Proceedings of the Workshop: State of the Art of Local Governance – Challenges for the Next Decade

Skriften är ett resultat av en konferens som arrangerades av ICLD i Visby 29-30 april 2010. Konferensen samlade akademiker och beslutsfattare inom området lokal demokrati och lokal styrning för diskussioner på temat “State of the Art of Local Governance – Challenges for the Next Decade”.

Konferensen hade två syften:

  • dels att summera resultat och insikter från de senaste decenniernas försök att stärka den lokala demokratin;
  • dels att försöka utröna vilka utmaningarna och de avgörande policy-frågorna kommer att vara under det kommande årtiondet.

Ambitionen var att tillhandahålla ett forum där avståndet mellan forskning, policy och praktiska erfarenheter kunde minskas.

Full policy brief