarbete mellan Vushtrri i Kosovo och Växjö inleddes fanns det band mellan städerna. Det bor runt 1 000 kosovoalbaner i Växjö…