Workshop Inclusive Municipalities for Refugees

Under Almedalsveckan arrangerar ICLD workshopen "Inclusive Municipalities for Refugees - What can Swedish, Ugandan and Kenyan municipalities learn from each other to foster the democratic inclusion of refugees?" för politiker och tjänstepersoner från svenska kommuner.

Workshopen belyser kommuners roll i inkluderingen av migranter. Syftet är att belys gemensamma utmaningar och möjligheter med att inkludera migranter i det lokala beslutsfattandet. Fokus kommer även ligga på Kommunala Partnerskap där stöd kan sökas från ICLD.

ICLD kommer under workshopen ge stöd till deltagare kring hur Kommunala Partnerskap kan utvecklas och etableras. 

Tid och datum: 5 juli, 12:30 – 14:00 (lunch från 12:00)
Plats: ICLD Hamnplan 1, Visby 

Anmälan är obligatorisk och görs till Myriam Chilvers på: myriam.chilvers@icld.se