“Uppdraget är större än verksamheten vi bedriver”

Han kommer senast från en post som direktor på Läkarmissionen. Johan Lilja har haft flera ledande befattningar inom svenskt näringsliv, bodde och arbetade under tre år i Kenya som projektchef för Sida-finansierade utvecklingsprojekt och har varit vd för Gunnebo Industries South Africa.
Oavsett yrke har Johan Lilja sedan tonåren varit engagerad i biståndsfrågor och beskriver sig själv som ”en karismatisk revisor”.
– Lite av en inbyggd konflikt. Jag gillar siffror och går igång på excelark, men samtidigt talar jag med gester och är ganska uttrycksfull, där jag hellre använder fler ord än färre, säger han.
Möten mellan människor är viktiga, menar han. Han gillar att kombinera hjärta med hjärna och utvecklas av resor till nya platser, kulturmöten och miljöer.

Som generalsekreterare för ICLD vill han förvalta det som byggts upp, utveckla metoder och rutiner för fortsatt tillväxt och vara en ledare som inspirerar medarbetarna att nå organisationens fulla potential.
– För mig är det en organisations medarbetare som är verksamhetens verkliga tillgång. Min drivkraft har alltid varit att ge människor nya förutsättningar. All erfarenhet säger att människor bär på en stark förändringskraft, men utan redskap och möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar så stannar det vid frustration och konflikter.

Varför lockades du av att leda ICLD?
– ICLD är en viktig organisation för att demokrati är viktigt. Det har aldrig känts så angeläget som nu. Det är bara att se sig omkring i världen så understryks det med minst dubbla streck. Att fungera som ledare för en verksamhet som bygger på partnerskap kring demokratifrågor är både spännande, intressant och viktigt.

Johan Lilja har lång erfarenhet av att bygga organisation, struktur, kvalitetssystem och rutiner för att nå uppsatta mål. Han vill tillsammans med sina nya medarbetare skapa en lärande organisation som utgår från ”best practice”.
– Jag ser som mitt uppdrag att skapa en organisation med kontinuitet och hög kvalité i den exekverade leveransen. Genom att skapa stabila resultat kan vi medverka till ett fortsatt ökat förtroende från huvudmän och uppdragsgivare.

Vilka skillnader och likheter ser du mellan ICLD och Läkarmissionen?
– Skillnaden är främst att Läkarmissionen för sin finansiering har arbetat med en marknadsstrategi där samtliga marknadskanaler används parallellt för att nå igenom mediebruset. På ICLD handlar det i större utsträckning om att arbeta nära kommuner och landsting för att erbjuda relevanta och intressanta samverkansprojekt, säger han och lägger till:
– En annan skillnad är att ICLD har forskning och utveckling på sitt bord där forskning blir en viktig input för att designa och utveckla framtida samverkansprojekt. Det känns otroligt värdefullt och bra.

Vad ser du som ICLD:s största utmaning?
– Det vore förmätet av mig att redan nu mejsla ut den största utmaningen, så det får bli allmänna och generella sanningar. För mig stavas all verksamhetsexistens med ett ord: Relevans. Att vara lojal sina grundvärderingar, att utveckla det som är ens särart och se till att det vi levererar ger högsta mervärde för den som gett uppdraget. Att man inte existerar för sin egen skull, uppdraget är större än den verksamhet man bedriver.

I Johan Liljas nya yrkesutmaning finns en kulturell resa. Men oavsett miljö – engagemanget för demokratifrågor och en vilja att hjälpa tar han med sig, från storstadspulserande Stockholm till världsarvsstaden Visby
– Det ska verkligen bli roligt att bosätta sig i Visby. Det känns lite som ett äventyr att komma till Gotland och där få arbeta med så viktiga och spännande frågor som lokal demokrati innebär.