Välkommen på introduktionsdag om kommunala partnerskap den 24 oktober 2017

Kommuner, regioner och landsting har en värdefulla roll i att främja inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner.

ICLD erbjuder en introduktionsdag för er som är intresserade av att ansöka om medel från programmet Kommunalt Partnerskap för första gången eller behöver få resonera och ställa frågor om ert partnerskap. 

Vi berättar mer om programmet och vilka möjligheter till internationellt samarbete det finns för er kommun, landsting eller region. Vi ger råd och verktyg inför kommande ansökningsomgång och ni har möjlighet att ställa era frågor. Vi kommer också att diskutera om hur kommunala partnerskap och ömsesidigt erfarenhetsutbyte i ett internationellt samarbete, är ett sätt att koppla den egna kommunens utmaningar och bidra till Agenda 2030.

Tid: 24 oktober 2017 kl. 9:30-16 
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Välkommen att göra din anmälan till senast den 17 oktober 2017. 
E-post: partnership@icld.se

ICLD bjuder på lunch och fika. 

Kommunalt Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige till nytta för både parter. Idag bedriver ca 70 svenska kommuner projekt inom ramen för programmet.