Advisory Group

En viktig del av ICLD:s kunskapscentrum är den rådgivande grupp med svenska och internationella forskare, som gör att ICLD kan ta del av och sprida aktuell forskning.

ICLD Advisory Group består av:

Jesse C. Ribot – Professor, School of International Service at American University, Washington, DC, USA

Anders Lidström – Professor, Department of Political Science, Umeå University

Annika Björkdahl – Professor, Department of Political Science, Lund University

Pamela Mbabazi, PhD – Chairperson, National Planning Authority, Uganda

Quinton Mayne – Associate Professor, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA.

Amalinda Savirani – Professor of Political Science at Gadjah Mada University, Indonesia.

Tomila Lankina – Professor of International Relations, at London School of Economics, UK

Andreas Ladner – Director of the Institute of Advanced Studies in Public Administration at University of Lausanne, Switzerland

Sten Hagberg – Professor of Cultural Anthropology and director of the Forum for African Studies at Uppsala University, Sweden 

Valeria Guarneros-Meza, Reader in Public Policy and Politics, at De Montfort University, UK

Läs mer om vår Advisory Group