Workshop 19 feb: Migrants don’t fall from the sky

– Vi tror att de svenska kommunerna kan inspireras och skapa bättre förutsättningar för sitt migrationsarbete genom att ta del av den forskning Jesse och hans kollegor gjort. Det här ger kommunerna en unik möjlighet att utveckla sin egen verksamhet samtidigt som de bidrar till andras, säger Anders Falkemo, handläggare för Kommunalt Partnerskap på ICLD.

De regionala introduktionsträffarna kommer genomföras i södra, mellersta och norra Sverige. Orterna är ännu inte utsedda, men den södra introduktionsträffen 19 februari kommer förläggas till Lund.
Här blir det i kombination med en workshop med titeln “Migrants don’t fall from the sky”, där professor Jesse Ribot, University of Illinois, presenterar sin rapport kring orsakerna till migration och kommunernas möjligheter att möta de utmaningar som uppstår.
– I samband med Jesse Ribots besök i Sverige kommer vi hålla en introduktionsdag gällande programmet Kommunalt Partnerskap. Kommunerna kan då få inspiration och ny kunskap genom Jesses föreläsning och vi på KP kan ge kommunerna medel och verktyg för att starta ett eget partnerskap med tillexempel migration/integration som tema, säger Anders Falkemo som på plats kommer presentera vilken hjälp ICLD kan erbjuda.

Migration är ett aktuellt ämne i flera av ICLD:s samarbetsländer och de senaste åren i allt högre grad även i Sverige. ICLD har märkt ett ökat intresse bland de svenska kommunerna att arbeta med kommunala partnerskap.
– Migration som tema är lämpligt att arbeta med i ett kommunalt partnerskap, det brukar bli bra när man kan utgå från ett gemensamt problem med liknande utmaningar, säger Anders Falkemo.

Målgrupp för träffen är integrationssamordnare, migrationshandläggare, politiker med migrationsfrågor på sitt bord, handläggare för mänskliga rättigheter eller personer som i kommunerna arbetar med demokratifrågor.
Ett sextiotal samordnare runt om i landet som ICLD arbetar med inom ramen för Kommunalt Partnerskap, är direkt inbjudna.
– Vi hoppas efter de tre träffarna få nya kommuner som vill starta partnerskap, inspirera kommuner att starta upp ett vilande partnerskap, eller att kommuner vill bredda sina befintliga partnerskap, säger Anders Falkemo.

Datum: 19 februari 2018
Tid: 10:00-16:00
Plats: Lunds Stadshall, Kommittérum
Stortorget 9, 222 23 Lund

Workshopen riktar sig till politiker och tjänstemän på lokal nivå. Anmälan görs via: erik.nilsson@icld.se