Advisory Group

En viktig del av Kunskapscentrum är den rådgivande grupp med svenska och internationella forskare, som gör att ICLD kan ta del av och sprida aktuell forskning.

ICLD Advisory Group består av:

Jesse C. Ribot – Professor, School of International Service at American University, Washington, DC, USA

Anders Lidström – Professor, Department of Political Science, Umeå University

Annika Björkdahl – Professor, Department of Political Science, Lund University

Pamela Mbabazi, PhD – Chairperson, National Planning Authority, Uganda

Quinton Mayne – Associate Professor, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA.

Amalinda Savirani – Professor of Political Science at Gadjah Mada University, Indonesia.

Tomila Lankina – Professor of International Relations, at London School of Economics, UK

Andreas Ladner – Director of the Institute of Advanced Studies in Public Administration at University of Lausanne, Switzerland

Sten Hagberg – Professor of Cultural Anthropology and director of the Forum for African Studies at Uppsala University, Sweden 

Valeria Guarneros-Meza, Reader in Public Policy and Politics, at De Montfort University, UK

Läs mer om vår Advisory Group