Workshop i Belgrad för hållbar stadsplanering

Ana-Karin Municio och Klas Klasson från SKL höll i utbildningen tillsammans med programansvarige Lars Lööf från ICLD. Programmets syfte är att öka individers och organisationers kunskap om hur man utvecklar en hållbar stad samt lära ut verktyg och metoder som på ett effektivt sätt är användbara i den lokala kontexten. I slutändan är målet förbättrad hälsa, säkerhet, komfort och livskvalitet för människor som bor i städer.

Deltagarna från de olika städerna fick presentera sina städers olika utmaningar och det visade sig att städerna har mer eller mindre gemensamma utmaningar.
– I en av övningarna fick deltagarna praktiskt lära sig olika metoder genom att gå ut i Belgrad och analysera olika platser. Vi har liknande utmaningar i våra städer, det märks när man träffas så här och då gäller det att fokusera på det som är allmänt för alla städer, säger Ana-Karin Municio.

Att lära av varandra är ett av syftena med utbildningen. Deltagarnas olika bakgrund, förväntningar och kunskaper skapade inga problem, snarare bidrog det till spänstiga diskussioner och givande erfarenhetsutbyten.
– När vi summerade workshopen var alla väldigt positiva vilket känns jättebra. Svårigheten kan vara att forma en sammansvetsad grupp och vi är på god väg känns det som, säger Ana-Karin Municio.

Vilka utmaningar tycker du stadsvandringen gav deltagarna?
– De har nog inte arbetat på det här sättet tidigare så det var roligt att visa dem att denna typ av verktyg och metoder egentligen inte är så komplicerad.
Dialog med medborgarna visade sig vara en gemensam utmaning, men går det att generellt nämna nyckelområden som måste uppfyllas för att jämställdhet och integration ska bli möjlig i stadskvarteren?
– Vi kan inte prata om tekniska lösningar utan om hur kommuner kan arbeta med inkludering av medborgare och olika nyckelaktörer i planering och genomförande. Att ta in medborgarnas synpunkter runt de utmaningar man står inför är viktigt, man ser ju på sin stad på olika sätt.

Fattig eller rik, kvinna eller man, ung eller gammal – perspektiven skiljer sig och de olika perspektiven är viktiga för att få en sammantagen bild av de åtgärder som krävs för att skapa en hållbar stadsmiljö.
– Man måste börja med analysen ”vem är det vi måste ha med i det här arbetet”, säger Ana-Karin.
ITP-utbildningen har tydliga mål på att få fram konkreta och handfasta planer – men viktigt är också att skapa en miljö och nätverk som uppmuntrar deltagarna att ge varandra kraft.

Deltagarna hade med sig egna fall att jobba med, de for hem med en ganska omfattande hemläxa.
– Jo, mycket har de redan påbörjat men visst det är ganska mycket. Man behöver ställa höga mål om kursen ska ge den utdelning vi vill. Deltagarna måste också arbeta i sina hemstäder för att det ska ge resultat. Arbetet med att skapa hållbara städer är ofantligt brett, det är en utmaning att klämma in alla aspekter i den här typen av utbildningar.

Personliga kontakter och ett tryggt sammanhang att ställa frågor i, verkar ha skapat en god grund för gruppen att bygga hållbara städer.
Slutordet från en av deltagarna sätter fingret på hur väl Belgradutbildningen föll ut: ”ITP-system is good, we learn from each other. Now we are family”.
– Man skulle vilja att de efter kursen känner att de tillhör ett nätverk där de kan mejla en kollega sina frågor när det uppstår frågor. Vet inte riktigt hur vi kommer dit, kanske behövs det arbetsgrupper där man äger ett projekt tillsammans.

Efter det här första utbildningstillfället i Belgrad träffas gruppen i en regional workshop i maj. Därefter träffas man i oktober för att ta sista stegen i utbildningen 2019 med workshop i februari och juni.