Vi söker forskningschef

ICLD arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i hela världen. Nu kan du bli en del av oss! ICLD söker dig som vill leda och uppnå effekt i världen genom ICLD:s forsknings- och kunskapsenhet. Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar alla sökande.

ICLD söker dig som vill leda ICLD:s forsknings- och kunskapsenhet och därmed stärka arbetet att tillsammans med kommuner/regioner utveckla lokal demokrati i ett antal samarbetsländer.

Rollen som forskningschef på ICLD innebär att du:

 • Utarbetar ICLD:s strategiska forskningsinriktning i nära samarbete med vår rådgivande grupp av framstående forskare som du har regelbundna möten med.
 • Kopplar samman forskning, praktik och politik med hjälp av innovativa verktyg och metoder.
 • Tillser att forskningsuppdragen genomförs i enlighet med uppdragsbeskrivningarna.
 • Planerar och relevanssäkrar forskningsinsatserna tillsammans med enheterna för kommunala partnerskap (KP) och internationella utbildningsprogram (IU).
 • Genomför workshops och konferenser, följer upp forskningsprojekt och kommunicerar resultaten.
 • Ansvarar för enhetens arbete mot studenter (stipendier) och praktikanter och för viss intern kompetensutveckling. Har budgetansvar för enheten och är lönesättande chef för medarbetarna på kunskapscentrum.

För att klara dessa arbetsuppgifter bör du:

 • Vara en öppen och nyfiken person med starkt intresse av att stärka lokal demokrati och åstadkomma fattigdomsbekämpning.
 • Vara en kreativ och strukturerad person som kan förmedla komplexa forskningsresultat på ett engagerat sätt.
 • Ha en doktorsexamen inom något område som är relaterat till ICLD:s verksamhetsuppdrag.
 • Vara knuten till eller ha en nära relation till ett svenskt universitet och gärna ha goda kontaktnät med andra forskare inom Sverige och andra länder.
 • Ha förmåga att kombinera det operativa med ett strategiskt perspektiv.
 • Känna dig bekväm med att kommunicera på svenska och engelska. Kunskap i spanska är meriterande.
 • Vara prestigelös och pragmatisk med god samarbetsförmåga.

Vi kan erbjuda dig en möjlighet att fortsätta med egen forskning motsvarande 20 procent av din arbetstid. Vi önskar en regelbunden närvaro på kontoret i Visby och att du kan överväga att ha Visby som placeringsort. Du förväntas genomföra resor till ICLD:s insatsländer och därmed ha mer än 40 resdagar om året.

Som forskningschef ingår du i ICLD ledningsgrupp och är, när så efterfrågas, adjungerad till styrelsen. Du rapporterar närmast till verksamhetens Generalsekreterare.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning – placeringsort efter överenskommelse.

Ansökan

Ansökan med personligt brev och CV, skall ha inkommit via e-post till: forskningschef@icld.se senast 20 januari 2024 märkt ”Forskningschef”. Vi är en organisation som uppskattar mångfald och jämställdhet, och ser gärna sökanden som bidrar till detta.

Mer information

Johan Lilja, generalsekreterare ICLD
Tel 070-6288161
johan.lilja@icld.se

Jim Enström, fackrepresentant ICLD
tel 076-1244440
jim.enström@icld.se

Om ICLD
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati arbetar med att öka invånares möjligheter att påverka de egna livsvillkoren. Vi gör det genom att utveckla den lokala demokratin och genom att stödja institutioner på lokal och regional nivå. så att dessa blir bättre rustade att på ett demokratiskt och inkluderande sätt möta globala skeenden som klimatförändringar, urbanisering och migration. ICLD är en del av det svenska utvecklingssamarbetet och verksamheten finansieras av Sida.
Mer information om ICLD hittar du på www.icld.se

Etiketter
forskningschef, lediga jobb,