Organisation

ICLD är en ideell förening. Huvudman för ICLD är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. ICLD:s verksamhet finansieras av Sida och vår verksamhet regleras av nationella och internationella policydokument samt avtal mellan Sida och ICLD. ICLD:s styrelse består av föreningens medlemmar och tillika representanter för Lunds Universitet, Region Gotland och SKR.

Vi är ca 25 anställda på ICLD med kontor i Visby och i Stockholm.