Utveckla er kommuns arbete med ungdomsinflytande

Behöver ni utveckla och få nya perspektiv på er kommuns arbete med att inkludera barn och unga?

Vi söker just nu svenska kommuner som vill samarbeta på temat ökat ungdomsinflytande med kommuner i södra Afrika. Samarbetet sker inom ramen för ett så kallat kommunalt partnerskap.

Vi erbjuder er:

  • Finansiering för partnerskapet
  • Möjligheten att ingå i ett nätverk av andra partnerskap som arbetar med kring liknande frågor

Inom nätverket får ni chans till skräddarsydda utbildningsinsatser, stöd i uppföljning och att involvera forskning, samt möjlighet till utbyte med andra kommuner i Sverige och internationellt.

Inspireras av andra

Inspireras av Strängnäs kommun som sedan många år tillbaka samarbetar i partnerskapprojekt med kommuner i Tanzania på temat ungdomsinflytande:

Intresserad?

Hör av er till oss via e-post: partnership@icld.se

Om kommunala partnerskap

Ett kommunalt partnerskap är ett internationellt samarbete mellan en svensk kommun/region och en internationell motsvarighet.
Samarbetet ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till att stärka demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen.

Det ger också ett erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen. Det är ICLD som beviljar medel till kommunala partnerskap och projekten som ingår.

Globala mål
10 - Minskad ojämlikhet
Tema
Child rights and youth participation
Etiketter
ungdomsdeltagande, Ungdomsinflytande,