Forskningsprojekt

Sedan starten har ICLD:s Kunskapscentrum finansierat en lång rad forskningsprojekt, både på svenska och på utländska universitet. Stödet har gått till forskning om lokal demokrati, lokalt självstyre och decentralisering. 

Genom stödet vill ICLD bidra till ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna som finns i att arbeta med demokrati på lokal nivå. ICLD prioriterar projekt som stärker lokala aktörer i deras arbete för att främja en demokratisk utveckling.

Projektdatabas

Alla forskningsprojekt mynnar ut i minst en forskningsrapport. Alla forskningsrapporter som tagits fram inom de projekt vi finansierat finns samlade här. 

För närvarande finansierar ICLD forskningsprojekten nedan:

The Role of Social Norms in Fighting Corruption in Local Governments

The Role of Social Norms in Fighting Corruption in Local Governments

Regional Focus: Vietnam Sustainable Development Goals #16: Peace, Justice and Strong Institutions Time: December 2018 – December 2020

Legitimacy, urban planning and sustainability in Russia and Sweden

Legitimacy, urban planning and sustainability in Russia and Sweden

Regional Focus: Russia and Sweden Sustainable Development Goals: #11 and #16 Time: August 2017 – December 2018

Transforming the city from below: Localizing Grassroots initiatives, institutional entrepreneurship and inclusive urban governance

Transforming the city from below: Localizing Grassroots initiatives, institutional entrepreneurship and inclusive urban governance

Regional Focus: Kenya Sustainable Development Goals: 11 Time: March 2017 – March 2019

Political and Social Inclusion in Asian Cities: Cases of Indonesia, India and Vietnam

Political and Social Inclusion in Asian Cities: Cases of Indonesia, India and Vietnam

Regional Focus: Indonesia, India, Vietnam Sustainable Development Goals: #11Time: November, 2016 to February, 2018

Localizing the Sustainable Goal of Gender Equality – The role of local government in translating SDG # 5 Gender Equality into policies and practices

Localizing the Sustainable Goal of Gender Equality – The role of local government in translating SDG # 5 Gender Equality into policies and practices

Regional Focus: Bosnia and Herzegovina Sustainable Development Goals: #5Time: January 2017 – June 2018

Climate or Economic Migration? Local Democracy and Vulnerability Reduction in Africa: Political Representation under a Changing Sky

Climate or Economic Migration? Local Democracy and Vulnerability Reduction in Africa: Political Representation under a Changing Sky

Regional Focus: Senegal and Niger Sustainable Development Goals: #13 and #16Time: January 2017 – June 2018