ICLD i Almedalen

ICLD i Almedalen 2021

ICLD kommer att delta under Almedalsveckan med två Local Democracy Talks dvs direktsända paneldiskussioner. Temat kommer att vara unga och inkludering i politiken. Vi deltar även i andras seminarium och paneler.

Måndag 5/7 10.00 – 10.45
Ungdomsmakt eller demokratikollaps?

Hur får vi fler unga engagerade i politik på lokal nivå?
Vad händer om inte vi inkluderar de unga nu? Riskeras demokratin på sikt?

Välkomna till ett panelsamtal där vi lyfter fram och diskuterar hur demokratin påverkas om barn och unga lämnas utanför det politiska samtalet men också hur barn och unga kan involveras och få möjlighet att påverka. Politiker och ungdomar från svenska kommuner deltar i denna viktiga paneldebatt om demokrati, inkludering och ansvarsutkrävande.

Paneldeltagare:

  • Saga Andersen, Strängnäs
  • Maya Mbog Rosen, Malmö
  • Jacob Högfeldt, Kommunstyrelsens ordförande, Strängnäs kommun
  • Frida Trollmyr, Kommunalråd, Malmö stad
  • Elias Aspudd, Moderator, Plan International Sverige / FN-förbundet


Läs mer i Almedalsveckans program

Tisdag 6/7 10.00 – 10.45

If youth activist rule our cities? From Fridays for future to the city council

Can the systematic change as proclaimed by activists take place within the current political system? If so, how do we motivate youth to engage in politics? Welcome to an exciting panel discussion!

To the programme at the web of Almedalsweek

Under Almedalsveckan 2021 arrangerar ICLD två panelsamtal under vinjetten Local Democracy Talk som är ett egenutvecklat koncept inspirerat av det svenska utrikespolitiska initiativet ”Drive for Democracy”. Local Democracy Talks är direktsända paneldiskussioner mellan ledande lokala politiker med syfte att skapa en konstruktiv dialog och erfarenhetsutbyte.

Andra seminarier som ICLD deltar i under Almedalsveckan:

Onsdag 7/7 14.00-15.30

Who’s in charge? – Accountability and the Sustainable Development Goals

ICLD research director Ana Maria Vargas, participate in this paneldiscussion that is arranged by the Agenda 2030 Graduate School, Lund University.

To the programme at the web of Almedalsweek

Tidigare deltagande:


ICLD i Almedalen 2020 – Demokratin får inte ta paus